Форматиране на таблица на Excel

Microsoft Office Excel предоставя многобройни предварително зададени стилове на таблици (или бързи стилове), които можете да използвате, за да форматирате бързо таблица. Ако предварително зададените стилове на таблици не отговарят на нуждите ви, можете да създадете и приложите потребителски стил на таблица. Въпреки че можете да изтривате само потребителски стил на таблица, можете да премахнете всякакъв стил на таблица, така че той да не се прилага повече към данните.

Можете да направите по-нататъшна настройка на форматирането на таблицата, избирайки опции на "Бързи стилове" за елементи на таблица, такива като заглавни и сумарни редове, първа и последна колона, и лентови редове и колони.

Какво искате да направите?

Избиране на стил на таблица, когато създавате таблица

Прилагане на стил на таблица към съществуваща таблица

Създаване или изтриване на потребителски стил на таблица

Премахване на стил на таблица

Избиране на опции на стил на таблица за форматиране на елементи на таблица

Избиране на стил на таблица, когато създавате таблица

 1. В работния лист изберете диапазона от клетки, които искате бързо да форматирате като таблица.

 2. В раздела Начало, в групата Стилове щракнете върху Форматиране като таблица.

  Изображение на лентата на Excel

 3. Под Светло, Средно или Тъмно щракнете върху стила на таблицата, който искате да използвате.

  Съвет : Потребителските стилове на таблици са налични под По избор, след като създадете един или няколко от тях. За информация относно начините за създаване на потребителски стил на таблица вижте Създаване или изтриване на потребителски стил на таблица.

Забележка : Когато използвате Форматирай като таблица, Office Excel автоматично вмъква таблица. Ако искате да работите с данните в таблица, можете да преобразувате таблицата в обикновен диапазон, запазвайки приложеното форматиране в табличен стил. За повече информация вж. Преобразуване на таблица на Excel в диапазон от данни.

Най-горе на страницата

Прилагане на стил на таблица към съществуваща таблица

 1. В работния лист изберете таблицата, към която искате да приложите стил на таблица.

  Съвет : Това показва Инструменти за таблица, добавяйки раздел Проектиране.

 2. В раздела Проектиране, в групата Стилове на таблици направете едно от следните неща:

  • Щракнете върху стила на таблица, който искате да използвате.

   Съвет : Използвайте бутоните със стрелки, за да превъртате през наличните стилове на таблица.

  • Щракнете върху бутона Още Изображение на бутон и след това под Светло, Средно или Тъмно щракнете върху стила на таблица, който искате да използвате.

   изображение на лентата на excel

   Забележка : Когато прозорецът на Excel е с намален размер, стиловете на таблици ще са налични в галерията на Бързи стилове за таблица, в групата Стилове на таблици.

   Съвет : Потребителските стилове на таблици са налични под По избор, след като създадете един или няколко от тях. За информация относно начините за създаване на потребителски стил на таблица вижте Създаване или изтриване на потребителски стил на таблица.

Най-горе на страницата

Създаване или изтриване на потребителски стил на таблица

Важно : Създадените от вас потребителски стилове на таблици се съхраняват само в текущата работна книга и по тази причина не са достъпни в други работни книги.

Създаване на потребителски стил на таблица

 1. За да създадете потребителски стил на таблица, направете едно от следните неща:

  • В раздела Начало, в групата Стилове щракнете върху Форматиране като таблица.

   Изображение на лентата на Excel

  • Изберете съществуваща таблица, за да покажете Инструментите за таблица, и след това в раздела Проектиране, в групата Стилове на таблици щракнете върху бутона Още Изображение на бутон .

 2. Щракнете върху Нов стил на таблица.

 3. В полето Име въведете име за новия стил на таблица.

 4. В полето Елемент на таблица направете едно от следните неща:

  • За да форматирате елемент, щракнете върху елемента и след това щракнете върху Форматиране.

  • За да премахнете съществуващо форматиране за елемент, щракнете върху елемента и след това върху Изчисти.

 5. В разделите Шрифт, Граница и Запълване изберете желаните от вас опции за форматиране, а след това щракнете върху OK.

  Съвет : Под Визуализация можете да видите как промените във форматирането, които сте направили, се отразяват на таблицата.

 6. Повтаряйте стъпки 4 и 5 за всички елементи на таблица, които искате да персонализирате.

 7. За да използвате новия стил на таблица като стил на таблица по подразбиране в текущата работна книга, отметнете квадратчето Задай като бърз стил за създаване на таблица по подразбиране за този документ.

Изтриване на потребителски стил на таблица

 1. В раздела Начало, в групата Стилове щракнете върху Форматиране като таблица.

  Изображение на лентата на Excel

 2. Под По избор щракнете с десния бутон върху стила на таблица, който искате да изтриете, и след това щракнете върху Изтрий в контекстното меню.

  Забележка : Всички таблици в текущата работна книга, които използват този стил на таблица, ще се показват с подразбиращия се формат на таблица.

Най-горе на страницата

Премахване на стил на таблица

 1. В работния лист изберете таблицата, от която искате да премахнете текущия стил на таблица.

  Съвет : Това показва Инструменти за таблица, добавяйки раздел Проектиране.

 2. В раздела Проектиране, в групата Стилове на таблици , щракнете върху бутона Още. Изображение на бутон

  изображение на лентата на excel

 3. Щракнете върху Изчисти.

  Съвет : Таблицата ще се покаже с подразбиращия се формат на таблица.

Забележка : Премахването на стил на таблица не премахва таблицата. Ако искате да работите с данните в таблица, можете да преобразувате таблицата в обикновен диапазон. За повече информация вж. Преобразуване на таблица на Excel в диапазон от данни.

Най-горе на страницата

Избиране на опции на стил на таблица за форматиране на елементи на таблица

 1. В работния лист изберете таблицата, към която искате да приложите опции за стил на таблица.

  Съвет : Това показва Инструменти за таблица, добавяйки раздел Проектиране.

 2. В раздела Проектиране, в групата Опции за стилове на таблица направете едно от следните неща:

  • За да включите или изключите заглавен ред, отметнете или изчистете квадратчето Заглавен ред.

  • За да включите или изключите сумарен ред, отметнете или изчистете квадратчето Сумарен ред.

  • За да се покаже специално форматиране за първата колона на таблицата, отметнете квадратчето Първа колона.

  • За да се покаже специално форматиране за последната колона на таблицата, отметнете квадратчето Последна колона.

  • За да се показват нечетните и четните редове по различен начин, за улесняване на четенето, отметнете квадратчето Лентови редове.

  • За да се показват нечетните и четните колони по различен начин, за улесняване на четенето, отметнете квадратчето Лентови колони.

   Изображение на лентата на Excel

Най-горе на страницата

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×