Функции за защита на Windows SharePoint Services 3.0

Windows SharePoint Services 3.0 предоставя функции на защита, които вие, като собственик на сайт, може да използвате, за да контролирате достъпа до и удостоверяването на вашите сайтове. Като използват тези функции на защита, собствениците на сайта  – вместо сървърните администратори – управляват достъпа до сайта, задават разрешенията, които се присвояват на потребителите за определени обекти.

Забележка : Администраторите на колекцията със сайтове имат достъп до и контрол върху всички сайтове в колекцията със сайтове. Това означава, че може да изпълняват същите действия като собствениците на сайта на който и да е сайт в колекцията със сайтове.

Независимо какъв е типът на вашия сайт, защитата и разрешенията за него включват следните елементи.

 • Потребител    Лице с потребителски акаунт, който може да се провери посредством метода за удостоверяване, използван на уеб сървъра. Потребителите може да се добавят директно към защитим обект или индиректно, като се добавят към групата на SharePoint, която след това се добавя към защитимия обект. Въпреки че не е необходимо потребителите да са част от групата на SharePoint, е много по-лесно да се управляват разрешения за групи на SharePoint, отколкото за множество потребители. От друга страна може да ви се стори по-лесно да управлявате директно разрешения за малко потребители, отколкото за групи на SharePoint.

 • Домейн група    Група, която се дефинира от система за удостоверяване. Например групите за защита на Windows за Windows удостоверяване и групи за управление на роли в ASP.NET за удостоверяване на формуляри са два типа домейн групи.

 • Група на SharePoint    Група с потребители, която може да създадете на SharePoint сайт за управление на сайт и за предоставяне на имейл списък за разпространение за всички членове на сайта. Всички групи на SharePoint се създават на ниво колекция със сайтове и са налични на всеки подсайт в колекцията със сайтове. Но може да изберете да създадете група на SharePoint, която има разрешения само на определен сайт. Групите на SharePoint може да съдържат групи на защита за Windows (например Department_A), групи за удостоверяване на формуляри на ASP.NET (например All_Managers), индивидуални потребители с потребителски акаунт на локалния сървър или Windows домейн. Въпреки че сайтовете, които са изградени върху Windows SharePoint Services, често имат допълнително групи на SharePoint, Windows SharePoint Services 3.0 предоставя по подразбиране три групи на SharePoint. собственици на име на сайт, членове на име на сайт и читатели на име на сайт. Всяка една от тези групи на SharePoint е свързана с ниво на разрешение по подразбиране, но вие може да промените нивото на разрешение по подразбиране за всяка група на SharePoint, както се нуждаете. Всеки с присвоено ниво на разрешение, включващо разрешение за създаване на групи, може да създава групи на SharePoint по избор.

  Членовете на групата на собственици на име на сайт за уеб сайт от високо ниво може да управляват повече опции, отколкото собствениците на подсайт. Например те може да изпълняват действия като задаване на настройки за обсъждания или предупреждения за уеб документ, разглеждане на използване и квотни данни.

  По подразбиране Windows SharePoint Services 3.0 създава три групи на SharePoint с разрешения по подразбиране на сайт от високо ниво. Членовете на групата на собственици на име на сайт имат разрешение "Пълен контрол", членовете на SharePoint на име на сайт имат разрешение "Сътрудничество", а членовете на SharePoint групата на посетителите на име на сайт имат имат разрешение "Четене".

  Обикновено е по-лесно да се управляват разрешения, като се използват групи на SharePoint, отколкото да се присвояват директно разрешения на индивидуални потребители. Например може да прибавите всички ръководители във вашата организация към създадената SharePoint група на ръководители. Вероятно искате тези ръководители да имат достъп за четене и писане на подсайт 1, достъп само за четене до подсайт 2 и достъп с пълен контрол на подсайт 3. Може да постигнете това, като присвоите разрешенията, които искате, на SharePoint групата на ръководители за всеки подсайт поотделно. Забележете, че присвояванията на тези разрешения трябва да се направят само един път. Тъй като групите на SharePoint се намират на всички нива на разрешение, може да добавяте и премахвате потребители към определена група на SharePoint на едно място. Когато ръководители се присъединяват към екипа, може да ги добавите към SharePoint групата на ръководителите, без да се налага за зададете разрешенията, които имат на различните сайтове, тъй като вече сте присвоили разрешенията, които искате, за тази SharePoint група за трите сайта. От друга страна, ако решите да добавите всеки ръководител директно към сайта, вместо да използвате SharePoint, първо трябва да за всеки ръководител да се присвоят съответните разрешения на всеки един от трите сайта.

  Забележка : В предишните версии на Windows SharePoint Services групите на SharePoint са наричани вътрешносайтови групи.

 • Разрешение    Удостоверение за извършване на определени действия, например разглеждане на страници, отваряне на компоненти и създаване на подсайтове. Windows SharePoint Services 3.0 предоставя 33 предварително дефинирани разрешения, които може да използвате, за да позволите на потребителите да изпълняват определени действия. Например потребители с приписано ниво на разрешение "Разглеждане на елементи" може да разглеждат елементите в списъка. Всяко разрешение има една от следните характеристики: "Списък", "Сайт", "Лични". Разрешенията не се присвояват директно на потребители или групи на SharePoint. Вместо това те се присвояват на едно или повече нива на разрешения, които на свой ред се присвояват на потребители и SharePoint групи. Всяко ниво на разрешение може да се включи в множество нива на разрешение.

  Забележка : Сървърните администратори може да използват централната организация, за да ограничат разрешенията, които ще се налични на колекциите със сайтове. Ако дадено ниво на разрешение не е налично на вашия сайт, се обърнете към сървърния администратор.

  Забележка : В предишните версии на Windows SharePoint Services разрешенията са наричани права.

 • Нива на разрешение    Набор от разрешения, които може да се предоставят на потребители или SharePoint групи на защитим обект, например сайт, библиотека, папка, компонент или документ. Нивата на разрешения ви позволяват на присвоите набор от разрешения на потребители или SharePoint групи, за да може да изпълняват дадени действия на вашия сайт. С нивата на разрешение може да контролирате разрешенията, които се предоставят на потребителите и на SharePoint групите на вашия сайт. Например нивото на разрешение "Четене" по подразбиране включва разрешенията "Преглеждане на елементи", "Отваряне на елементи", "Разглеждане на страници" и "Версии на изгледа" (наред с другите), като всички те са необходими за четене на документи, елементи и страници на SharePoint.

  Следните нива на разрешение се предоставят по подразбиране: "Пълен контрол", "Проектиране", "Сътрудничество", "Четене", "Ограничен достъп". Всеки, на когото е присвоено ниво на разрешение, включващо разрешение "Управление на разрешения", може да персонализира нивата на разрешение (с изключение на нивата на разрешение "Пълен контрол" и "Ограничен достъп") или да създава нови. По подразбиране на собствениците на сайта се присвоява разрешение "Управление на разрешения".

  Забележка : В предишни версии на Windows SharePoint Services нивата на разрешение се наричат групи на сайтове.

 • Защитим обект    Обект, на който може да се конфигурират разрешения, например сайт, списък, библиотека, папка в рамките на списък или библиотека, елемент от списък или документ. Разрешенията за потребители или SharePoint групи може да се присвоят на конкретен защитим обект. По подразбиране на SharePoint групите и потребителите се назначават разрешения на ниво на сайт, а защитимите обекти от по-ниско ниво (списък, библиотека, папка в рамките на списък или библиотека, елемент от списък и документ) наследяват разрешения от нивото на сайта. Всеки, на когото е присвоено ниво на разрешение, включващо "Управление на разрешения", може да редактира разрешенията за всеки защитим обект. Собствениците на сайта имат това разрешение по подразбиране.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×