Функции LTrim, RTrim и Trim

Връщат стойност от тип Variant (String), представляваща копие на зададен низ без водещите интервали (LTrim), крайните интервали (RTrim) или и водещите, и крайните интервали (Trim ).

Синтаксис

LTrim(низ)

RTrim(низ)

Trim(низ)

Задължителният аргументниз е всеки валиден низов израз. Ако низът съдържа Null, се връща Null.

Пример

Забележка : Следващите примери демонстрират използването на тази функция в модул на Visual Basic for Applications (VBA). За повече информация относно работата с VBA изберете Справочници за разработчици в падащия списък до Търсене и въведете един или няколко термина в полето за търсене.

Този пример използва функцията LTrim, за да премахне водещите интервали, и функцията RTrim, за да премахне крайните интервали от променлива низ. Тя използва функцията Trim , за да премахне и двата типа интервали.

Dim MyString, TrimString
MyString = " <-Trim-> " ' Инициализиране на стринга.
TrimString = LTrim(MyString)
' TrimString = "<-Trim-> ".
TrimString = RTrim(MyString)
' TrimString = " <-Trim->".
TrimString = LTrim(RTrim(MyString))
' TrimString = "<-Trim->".
' Чрез самостоятелно използване на функцията Trim
' се постига същият резултат.
TrimString = Trim(MyString)
' TrimString = "<-Trim->".
Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×