Форматиране на обект (екран за запълване)

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Попълване препраща към вътрешността на фигура, линия, знак или фон.

Забележки : 

  • Когато промените опциите в този диалогов прозорец, промените веднага се прилагат към вашия фон, което ви улеснява да видите ефекта на промените във фон, без да затваряте диалоговия прозорец. Въпреки това тъй като промените се прилага незабавно, не е възможно да щракнете върху Отказ в този диалогов прозорец. За да премахнете промените, трябва да щракнете върху Отмени Изображение на бутон в Лентата с инструменти за бърз достъп за всяка промяна, която искате да премахнете.

  • Можете да отмените едновременно множество промени, които сте направили за една опция на диалоговия прозорец, стига да не сте правили промени на друга опция на диалоговия прозорец между тях.

  • Може да искате да преместите диалоговия прозорец, така че да можете да видите на фона и диалоговия в същото време.

Без запълване     Щракнете върху тази опция, за да направите фона на слайда прозрачен или безцветен или да премахнете запълването от фона на слайд.

Плътно запълване     Щракнете върху тази опция, за да добавите цвят и прозрачност към фона на слайда.

Градиентно запълване     Щракнете върху тази опция, за да добавите запълване с градиент към фона на слайд.

Запълване с картина или текстура     Щракнете върху тази опция, за да използвате картина като запълване за фона на слайд или да добавите текстура към фона на слайд.

Приложи към всички     Щракнете върху тази опция, за да направите промени във всички слайдове, а не само в точно избраните слайдове.

Фон в начално състояние      Щракнете върху този бутон, за да премахнете направените от вас персонализации на фона и да възстановите настройките по подразбиране.

Плътно запълване

Скриване на обекти на фона     За да направите по-лесен за четене на изложенията на вашите презентации, скриете за контейнер обекти, например фигури, картини, диаграми или графики SmartArt, като поставите отметка в това квадратче.

Цвят     За да изберете цвят за фона на слайда, щракнете върху Цвят Изображение на бутон и след това щракнете върху желания от вас цвят. За да промените с цвят, който не е в цветове на тема, щракнете върху Още цветове и след това или щракнете върху желания от вас цвят в раздела Стандартни, или пригответе ваш собствен цвят в раздела По избор. Цветовете по избор и цветовете в раздела Стандартни не се актуализират, ако по-късно промените тема на документа.

Прозрачност     За да определите до каква степен да можете да виждате през фона на слайда, придвижете плъзгача на Прозрачност или въведете число в полето до плъзгача. Можете да променяте процента на прозрачността от 0 (напълно непрозрачно, което е и настройката по подразбиране) до 100% (напълно прозрачно).

Градиентно запълване

Скриване на обекти на фона    За да направите по-лесен за четене на изложенията на вашите презентации, скриете за контейнер обекти, например фигури, картини, диаграми или графики SmartArt, като поставите отметка в това квадратче.

Готови цветове     За да изберете вградено градиентно запълване, щракнете върху Готови цветове Изображение на бутон и след това щракнете върху желаната опция.

Тип     За да зададете използваната посока при рисуване на градиентното запълване, изберете опция от списъка. Типът, който избирате, определя наличната Посока.

Посока     За да изберете различно напредване на цветове и сенки, щракнете върху Посока и след това върху желаната опция. Наличните Посоки посоки зависят от Типа на градиента, който избирате.

Ъгъл     За да зададете ъгъла, на който е завъртяно градиентното запълване във фигурата, въведете желаната от вас стойност за градусите. Тази опция е налична само ако изберете за ТипЛинейна.

Градиентни стопове

Градиентните стопове е състоят от позиция, цвят и стойност за прозрачността. Стойността за прозрачност се прилага към градиентния стоп, а не към цялостното запълване. Градиентните стопове се използвате за създаване на нелинейни градиенти. Например ако искате да създадете градиент, който върви от червено през зелено към синьо, трябва да добавите три градиентни стопа – по един за всеки цвят. Или пък, ако искате да създадете градиент, който се показва само в ъгъла на WordArt, трябва да използвате градиентни стопове, за да направите градиентът да е нелинеен.

Списък със стопове    Градиентното запълване е изградено от няколко градиентни стопа, но вие можете да промените само един градиентен стоп в даден момент. Когато щракнете върху градиентния стоп, който желаете да редактирате, в списъка, позицията, цветът и прозрачността се отразяват на текущите настройки за този градиентен стоп.

Добави     За да добавите градиентен стоп, щракнете върху Добави и след това задайте желаните от вас Позиция на стопа, Цвят и Прозрачност.

Премахни     За да изтриете градиентен стоп, щракнете в списъка върху Стоп номера, който искате да изтриете, и след това щракнете върху Премахни.

Позиция на стопа      За да зададете местоположението за промяна на цвета и прозрачността в градиентното запълване, придвижете плъзгача на Позицията на стопа или въведете число в полето до плъзгача.

Цвят     За да изберете цвета, който да се използва за градиентния стоп, щракнете върху Цвят Изображение на бутон и след това щракнете върху желания от вас цвят. За да промените с цвят, който не е в цветове на тема, щракнете върху Още цветове и след това или щракнете върху желания от вас цвят в раздела Стандартни, или пригответе ваш собствен цвят в раздела По избор. Цветовете по избор и цветовете в раздела Стандартни не се актуализират, ако по-късно промените тема на документа.

Прозрачност      За да определите до каква степен да можете да виждате през фона на слайда, на определената Позиция на стопа, придвижете плъзгача на Прозрачност или въведете число в полето до плъзгача. Можете да променяте процента на прозрачността от 0 (напълно непрозрачно, което е и настройката по подразбиране) до 100% (напълно прозрачно).

Сянка от заглавие     За да стартирате Градиентно запълване от края на контейнера и разгънете пасивно, отметнете това квадратче. Този ефект може да бъде доста драматични, ако контейнера не е правоъгълна, като например, звезда форма.

Завърти с фигурата    Отметнете това квадратче, за да завъртите градиентното запълване със завъртането на фигурата.

Запълване с картина или текстура

Скриване на обекти на фона     За да направите по-лесен за четене на изложенията на вашите презентации, скриете за контейнер обекти, например фигури, картини, диаграми или графики SmartArt, като поставите отметка в това квадратче.

Текстура     За да изберете вградена текстура, щракнете върху този бутон и след това изберете желаната от вас опция.

Вмъкване от

Файл     За да вмъкнете картина от файл, щракнете върху този бутон и след това намерете картината, която искате да добавите. Щракнете двукратно върху картината, за да я вмъкнете.

Клипборд     Щракнете върху този бутон, за да поставите картина от клипборда.

Графична колекция     За да вмъкнете графична колекция, щракнете върху този бутон и след това, в полето Търсен текст, напишете дума, която описва желания от вас клип, или въведете изцяло или част от името на файла на клипа. За да включите графична колекция, която да е достъпна в Office Online при вашето търсене, отметнете квадратчето Включи съдържание от Office Online, щракнете върху Старт и след това щракнете върху клипа, за да го вмъкнете.

Мозайково с рисунка като текстура     Запълването с картина може да бъде или разтегнато, за да запълни избраната (избраните) фигура(и), или мозайково (повтарящо се хоризонтално и вертикално), за да запълни фигурата. Отметнете това квадратче, за да използвате множество копия на същата картина като текстура за фигурата.

Опции за разтягане

Изместване

Изместването определя колко да се мащабира картината, за да запълни фигура, спрямо лявата, дясната, горната и долната страна на фигурата. Положителните числа преместват ръбовете на картината от центъра на фигурата навън, а отрицателните числа преместват ръбовете на картината надалеч от фигурата.

Отляво     Въведете число в полето, за да определите разстоянието на картината или текстурата от лявата граница на фигурата в проценти.

Отдясно     Въведете число в полето, за да определите разстоянието на картината или текстурата от дясната граница на фигурата в проценти.

Отгоре     Въведете число в полето, за да определите разстоянието на картината или текстурата от горната граница на фигурата в проценти.

Отдолу     Въведете число в полето, за да определите разстоянието на картината или мозайката от долната граница на фигурата в проценти.

Опции за мозайка

Опциите по-долу определят мащабиращия множител за запълването с текстура.

Изместване по X     За да изместите цялото мозайково запълване с картина наляво (отрицателни числа) или надясно (положителни числа), въведете число в полето.

Изместване по Y     За да изместите цялото мозайково запълване с картина нагоре (отрицателни числа) или надолу (положителни числа), въведете число в полето.

Мащаб по X     Въведете число в полето, за да зададете процентна стойност за хоризонталното мащабиране за първоначалното изображение.

Мащаб по Y     Въведете число в полето, за да зададете процентна стойност за вертикалното мащабиране за първоначалното изображение.

Подравняване     Подравняването описва опорната позиция, от която започва мозайковото разполагане на картината. За да зададете разположението на мозайковата картина или текстура, изберете опция от списъка.

Огледален тип     За да зададете дали редуващите се хоризонтални или вертикални части на мозайката да се изобразяват огледално, или изображението да се обръща с всяка следваща част на мозайката, изберете опция от списъка.

Прозрачност     За да определите до каква степен да можете да виждате през картината или текстурата, придвижете плъзгача на Прозрачност или въведете число в полето до плъзгача. Можете да променяте процента на прозрачността от 0 (напълно непрозрачно, което е и настройката по подразбиране) до 100% (напълно прозрачно).

Завърти с фигурата     Отметнете това квадратче, за да завъртите поставянето на картината или текстурата със завъртането на фигурата.

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×