Функции USDOLLAR

Преобразува число в текст, като използва валутен формат и закръглява десетичните знаци до зададена позиция. Използваният формат е $# ##0,00_);($# ##0,00).

Синтаксис

USDOLLAR(число,десетични_знаци)

Число     е число, препратка към клетка, съдържаща число, или формула, която дава за резултат число.

Десетични_знаци     е броят на цифрите вдясно от десетичния знак. Ако "десетични_знаци" е отрицателно число, "число" се закръглява отляво на десетичния знак. Ако параметърът "десетични_знаци" не бъде дефиниран, за определяне на броя на цифрите след десетичния знак ще се използва настройката на езиковата променлива на системата ви.

Забележка

Функцията USDOLLAR използва винаги американската валута. Ако искате винаги да се показва валутната настройка на компютъра ви, използвайте функцията DOLLAR.

Примери

Кол1

Формула

Описание (Резултат)

1234,567

=USDOLLAR([Кол1], 2)

Показва първото число във валутен формат, с 2 цифри вдясно от десетичния знак ($1234,57)

1234,567

=USDOLLAR([Кол1], -2)

Показва първото число във валутен формат, с 2 цифри отляво на десетичния знак ($1200)

-1234,567

=USDOLLAR([Кол1], -2)

Показва второто число във валутен формат, с 2 цифри отляво на десетичния знак (($1200))

-0,123

=USDOLLAR([Кол1], 4)

Показва третото число във валутен формат, с 4 цифри вдясно от десетичния знак (($0,1230))

99,888

=USDOLLAR([Кол1])

Показва четвъртото число във валутен формат, с 2 цифри вдясно от десетичния знак ($99,89)

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×