Функции Min и Max

Връщат минималната или максималната стойност от набор стойности, съдържащи се в зададено поле на заявка.

Синтаксис

Min( израз )

Max( израз )

Израз представлява низов израз, идентифициращ полето, съдържащо данни, които искате да осредните или израз, извършващ изчисление с данните в това поле. Операндите в израз може да съдържат името на поле от таблица, константа или функция (която може да бъде или вградена, или дефинирана от потребителя, но не някои от другите SQL агрегатни функции).

Забележки

Можете да използвате Min и Max, за да определите най-малката и най-голямата стойност в поле на базата на зададеното обединение или групиране. Можете например да използвате тези функции, за да върнете най-голямата или и най-малката стойност на превоз. Ако не е зададено обединение, използва се цялата таблица.

Можете да използвате Min и Max в израз за заявка и в структуриран език за заявки (SQL) свойството на обект QueryDef или когато създавате обект набор записи, базиран на SQL заявка.Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×