Функции StDev и StDevP

Връщат оценки на стандартно отклонение за генерална съвкупност или извадка от нея, представени като набор от стойности, съдържащи се в зададено поле от заявка.

Синтаксис

StDev( израз )

StDevP( израз )

Израз представлява низов израз, идентифициращ полето, съдържащо числовите данни, които искате да оцените или израз, извършващ изчисление с данните в това поле. Операндите в израз може да съдържат името на поле от таблица, константа или функция (която може да бъде или вградена, или дефинирана от потребителя, но не някои от другите SQL агрегатни функции).

Забележки

Функцията StDevP оценява генерална съвкупност, а функцията StDev оценява извадка от генерална съвкупност.

Ако използваната заявка съдържа по-малко от два записа (или не съдържа записи за функцията StDevP), тези функции връщат стойност Null (която показва, че стандартното отклонение не може да бъде изчислено).

Можете да използвате функциите StDev и StDevP в израз за заявка. Можете също да използвате този израз в свойството SQL на обект QueryDef или когато създавате обект набор записи, базиран на SQL заявка.Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×