Форматиране на данни, използвайки клавишни комбинации

Натиснете

За да

CTRL+1

Покажете диалоговия прозорец Форматиране за избрания елемент на диаграмата

CTRL+SHIFT+~

Приложите общия числов формат към избраната ос на диаграмата или към етикети на данните

CTRL+SHIFT+$

Приложите формата за валута $#,##0.00 към избраната ос на диаграмата или към етикети на данни (отрицателните числа се показват в скоби)

CTRL+SHIFT+%

Приложите формата за проценти 0% към избраната ос на диаграмата или към етикети на данните

CTRL+SHIFT+^

Приложите научен числов формат с две десетични позиции към избраната ос на диаграмата или към етикети на данните

CTRL+SHIFT+#

Приложите формата за дати d-mmm-yy към избраната ос на диаграмата или към етикети на данните

CTRL+SHIFT+@

Приложите формата на часа h:mm AM/PM към избраната ос на диаграмата или към етикети на данните

CTRL+SHIFT+!

Приложите числовия формат #,##0.00 (отрицателните числа се предшестват от знак минус) към избраната ос на диаграмата или към етикети на данните

CTRL+B

Приложите или премахнете форматирането "Получерен"

CTRL+I

Приложите или премахнете форматирането "Курсив"

CTRL+U

Приложите или премахнете подчертаване

CTRL+5

Приложите или премахнете форматирането "Зачеркнато"


Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×