Форматиране на обект (3D екран за завъртане)

Използвайте тези опции за да промените ориентацията и перспективата на избраната фигура.

Забележки : 

  • Когато променяте опции в този диалогов прозорец, промените се прилагат незабавно към вашата фигура, като улесняват виждането на резултатите от промените във вашата графика SmartArt или фигура, без да е нужно затваряне на диалоговия прозорец. Обаче тъй като промените се прилагат моментално, не е възможно да се щракне върху Отказ в този диалогов прозорец. За да премахнете промените, трябва да щракнете върху Отмени Изображение на бутон в лентата с инструменти за бърз достъп за всяка промяна, която искате да премахнете.

  • Можете да отмените едновременно множество промени, които сте направили за една опция в диалоговия прозорец, стига да не сте направили между тях промени на друга опция в диалоговия прозорец.

  • Може да искате да преместите диалоговия прозорец, така че да можете да виждате и фигурата, и диалоговия прозорец едновременно.

Готови типове     За да изберете вградено завъртане или перспектива, щракнете върху Готови типове и след това щракнете върху желаната от вас опция.

Завъртане

X, Y и Z осите определят ориентацията (завъртането) и положението на камерата (изглед), от които се разглеждат фигурите. X е хоризонталната ос, Y е вертикалната ос, а Z е третото измерение на дълбочината. Стойностите за тези оси са адитивни и камерата първо се завърта с X стойността, след това с Y стойността и накрая със стойността Z. Когато използвате бутоните за "побутване", за да промените X, Y или Z стойност, промяната винаги се прави относно текущото положение на камерата.

Три завъртени фигури, показващи осите X, Y и Z

Съвет : Ако искате настройките на завъртането и перспективата да са еднакви за множество графики SmartArt или диаграми, можете да копирате настройките от една графика SmartArt или диаграма в друга.

X      Въведете число в полето, за да промените ориентацията на хоризонталната ос. Можете да използвате бутоните със стрелки, за да "побутнете" това положение надясно или наляво.

Отляво      Щракнете върху този бутон, за да намалите стойността на ориентацията по хоризонталната ос.

Отдясно      Щракнете върху този бутон, за да увеличите стойността на ориентацията по хоризонталната ос.

Y      Въведете число в полето, за да промените ориентацията на вертикалната ос. Можете да използвате бутоните със стелки, за да "побутнете" това положение нагоре или надолу.

Нагоре      Щракнете върху този бутон, за да увеличите стойността на ориентацията по вертикалната ос.

Надолу      Щракнете върху този бутон, за да увеличите стойността на ориентацията по вертикалната ос.

Z      Това измерение позволява на фигурите да бъдат поставяни по-високо или по-ниско от други фигури. Въведете число в полето, за да промените положението на оста Z. Можете да използвате бутоните със стрелки за да "побутнете" това положение по посока на часовниковата стрелка или в посока, обратна на часовниковата стрелка.

По часовниковата стрелка     Щракнете върху този бутон, за да намалите стойността на ориентацията по оста Z.

Обратно на часовниковата стрелка     Щракнете върху този бутон, за да увеличите стойността на ориентацията по оста Z.

Перспектива     Описва каква част от ракурса (дълбочината зависи от увеличението и смаляването) се прилага към фигурата. Въведете число в полето, за да промените изгледа на дълбочината. Най-малкото число (0) е тъждествено на паралелна камера, а най-голямото число (120) дава най-преувеличената перспектива, подобна на тази, породена от широкообхватна камера.

Стесни изгледа     Щракнете върху този бутон, за да намалите сумарния ракурс.

Разшири изгледа     Щракнете върху този бутон, за да увеличите сумарния ракурс.

Текст

Запази текста плосък     За да предпазите текста във вътрешността на фигурата от завъртане при завъртането й, щракнете върху Запази текста плосък. Когато е избрана тази опция, текстът е винаги най-отгоре на фигурата. Когато тази опция е изчистена, текстът във вътрешността на фигурата следва лицевата повърхност на фигурата при завъртането й.

Позиция на обекта

Разстояние от фона     Въведете число в полето, за да придвижите фигурата назад или напред в 3D пространството.

Начално състояние     Щракнете върху този бутон, за да премахнете ефектите на 3D завъртане и перспектива и да възстановите настройките по подразбиране.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×