Функции Dfirst и DLast

Можете да използвате функциите DFirst и DLast, за да върнете случаен запис от конкретно поле в таблица или заявка, когато ви трябва само произволна стойност от това поле. Можете да използвате функциите DFirst и DLast в макрос, модул, израз за заявка или изчисляема контрола във формуляр или отчет.

Синтаксис

DFirst(израз, домейн [, критерии] )

DLast(израз, домейн [, критерии] )

Функциите DFirst и DLast имат следните аргументи:

Аргумент

Описание

израз

Задължителен. Израз, който идентифицира полето, в което искате да намерите първата или последната стойност. То може да бъде или низов израз, идентифициращ поле в таблица или заявка, или израз, извършващ изчисление върху данни в това поле. В израз можете да включите името на поле от таблица, контрола от формуляр, константа или функция. Ако израз съдържа функция, тя може да бъде или вградена, или дефинирана от потребителя, но не друга агрегатна функция на домейн или SQL агрегатна функция.

домейн

Задължителен. Израз за низ, идентифициращ набора от записи, от които е съставен домейнът.

критерии

Незадължителен. Израз за низ, използван за ограничаване на диапазона от данни, в който се изпълнява функцията DFirst или DLast. Например критерии често е еквивалентно на клаузата WHERE в SQL израз, но без думата WHERE. Ако критерии се пропусне, функциите DFirst и DLast оценяват израз за целия домейн. Всяко поле, което е включено в критерии, трябва също да е поле в домейн; в противен случай функциите DFirst и DLast връщат Null.


Забележки

Забележка :  Ако искате да върнете първия или последния запис в набор от записи (домейн), трябва да създадете заявка, сортирана възходящо или низходящо и да зададете за свойството TopValues стойността 1. За повече информация вж. темата за свойството TopValues. От модул на Visual Basic for Applications (VBA) можете също да създадете ADO обект Recordset и да използвате метода MoveFirst или MoveLast, за да върнете първия или последния запис в набора от записи.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×