Функции Int и Fix

Връщат цялата част на число.

Синтаксис

Int(число)

Fix(число)

Задължителният аргумент аргументчисло е стойност от тип тип данни Doubleили валиден числов израз. Ако число съдържа Null, връща се Null.

Забележки

И двете функции Int и Fix премахват дробната част на число и връщат полученото цяло число.

Разликата между Int и Fix е в това, че ако число е отрицателно, Int връща първото отрицателно цяло число, по-малко или равно на число, докато Fix връща първото отрицателно цяло число, по-голямо или равно на число. Например Int преобразува -8,4 в -9, а Fix преобразува -8,4 в -8.

Fix(число) е еквивалентно на:

Sgn(number) * Int(Abs(number))

Пример

Забележка : Следващите примери демонстрират използването на тази функция в модул на Visual Basic for Applications (VBA). За повече информация относно работата с VBA изберете Справочници за разработчици в падащия списък до Търсене и въведете един или няколко термина в полето за търсене.

Този пример илюстрира как функциите Int и Fix връщат цялата част на числа. В случай, че аргументът е отрицателно число, функцията Int връща първото отрицателно цяло число, по-малко или равно на числото; функцията Fix връща първото отрицателно цяло число, по-голямо или равно на числото.

Dim MyNumber
MyNumber = Int(99.8) ' Returns 99.
MyNumber = Fix(99.2) ' Returns 99.
MyNumber = Int(-99.8) ' Returns -100.
MyNumber = Fix(-99.8) ' Returns -99.
MyNumber = Int(-99.2) ' Returns -100.
MyNumber = Fix(-99.2) ' Returns -99.
Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×