Функции на Access (по категории)

Тази статия съдържа връзки към статии, които съдържат подробности за основните функции, които се използват в изрази в Microsoft Access. Те са подредени първо по групи, а след това по азбучен ред в края на тази статия.

Съвет : От Access 2010 насам, в конструктора на изрази се съдържа IntelliSense, така че да можете да видите какви аргументи изисква вашият израз.

ActiveX

Функция CreateObject
Функция GetObject

Най-горе на страницата

Приложение

Функция Command
Функция Shell

Най-горе на страницата

Масиви

Функция Array
Функция Filter
Функция Join
Функция LBound
Функция Split
Функция UBound

Най-горе на страницата

Преобразуване

Функция Asc
Функция Chr
Функция Day
Функция EuroConvert
Функция FormatCurrency
Функция FormatDateTime
Функция FormatNumber
Функция FormatPercent
Функция GUIDFromString
Функция Hex
Функция Nz
Функция Oct
Функция Str
Функция StringFromGUID
Функция Type Conversions
Функция Val

Най-горе на страницата

База_данни

Функция DDE
Функция DDEInitiate
Функция DDERequest
Функция DDESend
Функция Eval
Функция Partition

Най-горе на страницата

Дата/час

Функция Date
Функция DateAdd
Функция DateDiff
Функция DatePart
Функция DateSerial
Функция DateValue
Функция Hour
Функция Minute
Функция Month
Функция MonthName
Функция Now
Функция Second
Функция Time
Функция Timer
Функция TimeSerial
Функция TimeValue
Функция Weekday
Функция WeekdayName
Функция Year

Най-горе на страницата

Агрегатна функция на домейн

Функция DAvg
Функция DCount
Функции DFirst, DLast
Функция DLookup
Функции DMin, DMax
Функции DStDev, DStDevP
Функция DSum
Функции DVar, DVarP

Най-горе на страницата

Обработване на грешки

Функция CVErr
Функция Error

Най-горе на страницата

Вход/изход на файлове

Функция EOF
Функция FreeFile
Функция Input
Функция Loc
Функция LOF
Функция Seek

Най-горе на страницата

Управление на файлове

Функция CurDir
Функция Dir
Функция FileAttr
Функция FileDateTime
Функция FileLen
Функция GetAttr

Най-горе на страницата

Финансови

Функция DDB
Функция FV
Функция IPmt
Функция IRR
Функция MIRR
Функция NPer
Функция NPV
Функция Pmt
Функция PPmt
Функция PV
Функция Rate
Функция SLN
Функция SYD

Най-горе на страницата

Проверка

Функция Environ
Функция GetAllSettings
Функция GetSetting
Функция IsArray
Функция IsDate
Функция IsEmpty
Функция IsError
Функция IsMissing
Функция IsNull
Функция IsNumeric
Функция IsObject
Функция TypeName
Функция VarType

Най-горе на страницата

Математически

Функция Abs
Функция Atn
Функция Cos
Функция Exp
Функции Int, Fix
Функция Log
Функция Rnd
Функция Round
Функция Sgn
Функция Sin
Функция Sqr
Функция Tan

Най-горе на страницата

Съобщения

Функция InputBox
Функция MsgBox

Най-горе на страницата

Разни

Функция CallByName
Функция IMEStatus
Функция MacID
Функция MacScript
Функция QBColor
Функция RGB
Функция Spc
Функция Tab

Най-горе на страницата

Програмно управление

Функция Choose
Функция DoEvents
Функция IIf
Функция Switch

Най-горе на страницата

Текст

Функция Format
Функция InStr
Функция InStrRev
Функция LCase
Функция Left
Функция Len
Функции LTrim, RTrim и Trim
Функция Mid
Функция Replace
Функция Right
Функция Space
Функция StrComp
Функция StrConv
Функция String
Функция StrReverse
Функция UCase

Най-горе на страницата

Функции (в азбучен ред)

Функция Abs
Функция Array
Функция Asc
Функция Atn
Функция CallByName
Функция Choose
Функция Chr
Функция Command
Функция Cos
Функция CreateObject
Функция CurDir
Функция CVErr
Функция Date
Функция DateAdd
Функция DateDiff
Функция DatePart
Функция DateSerial
Функция DateValue
Функция DAvg
Функция Day
Функция DCount
Функция DDB
Функция DDE
Функция DDEInitiate
Функция DDERequest
Функция DDESend
Функции DFirst, DLast
Функция Dir
Функция DLookup
Функции DMin, DMax
Функция DoEvents
Функции DStDev, DStDevP
Функция DSum
Функции DVar, DVarP
Функция Environ
Функция EOF
Функция Error
Функция EuroConvert
Функция Eval
Функция Exp
Функция FileAttr
Функция FileDateTime
Функция FileLen
Функция Filter
Функция Format
Функция FormatCurrency
Функция FormatDateTime
Функция FormatNumber
Функция FormatPercent
Функция FreeFile
FV
Функция GetAllSettings
Функция GetAttr
Функция GetObject
Функция GetSetting
Функция GUIDFromString
Функция Hex
Функция Hour
IIf
Функция IMEStatus
Функция Input
Функция InputBox
Функция InStr
Функция InStrRev
Функции Int, Fix
Функция IPmt
Функция IRR
Функция IsArray
Функция IsDate
Функция IsEmpty
Функция IsError
Функция IsMissing
Функция IsNull
Функция IsNumeric
Функция IsObject
Функция Join
Функция LBound
Функция LCase
Функция Left
Функция Len
Функция Loc
Функция LOF
Функция Log
Функции LTrim, RTrim и Trim
Функция MacID
Функция MacScript
Функция Mid
Функция Minute
Функция MIRR
Функция Month
Функция MonthName
Функция MsgBox
Функция Now
Функция NPer
Функция NPV
Функция Nz
Функция Oct
Функция Partition
Функция Pmt
Функция PPmt
Функция PV
Функция QBColor
Функция Rate
Функция Replace
Функция RGB
Функция Right
Функция Rnd
Функция Round
Функция Second
Функция Seek
Функция Sgn
Функция Shell
Функция Sin
Функция SLN
Функция Space
Функция Spc
Функция Split
Функция Sqr
Функция Str
Функция StrComp
Функция StrConv
Функция String
Функция StringFromGUID
Функция StrReverse
Функция Switch
Функция SYD
Функция Tab
Функция Tan
Функция Time
Функция Timer
Функция TimeSerial
Функция TimeValue
Функции за преобразуване на тип
Функция TypeName
Функция UBound
Функция UCase
Функция Val
Функция VarType
Функция Weekday
Функция WeekdayName
Функция Year

Най-горе на страницата

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×