Форматиране на обект (екран за запълване)

Запълването се отнася за вътрешността на фигура или линия.

Забележки : 

  • Когато променяте опциите в този диалогов прозорец, промените се прилагат незабавно към вашата фигура, като улесняват виждането на резултатите от промените във вашата графика SmartArt или фигура, без да е нужно затваряне на диалоговия прозорец. Обаче тъй като промените се прилагат моментално, не е възможно да се щракне върху Отказ в този диалогов прозорец. За да премахнете промените, трябва да щракнете върху Отмени Изображение на бутон в лентата с инструменти за бърз достъп за всяка една промяна, която искате да премахнете.

  • Можете да отмените едновременно множество промени, които сте направили за една опция в диалоговия прозорец, стига да не сте направили между тях промени на друга опция в диалоговия прозорец.

  • Може да искате да преместите диалоговия прозорец, така че да можете да виждате едновременно и фигурата, и диалоговия прозорец.

Без запълване     Щракнете върху тази опция, за да направите фигурата прозрачна или безцветна или да премахнете запълването от фигурата.

Плътно запълване     Щракнете върху тази опция, за да добавите цвят и прозрачност към фигурата.

Градиентно запълване     Щракнете върху тази опция, за да добавите запълване с градиент към фигурата.

Запълване с картина или текстура     Щракнете върху тази опция, за да използвате картина като запълване за фигура или за да добавите текстура към фигура.

Фоново запълване на слайд     Отметнете това квадратче, за да използвате фона на презентацията като запълване за фигура, линия или знак. Тази опция е налична само в Microsoft Office PowerPoint 2007.

Плътно запълване

Цвят     За да изберете цвят за фигурата, щракнете върху Цвят Изображение на бутон , а след това щракнете върху желания от вас цвят. За да промените с цвят, който не е в цветове на тема, щракнете върху Още цветове и след това или щракнете върху желания от вас цвят в раздела Стандартни или пригответе ваш собствен цвят в раздела По избор. Цветовете по избор и цветовете в раздела Стандартни не се актуализират, ако по-късно промените тема на документа.

Прозрачност     За да определите до каква степен да можете да виждате през фигурата, придвижете плъзгача на Прозрачност или въведете число в полето до плъзгача. Можете да променяте процента на прозрачността от 0 (напълно непрозрачно, което е и настройката по подразбиране) до 100% (напълно прозрачно).

Градиентно запълване

Готови цветове     За да изберете вградено градиентно запълване, щракнете върху Готови цветове бутон за готови цветове и след това изберете желаната от вас опция.

Тип     Изберете опция от списъка, за да определите използваната посоката при рисуването на градиентното запълване. Избраният от вас Тип определя достъпната Посока.

Посока     За да изберете различно преливане на цветове и светлосенки, щракнете върху Посока и след това изберете желаната от вас опция. Достъпните Посоки зависят от избрания от вас Тип на градиента.

Ъгъл     Въведете желаната от вас стойност, за да определите ъгъла, под който е завъртяно градиентното запълване във вътрешността на фигурата. Тази опция е достъпна само ако сте избрали за ТипЛинейна.

Градиентни стопове

Градиентните стопове се състоят от позиция, цвят и стойност за прозрачността. Стойността за прозрачност се прилага към градиентния стоп, а не към цялостното запълване. Градиентните стопове се използвате за създаване на нелинейни градиенти. Например ако искате да създадете градиент, който върви от червено през зелено към синьо, трябва да добавите три градиентни стопа  - по един за всеки цвят. Или пък, ако искате да създадете градиент, който се показва само в ъгъла на WordArt, трябва да използвате градиентни стопове, за да направите градиентът да е нелинеен.

Списък със стопове     Градиентното запълване е изградено от няколко градиентни стопа, но вие можете да промените само един градиентен стоп в даден момент. Когато щракнете върху градиентния стоп, който желаете да редактирате, в списъка, позицията, цветът и прозрачността се отразяват на текущите настройки за този градиентен стоп.

Добавяне     За да добавите градиентен стоп, щракнете върху Добавяне и след това задайте Позиция на стопа, Цвят и Прозрачност по желания от вас начин.

Премахни     За да изтриете градиентен стоп, щракнете в списъка върху Стоп номер, който искате да изтриете, и след това щракнете върху Премахни.

Позиция на стопа      За да зададете местоположението за промяна на цвета и прозрачността в градиентното запълване, придвижете плъзгача на Позицията на стопа или въведете число в полето до плъзгача.

Цвят     За да изберете цвета, който да се използва за градиентния стоп, щракнете върху Цвят Изображение на бутон и след това щракнете върху желания от вас цвят. За да промените с цвят, който не е в цветове на тема, щракнете върху Още цветове и след това или щракнете върху желания от вас цвят в раздела Стандартни, или пригответе ваш собствен цвят в раздела По избор. Цветовете по избор и цветовете в раздела Стандартни не се актуализират, ако по-късно промените тема на документа.

Прозрачност      За да определите до каква степен да можете да виждате през фигурата, на определената Позиция на стопа, придвижете плъзгача на Прозрачността или въведете число в полето до плъзгача. Можете да променяте процента на прозрачността от 0 (напълно непрозрачно, което е и настройката по подразбиране) до 100% (напълно прозрачно).

Завърти с фигурата     Отметнете това квадратче, за да завъртате градиентното запълване със завъртането на фигурата.

Запълване с картина или текстура

Текстура     За да изберете вградена текстура, щракнете върху този бутон и след това изберете желаната от вас опция.

Вмъкни от

Файл     За да вмъкнете картина от файл, щракнете върху този бутон и след това намерете картината, която искате да добавите. Щракнете двукратно върху картината, за да я вмъкнете.

Клипборд     За да поставите картина от клипборда или от друга програма, копирайте картината и след това щракнете върху този бутон.

Графична колекция     За да вмъкнете графична колекция, щракнете върху този бутон и след това в полето Търсен текст напишете дума, която описва желания от вас клип, или въведете изцяло или част от името на файла на клипа. За да включите графична колекция, която се предлага в Office Online при вашето търсене, отметнете квадратчето Включи съдържание от Office Online, щракнете върху Почни и след това щракнете върху клипа, за да го вмъкнете.

Мозайково с рисунка като текстура     Запълването с картина може да бъде или разтегнато, за да запълни избраната (избраните) фигура(и), или мозайково (повтарящо се хоризонтално и вертикално), за да запълни фигурата. Отметнете това квадратче, за да използвате множество копия на същата картина като текстура за фигурата.

Опции за разтягане

Изместване

Изместването определя колко да се мащабира картината, за да запълни фигура, спрямо лявата, дясната, горната и долната страна на фигурата. Положителните числа преместват ръбовете на картината от центъра на фигурата навън, а отрицателните числа преместват ръбовете на картината извън фигурата.

Отляво     Въведете число в полето, за да определите разстоянието на картината или текстурата от лявата граница на фигурата в проценти.

Отдясно     Въведете число в полето, за да определите разстоянието на картината или текстурата от дясната граница на фигурата в проценти.

Отгоре     Въведете число в полето, за да определите разстоянието на картината или текстурата от горната граница на фигурата в проценти.

Отдолу     Въведете число в полето, за да определите разстоянието на картината или мозайката от долната граница на фигурата в проценти.

Опции за мозайка

Опциите по-долу определят множителя на мащабиране за текстурно запълване.

Изместване по X     Въведете число в полето, за да изместите цялото мозайково запълване с картина надясно (отрицателни числа) или наляво (положителни числа).

Изместване по Y     Въведете число в полето, за да изместите цялото мозайково запълване с картина нагоре (отрицателни числа) или надолу (положителни числа).

Мащаб по X     Въведете число в полето, за да определите процентната стойност за хоризонталното мащабиране на първоначалното изображение.

Мащаб по Y     Въведете число в полето, за да определите процентната стойност за вертикалното мащабиране на първоначалното изображение.

Подравняване     Подравняването описва закотвената позиция, от която започва мозайката от картини. Изберете опция от списъка, за да определите разположението на мозайковото покритие с картина или на текстурата.

Огледален тип     Изберете опция от списъка, за да определите дали редуващите се хоризонтално или вертикално парчета от мозайката да се показват с огледален, или обърнат образ спрямо всяко друго парче.

Прозрачност     За да определите до каква степен да можете да виждате през картината или текстурата, придвижете плъзгача на Прозрачност или въведете число в полето до плъзгача. Можете да променяте процента на прозрачността от 0 (напълно непрозрачно, което е и настройката по подразбиране) до 100% (напълно прозрачно).

Завърти с фигурата     Отметнете това квадратче, за да завъртите поставянето на картината или текстурата със завъртането на фигурата.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×