Функции за низове и как да ги използвате

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

С функциите за низове можете да създавате изрази, които обработват текст по разнообразни начини. Например може да искате да покажете само част от сериен номер във формуляр. Или може да се наложи да съедините (конкатенирате) няколко низа заедно, например фамилно име и собствено име. Ако още не сте на "ти" с изразите, вж. Създаване на израз.

Ето списък на някои от по-разпространените операции с низове и функциите, които можете да използвате, за да ги извършите:

Ефект…

Използвайте…

Например...

Резултати

Връщане на знаци от началото на низ

Ляво функция

=Left([СериенНомер];2)

Ако [СериенНомер] е "CD234", резултатът е "CD".

Връщане на знаци от края на низ

Функция Right

=Right([СериенНомер];3)

Ако [СериенНомер] е "CD234", резултатът е "234".

Намиране на позицията на знак в низ

Функция InStr

=InStr(1,[Име];"ъ")

Ако [Име] е "Петър", резултатът е 4.

Връщане на знаци от средата на низ

Функция MID

=Mid([СериенНомер];2;2)

Ако [СериенНомер] е "CD234", резултатът е "D2".

Изрязване на начални или крайни интервали от низ

Функции LTrim, RTrim и Trim

=Trim([СобственоИме])

Ако [СобственоИме] е " Петър ", резултатът е "Петър".

Съединение на два низа

Оператора "Знак плюс" (+)*

=[Име] + [Фамилия]

Ако [Име] е "Петър", а [Фамилия] е "Банков", резултатът е "ПетърБанков"

Съединение на два низа с интервал между тях

Оператора "Знак плюс" (+)*

=[Име] + " " + [Фамилия]

Ако [Име] е "Петър", а [Фамилия] е "Банков", резултатът е "Петър Банков"

Променяне на регистъра на низ в горен или долен

Функция UCase или функция LCase

=UCase([Име])

Ако [Име] е "Петър", резултатът е "ПЕТЪР".

Определяне на дължината на низ

Функция LEN

=Len([Име])

Ако [Име] е "Петър", резултатът е 5.

* Всъщност това не е функция, а оператор. Обаче това е най-бързият начин да съедините низове. В настолна база данни можете също да използвате за конкатенация оператора амперсанд (&). В приложение на Access трябва да използвате знака плюс (+).

В Access има още много функции, свързани с текст. Добър начин да научите повече за тях е да отворите конструктора на изрази и да прегледате списъците на функциите. Конструкторът на изрази е достъпен почти навсякъде, където искате да създадете израз – обикновено има малък бутон Компилация, който изглежда така: Изображение на бутон

За да демонстрираме конструктора на изрази, нека да го отворим от свойството Източник за контролата във формуляр или изглед. Използвайте една от процедурите по-долу в зависимост от това дали използвате настолна база данни, или приложение. Ако не сте сигурни какво е приложение на Access, вж. Какво е новото в Access 2013? или Създаване на приложение на Access.

Показване на конструктора на изрази в настолна база данни

 1. Отворете настолна база данни (.accdb).

 2. Натиснете F11, за да отворите навигационния екран, ако не е отворен.

 3. Ако вече имате наличен формуляр, щракнете с десния бутон върху него в навигационния екран и щракнете върху Изглед на оформление. Ако нямате формуляр, с който да работите, щракнете върху Създаване > Формуляр.

 4. Щракнете с десния бутон върху текстово поле във формуляра и щракнете върху Свойства.

 5. В списъка със свойства щракнете върху Всички > Източник за контролата и щракнете върху бутона Компилация Изображение на бутон в дясната страна на полето на свойството Източник за контролата.

  Бутонът ''Компилация'' в списъка със свойства.

 6. Под Елементи на изрази разгънете възела Функции и щракнете върху Вградени функции.

 7. Под Категории изрази щракнете върху Текст.

 8. Под Стойности на изрази щракнете върху различни функции и прочетете кратките описания в долния край на конструктора на изрази.

  Забележка : Не всички от тези функции са достъпни във всеки контекст; Access филтрира списъка автоматично в зависимост от контекста, в който се работи.

Показване на конструктора на изрази в приложение на Access

 1. Отворете приложение в Access. Ако го показвате в браузъра, щракнете върху Настройки > Персонализиране в Access.

 2. Щракнете върху таблица в лявата колона, а след това отдясно на списъка с таблици щракнете върху име на изглед.

  Избиране на изглед в Access.

 3. Щракнете върху Редактиране, щракнете върху текстово поле и щракнете върху бутона Данни, който се показва до текстовото поле.

  Бутонът ''Данни'' до контрола ''Текстово поле''.

 4. Щракнете върху бутона Компилация Изображение на бутон отдясно на падащия списък Източник за контролата.

 5. Под Елементи на изрази разгънете възела Функции и щракнете върху Вградени функции.

 6. Под Категории изрази щракнете върху Текст.

 7. Под Стойности на изрази щракнете върху различни функции и прочетете кратките описания в долния край на конструктора на изрази.

Комбиниране на текстови функции за по-голяма гъвкавост

Някои функции за низове имат числови аргументи, които в някои случаи трябва да се изчисляват всеки път, когато повикате функцията. Например функцията Left взима низ и число, като в = Left(СериенНомер, 2). Това е чудесно, ако знаете, че винаги ви трябват двата леви знака, но какво ще стане, ако броят на знаците, които ви трябват, варира от елемент на елемент? Вместо да "кодирате твърдо" броя на знаците, можете да въведете друга функция, която го изчислява.

Ето пример за серийни номера, всеки от които има тире някъде в низа. Обаче позицията на тирето варира:

СериенНомер

3928-29993

23-9923

333-53234

3399940-444

Ако искате само да покажете числата вляво от тирето, трябва да правите изчисление всеки път, за да откриете къде е тирето. Една възможност е да направи нещо такова:

=Left([СериенНомер],InStr(1,[СериенНомер],"-")-1)

Вместо да въвеждате число като втори аргумент на функцията Left, ние сме включено функция InStr, който връща място на тирето в пореден номер. Изважда 1 от тази стойност и получавате необходимия брой знаци за функцията Left, за да се върне. Изглежда малко сложна в началото, но с малко експериментиране, можете да комбинирате две или повече изрази, за да получите желаните резултати.

За повече информация относно използването на функции за низове вижте използване на функции за низове във вашите SQL заявки на Access.

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×