Функции First и Last

Връща стойност на поле от първия или последния запис в резултата, върнат от заявка.

Синтаксис

First( израз )

Last( израз )

Израз представлява низов израз, който идентифицира полето, съдържащо данни, които искате да осредните, или израз, извършващ изчисление с данните в това поле. Операндите в израз може да съдържат името на поле от таблица, константа или функция (която може да бъде или вградена, или дефинирана от потребителя, но не и някоя от другите SQL агрегатни функции).

Забележки

Тези функции връщат стойността на зададено поле съответно в първия или последния запис на резултата, върнат от заявка. Ако заявката не съдържа клауза ORDER BY, стойностите, върнати от тези функции, ще бъдат произволни, защото обикновено записите не се връщат в определен ред.Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×