Филтриране чрез използване на разширени критерии

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Ако данните, които искате да филтрирате, изискват сложни критерии (например тип = "Продукти" OR Продавач = "Думанова") можете да използвате диалоговия прозорец Допълнителен филтър .

Разширен филтър

Пример

Общ преглед

Множество критерии, една колона, някои критерии са изпълнени

Продавач = "Думанова" OR Продавач = "Димитров"

Множество критерии, множество колони, всички критерии са изпълнени

Тип = "Продукти" AND Продажби > 1000

Множество критерии, множество колони, някои критерии са изпълнени

Тип = "Продукти" OR Продавач = "Димитров"

Множество набори от критерии, една колона във всички набори

(Продажби > 6000 AND Продажби < 6500 ) OR (Продажби < 500)

Множество набори от критерии, множество колони във всеки набор

(Продавач = "Думанова" AND продажби > 3000) ИЛИ
(продавач = "Димитров" AND продажби > 1500)

Критерии със заместващи символи

Продавач = име с "и" като втора буква

Текст, който съвпада при търсене с малки и главни букви (формула)

Тип = точно съвпадение на "Продукти"

Стойност в колона, която е по-голяма от средната стойност на всички стойности в тази колона (формула)

Продажби > средната стойност на всички продажби

Общ преглед

Работата на командата Разширени се различава от тази на командата Филтър в няколко важни отношения.

 • Тя показва диалоговия прозорец Допълнителен филтър вместо менюто "Автофилтър".

 • Вие въвеждате разширените критерии в отделен диапазон на критериите в работния лист и над диапазона от клетки или таблицата, които искате да филтрирате. Microsoft Office Excel използва отделния диапазон на критериите в диалоговия прозорец Допълнителен филтър като източник за разширените критерии.

  Пример: Диапазон на критериите (A1:C4) и диапазон на списъка (A6:C10), използвани за следните процедури   

  Примерът може да се разбере по-лесно, ако го копирате в празен работен лист.

  Как да копирате пример

  1. Създайте празна работна книга или работен лист.

  2. Изберете примера от темата в “Помощ”.

   Забележка    Не избирайте заглавките на редовете или колоните.

   Избиране на пример от ''Помощ''

   Избиране на пример от помощта

  3. Натиснете CTRL+C.

  4. В работния лист изберете клетката A1 и натиснете Ctrl+V.

  5. За да превключвате между показване на резултатите и показване на формулите, които връщат резултатите, натиснете клавиша Ctrl+` (тежко ударение) или в раздела Формули, в групата Проверка на формули щракнете върху бутона Покажи формули.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

C

Тип

Продавач

Продажби

Тип

Продавач

Продажби

Напитки

Христов

5122 лв.

Месо

Думанова

450 лв.

продукти

Димитров

6328 лв.

Продукти

Думанова

6544 лв.

Оператори за сравнение

Можете да сравните две стойности с помощта на следните оператори. Когато се сравняват две стойности с помощта на тези оператори, резултатът е логическа стойност – TRUE или FALSE.

Оператор за сравнение

Значение

Пример

= (знак за равенство)

Равно на

A1=B1

> (знак “по-голямо”)

По-голямо от

A1>B1

< (знак “по-малко”)

По-малко от

A1<B1

>= (знак "по-голямо или равно")

По-голямо или равно

A1>=B1

<= (знак “по-малко или равно")

По-малко или равно

A1<=B1

<> (знак за неравенство)

Не е равно на

A1<>B1

Използване на знака за равенство за въвеждане на текст или стойност

Тъй като знак за равенство (=) се използва за указване на формула, когато въвеждате текст или стойност в клетка, Excel изчислява това, което въвеждате; обаче това може да доведе до неочаквани филтър резултати. За да покажете оператор за сравнение равенство за текст или стойност, въведете критериите израз за низ в подходящата клетка в диапазона на критериите:

=''= запис ''

Където запис е текстът или стойността, които искате да намерите. Например:

Какво въвеждате в клетката

Какво изчислява и показва Excel

="=Думанова"

=Думанова

="=3000"

=3000

Обсъждане на чувствителността към големи и малки букви

Когато филтрира текстови данни, Excel не прави разлика между главни и малки букви. Може обаче да използвате формула, за да извършите търсене с отчитане на разликата между главни и малки букви. Например вж. раздела Критерии със заместващи символи.

Използване на предварително зададени имена

Можете да дадете име на диапазон Критерии и препратката за диапазона ще се появи автоматично в полето Диапазон на критериите. Можете също да дефинирате името База данни за диапазона на списъка, които ще се филтрират, и името Извличане за областта, където искате да поставите редовете, и тези диапазони ще се появят автоматично съответно в полетата Диапазон на списък и Копирай на.

Създаване на критерии с помощта на формула

Можете да използвате като ваш критерий изчислена стойност, която е резултат на формула. Запомнете следните важни правила:

 • Формулата трябва да изчислява стойност TRUE или FALSE.

 • Тъй като използвате формула, въведете я по нормалния начин, а не въвеждайте израза във вида:

  =''= запис ''

 • Не използвайте етикети на колони за критериите; или оставете етикетите празни, или използвайте етикет, който не е етикет на колона от диапазона на списъка (в следващия пример – "Изчислена средна стойност" и "Точно съвпадение").

  Ако използвате във формулата етикет на колона вместо относителна препратка към клетка или име на диапазон, Excel показва стойност за грешка като #NAME? или #VALUE! в клетката, съдържаща критерия. Можете да игнорирате тази грешка, защото тя не засяга начина, по който е филтриран диапазонът на списъка.

 • Формулата, която използвате за критерии, трябва да използва относителна препратка, за да препрати към съответната клетка в първия ред на данните. Като използвате примера, в раздела Стойност в колона, която е по-голяма от средната стойност на всички стойности в тази колона (формула) използвате C7, а използвайки примера в раздела Текст, който съвпада при търсене с малки и главни букви (формула), използвате A7. След това формулата се изчислява за всеки ред от данните в диапазона на списъка.

 • Всички други препратки във формулата трябва да бъдат абсолютни адреси.

Най-горе на страницата

Множество критерии, една колона, някои критерии са изпълнени

Булева логика:    (Продавач = "Думанова" OR Продавач = "Димитров")

 1. Вмъкнете поне три празни реда над диапазона на списъка, който може да бъде използван като диапазон за критерии. Диапазонът на критериите трябва да има етикети на колоните. Уверете се, че има поне един празен ред между стойностите на критериите и диапазона на списъка.

  Примерът може да се разбере по-лесно, ако го копирате в празен работен лист.

  Как да копирате пример

  1. Създайте празна работна книга или работен лист.

  2. Изберете примера от темата в “Помощ”.

   Забележка    Не избирайте заглавките на редовете или колоните.

   Избиране на пример от ''Помощ''

   Избиране на пример от помощта

  3. Натиснете CTRL+C.

  4. В работния лист изберете клетката A1 и натиснете Ctrl+V.

  5. За да превключвате между показване на резултатите и показване на формулите, които връщат резултатите, натиснете клавиша Ctrl+` (тежко ударение) или в раздела Формули, в групата Проверка на формули щракнете върху бутона Покажи формули.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

C

Тип

Продавач

Продажби

Тип

Продавач

Продажби

Напитки

Христов

5122 лв.

Месо

Думанова

450 лв.

продукти

Димитров

6328 лв.

Продукти

Думанова

6544 лв.

 1. За да намерите редове, които отговарят на няколко критерия за една колона, въведете критериите директно един под друг в отделни редове на диапазона на критериите. Използвайки примера, въведете:

 

A

B

C

1

Тип

Продавач

Продажби

2

="=Думанова"

3

="=Димитров"

 1. Щракнете върху клетка в диапазона на списъка. Като използвате примера, щракнете върху коя да е клетка в диапазона A6:C10.

 2. В раздела Данни, в групата Сортиране и филтриране щракнете върху Разширени.

  Щракване с десния бутон върху меню за папка, команда "Свойства", раздел "Автоархивиране" за диалоговия прозорец за свойства на папката

 3. Направете едно от следните неща:

  1. За да филтрирате диапазона на списъка, като скриете редовете, които не отговарят на критериите, изберете Филтрирай списъка на място.

  2. За да филтрирате диапазона на списъка, като копирате редовете, които отговарят на критериите, в друга област на работния лист, щракнете върху Копирай на друго място, изберете полето Копирай на и след това щракнете върху горния ляв ъгъл на областта, където искате да поставите редовете.

   Съвет    Когато копирате филтрирани редове в друго местоположение, можете да зададете кои колони да бъдат включени в операцията за копиране. Преди да филтрирате, копирайте етикетите на колони за колоните, които искате да съществуват на първия ред на областта, където планирате да поставите филтрираните редове. Когато филтрирате, въведете препратка към копираните етикети на колони в полето Копирай в. Копираните редове тогава ще включват само колоните, за които сте копирали етикетите.

  3. В полето Диапазон на критериите въведете препратката за диапазона на критериите, включително етикетите на критериите. Като използвате примера, въведете $A$1:$C$3.

   За да преместите диалоговия прозорец Допълнителен филтър настрани, временно, докато избирате диапазона на критериите, щракнете върху Свий диалоговия прозорец Изображение на бутон .

  4. В примера филтрираният резултат за диапазона на списъка е:

 

A

B

C

6

Тип

Продавач

Продажби

8

Месо

Думанова

450 лв.

9

продукти

Димитров

6328 лв.

10

Продукти

Думанова

6544 лв.

Най-горе на страницата

Множество критерии, множество колони, всички критерии са изпълнени

Булева логика:    (Тип = "Продукти" AND продажби > 1000)

 1. Вмъкнете поне три празни реда над диапазона на списъка, който може да бъде използван като диапазон за критерии. Диапазонът на критериите трябва да има етикети на колоните. Уверете се, че има поне един празен ред между стойностите на критериите и диапазона на списъка.

  Примерът може да се разбере по-лесно, ако го копирате в празен работен лист.

  Как да копирате пример

  1. Създайте празна работна книга или работен лист.

  2. Изберете примера от темата в “Помощ”.

   Забележка    Не избирайте заглавките на редовете или колоните.

   Избиране на пример от ''Помощ''

   Избиране на пример от помощта

  3. Натиснете CTRL+C.

  4. В работния лист изберете клетката A1 и натиснете Ctrl+V.

  5. За да превключвате между показване на резултатите и показване на формулите, които връщат резултатите, натиснете клавиша Ctrl+` (тежко ударение) или в раздела Формули, в групата Проверка на формули щракнете върху бутона Покажи формули.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

C

Тип

Продавач

Продажби

Тип

Продавач

Продажби

Напитки

Христов

5122 лв.

Месо

Думанова

450 лв.

продукти

Димитров

6328 лв.

Продукти

Думанова

6544 лв.

 1. За да намерите редовете, които отговарят на няколко критерия в множество колони, въведете всички критерии в един и същ ред от диапазона на критериите. Като използвате примера, въведете:

 

A

B

C

1

Тип

Продавач

Продажби

2

="=Продукти"

>1000

 1. Щракнете върху клетка в диапазона на списъка. Като използвате примера, щракнете върху коя да е клетка в диапазона A6:C10.

 2. В раздела Данни, в групата Сортиране и филтриране щракнете върху Разширени.

  Щракване с десния бутон върху меню за папка, команда "Свойства", раздел "Автоархивиране" за диалоговия прозорец за свойства на папката

 3. Направете едно от следните неща:

  • За да филтрирате диапазона на списъка, като скриете редовете, които не отговарят на критериите, изберете Филтрирай списъка на място.

  • За да филтрирате диапазона на списъка, като копирате редовете, които отговарят на критериите, в друга област на работния лист, щракнете върху Копирай на друго място, изберете полето Копирай на и след това щракнете върху горния ляв ъгъл на областта, където искате да поставите редовете.

   Съвет    Когато копирате филтрирани редове в друго местоположение, можете да зададете кои колони да бъдат включени в операцията за копиране. Преди да филтрирате, копирайте етикетите на колони за колоните, които искате да съществуват на първия ред на областта, където планирате да поставите филтрираните редове. Когато филтрирате, въведете препратка към копираните етикети на колони в полето Копирай в. Копираните редове тогава ще включват само колоните, за които сте копирали етикетите.

 4. В полето Диапазон на критериите въведете препратката за диапазона на критериите, включително етикетите на критериите. Като използвате примера, въведете $A$1:$C$2.

  За да преместите диалоговия прозорец Допълнителен филтър настрани, временно, докато избирате диапазона на критериите, щракнете върху Свий диалоговия прозорец Изображение на бутон .

 5. В примера филтрираният резултат за диапазона на списъка е:

 

A

B

C

6

Тип

Продавач

Продажби

9

продукти

Димитров

6328 лв.

10

Продукти

Думанова

6544 лв.

Най-горе на страницата

Множество критерии, множество колони, някои критерии са изпълнени

Булева логика:     (Тип = "Продукти" OR Продавач = "Банков"

 1. Вмъкнете поне три празни реда над диапазона на списъка, който може да бъде използван като диапазон за критерии. Диапазонът на критериите трябва да има етикети на колоните. Уверете се, че има поне един празен ред между стойностите на критериите и диапазона на списъка.

  Примерът може да се разбере по-лесно, ако го копирате в празен работен лист.

  Как да копирате пример

  1. Създайте празна работна книга или работен лист.

  2. Изберете примера от темата в “Помощ”.

   Забележка    Не избирайте заглавките на редовете или колоните.

   Избиране на пример от ''Помощ''

   Избиране на пример от помощта

  3. Натиснете CTRL+C.

  4. В работния лист изберете клетката A1 и натиснете Ctrl+V.

  5. За да превключвате между показване на резултатите и показване на формулите, които връщат резултатите, натиснете клавиша Ctrl+` (тежко ударение) или в раздела Формули, в групата Проверка на формули щракнете върху бутона Покажи формули.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

C

Тип

Продавач

Продажби

Тип

Продавач

Продажби

Напитки

Христов

5122 лв.

Месо

Думанова

450 лв.

продукти

Димитров

6328 лв.

Продукти

Думанова

6544 лв.

 1. За да намерите редове, които отговарят на няколко критерия в няколко колони, където всеки критерий може да бъде изпълнен, въведете критериите в различните колони и редове от диапазона на критериите. Като използвате примера, въведете:

 

A

B

C

1

Тип

Продавач

Продажби

2

="=Продукти"

3

="=Димитров"

 1. Щракнете върху клетка в диапазона на списъка. Като използвате примера, щракнете върху коя да е клетка в диапазона на списъка A6:C10.

 2. В раздела Данни, в групата Сортиране и филтриране щракнете върху Разширени.

  Щракване с десния бутон върху меню за папка, команда "Свойства", раздел "Автоархивиране" за диалоговия прозорец за свойства на папката

 3. Направете едно от следните неща:

  • За да филтрирате диапазона на списъка, като скриете редовете, които не отговарят на критериите, изберете Филтрирай списъка на място.

  • За да филтрирате диапазона на списъка, като копирате редовете, които отговарят на критериите, в друга област на работния лист, щракнете върху Копирай на друго място, изберете полето Копирай на и след това щракнете върху горния ляв ъгъл на областта, където искате да поставите редовете.

Съвет    Когато копирате филтрирани редове в друго местоположение, можете да зададете кои колони да бъдат включени в операцията за копиране. Преди да филтрирате, копирайте етикетите на колони за колоните, които искате да съществуват на първия ред на областта, където планирате да поставите филтрираните редове. Когато филтрирате, въведете препратка към копираните етикети на колони в полето Копирай в. Копираните редове тогава ще включват само колоните, за които сте копирали етикетите.

 1. В полето Диапазон на критериите въведете препратката за диапазона на критериите, включително етикетите на критериите. Като използвате примера, въведете $A$1:$B$3.

  За да преместите диалоговия прозорец Допълнителен филтър настрани, временно, докато избирате диапазона на критериите, щракнете върху Свий диалоговия прозорец Изображение на бутон .

 2. В примера филтрираният резултат за диапазона на списъка е:

 

A

B

C

6

Тип

Продавач

Продажби

9

продукти

Димитров

6328 лв.

10

Продукти

Думанова

6544 лв.

Най-горе на страницата

Множество набори от критерии, една колона във всички набори

Булева логика:     ( (Продажби > 6000 AND Продажби < 6500 ) OR (Продажби < 500) )

 1. Вмъкнете поне три празни реда над диапазона на списъка, който може да бъде използван като диапазон за критерии. Диапазонът на критериите трябва да има етикети на колоните. Уверете се, че има поне един празен ред между стойностите на критериите и диапазона на списъка.

  Примерът може да се разбере по-лесно, ако го копирате в празен работен лист.

  Как да копирате пример

  1. Създайте празна работна книга или работен лист.

  2. Изберете примера от темата в “Помощ”.

   Забележка    Не избирайте заглавките на редовете или колоните.

   Избиране на пример от ''Помощ''

   Избиране на пример от помощта

  3. Натиснете CTRL+C.

  4. В работния лист изберете клетката A1 и натиснете Ctrl+V.

  5. За да превключвате между показване на резултатите и показване на формулите, които връщат резултатите, натиснете клавиша Ctrl+` (тежко ударение) или в раздела Формули, в групата Проверка на формули щракнете върху бутона Покажи формули.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

C

Тип

Продавач

Продажби

Тип

Продавач

Продажби

Напитки

Христов

5122 лв.

Месо

Думанова

450 лв.

продукти

Димитров

6328 лв.

Продукти

Думанова

6544 лв.

 1. За да намерите редове, които отговарят на няколко набора от критерии, където всеки набор съдържа критерии за една колона, включете няколко колони с едно и също заглавие.

 

A

B

C

D

1

Тип

Продавач

Продажби

Продажби

2

>6000

<6500

3

<500

 1. Щракнете върху клетка в диапазона на списъка. Като използвате примера, щракнете върху коя да е клетка в диапазона на списъка A6:C10.

 2. В раздела Данни, в групата Сортиране и филтриране щракнете върху Разширени.

Щракване с десния бутон върху меню за папка, команда "Свойства", раздел "Автоархивиране" за диалоговия прозорец за свойства на папката

 1. Направете едно от следните неща:

 2. За да филтрирате диапазона на списъка, като скриете редовете, които не отговарят на критериите, изберете Филтрирай списъка на място.

 3. За да филтрирате диапазона на списъка, като копирате редовете, които отговарят на критериите, в друга област на работния лист, щракнете върху Копирай на друго място, изберете полето Копирай на и след това щракнете върху горния ляв ъгъл на областта, където искате да поставите редовете.

Съвет    Когато копирате филтрирани редове в друго местоположение, можете да зададете кои колони да бъдат включени в операцията за копиране. Преди да филтрирате, копирайте етикетите на колони за колоните, които искате да съществуват на първия ред на областта, където планирате да поставите филтрираните редове. Когато филтрирате, въведете препратка към копираните етикети на колони в полето Копирай в. Копираните редове тогава ще включват само колоните, за които сте копирали етикетите.

 1. В полето Диапазон на критериите въведете препратката за диапазона на критериите, включително етикетите на критериите. Като използвате примера, въведете $A$1:$D$3.

  За да преместите диалоговия прозорец Допълнителен филтър настрани, временно, докато избирате диапазона на критериите, щракнете върху Свий диалоговия прозорец Изображение на бутон .

 2. В примера филтрираният резултат за диапазона на списъка е:

 

A

B

C

6

Тип

Продавач

Продажби

8

Месо

Думанова

450 лв.

9

продукти

Димитров

6328 лв.

Най-горе на страницата

Множество набори от критерии, множество колони във всеки набор

Булева логика:    ((Продавач = "Думанова" AND продажби > 3000) или (продавач = "Димитров" AND продажби > 1500))

 1. Вмъкнете поне три празни реда над диапазона на списъка, който може да бъде използван като диапазон за критерии. Диапазонът на критериите трябва да има етикети на колоните. Уверете се, че има поне един празен ред между стойностите на критериите и диапазона на списъка.

  Примерът може да се разбере по-лесно, ако го копирате в празен работен лист.

  Как да копирате пример

  1. Създайте празна работна книга или работен лист.

  2. Изберете примера от темата в “Помощ”.

   Забележка    Не избирайте заглавките на редовете или колоните.

   Избиране на пример от ''Помощ''

   Избиране на пример от помощта

  3. Натиснете CTRL+C.

  4. В работния лист изберете клетката A1 и натиснете Ctrl+V.

  5. За да превключвате между показване на резултатите и показване на формулите, които връщат резултатите, натиснете клавиша Ctrl+` (тежко ударение) или в раздела Формули, в групата Проверка на формули щракнете върху бутона Покажи формули.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

C

Тип

Продавач

Продажби

Тип

Продавач

Продажби

Напитки

Христов

5122 лв.

Месо

Думанова

450 лв.

продукти

Димитров

6328 лв.

Продукти

Думанова

6544 лв.

 1. За да намерите редове, които отговарят на няколко набора от критерии, където всеки набор включва критерии за множество колони, въведете всеки набор от критерии в отделни колони и редове.

 

A

B

C

1

Тип

Продавач

Продажби

2

="=Думанова"

>3000

3

="=Димитров"

>1500

 1. Щракнете върху клетка в диапазона на списъка. Като използвате примера, щракнете върху коя да е клетка в диапазона на списъка A6:C10.

 2. В раздела Данни, в групата Сортиране и филтриране щракнете върху Разширени.

  Щракване с десния бутон върху меню за папка, команда "Свойства", раздел "Автоархивиране" за диалоговия прозорец за свойства на папката

 3. Направете едно от следните неща:

 4. За да филтрирате диапазона на списъка, като скриете редовете, които не отговарят на критериите, изберете Филтрирай списъка на място.

 5. За да филтрирате диапазона на списъка, като копирате редовете, които отговарят на критериите, в друга област на работния лист, щракнете върху Копирай на друго място, изберете полето Копирай на и след това щракнете върху горния ляв ъгъл на областта, където искате да поставите редовете.

Съвет    Когато копирате филтрирани редове в друго местоположение, можете да зададете кои колони да бъдат включени в операцията за копиране. Преди да филтрирате, копирайте етикетите на колони за колоните, които искате да съществуват на първия ред на областта, където планирате да поставите филтрираните редове. Когато филтрирате, въведете препратка към копираните етикети на колони в полето Копирай в. Копираните редове тогава ще включват само колоните, за които сте копирали етикетите.

 1. В полето диапазон на критериите въведете препратката за диапазона на критериите, включително етикетите на критериите. В примера, въведете $A$1:$C$3.To преместите диалоговия прозорец Допълнителен филтър настрани, временно, докато избирате диапазона на критериите, щракнете върху Свий диалоговия прозорец Изображение на бутон .

 2. В примера филтрираният резултат за диапазона на списъка би бил:

 

A

B

C

6

Тип

Продавач

Продажби

9

продукти

Димитров

6328 лв.

10

Продукти

Думанова

6544 лв.

Най-горе на страницата

Критерии със заместващи символи

Булева логика:    Продавач = име с "а" като втора буква

За да намерите текстови стойности, в които някои (но не всички) знаци съвпадат, направете едно или повече от следните неща:

 • Въведете един или повече знаци без знак за равенство (=) за да намерите редове с текстова стойност в дадена колона, които започват с тези знаци. Например, ако въведете текста на Dav като критерий, Excel намира "Думанова", "David" и "Иванова."

 • Използвайте заместващ символ.

Използване

За да намерите

? (въпросителен знак)

Произволен единичен знак
Например sm?th намира "smith" и "smyth"

* (звездичка)

Произволен брой знаци
Например *east намира "Northeast" и "Southeast"

~ (тилда), следвана от ?, * или ~

Въпросителен знак, звездичка или тилда
Например fy91~? намира "fy91?"

 1. Вмъкнете поне три празни реда над диапазона на списъка, който може да бъде използван като диапазон за критерии. Диапазонът на критериите трябва да има етикети на колоните. Уверете се, че има поне един празен ред между стойностите на критериите и диапазона на списъка.

  Примерът може да се разбере по-лесно, ако го копирате в празен работен лист.

  Как да копирате пример

  1. Създайте празна работна книга или работен лист.

  2. Изберете примера от темата в “Помощ”.

   Забележка    Не избирайте заглавките на редовете или колоните.

   Избиране на пример от ''Помощ''

   Избиране на пример от помощта

  3. Натиснете CTRL+C.

  4. В работния лист изберете клетката A1 и натиснете Ctrl+V.

  5. За да превключвате между показване на резултатите и показване на формулите, които връщат резултатите, натиснете клавиша Ctrl+` (тежко ударение) или в раздела Формули, в групата Проверка на формули щракнете върху бутона Покажи формули.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

C

Тип

Продавач

Продажби

Тип

Продавач

Продажби

Напитки

Христов

5122 лв.

Месо

Думанова

450 лв.

продукти

Димитров

6328 лв.

Продукти

Думанова

6544 лв.

 1. В редовете под етикетите на колоните въведете критерия, по който искате да търсите съвпадения. Като използвате примера, въведете:

 

A

B

C

1

Тип

Продавач

Продажби

2

="=Ме*"

3

="=?u*"

 1. Щракнете върху клетка в диапазона на списъка. Като използвате примера, щракнете върху коя да е клетка в диапазона на списъка A6:C10.

 2. В раздела Данни, в групата Сортиране и филтриране щракнете върху Разширени.

  Щракване с десния бутон върху меню за папка, команда "Свойства", раздел "Автоархивиране" за диалоговия прозорец за свойства на папката

 3. Направете едно от следните неща:

 4. За да филтрирате диапазона на списъка, като скриете редовете, които не отговарят на критериите, изберете Филтрирай списъка на място

 5. За да филтрирате диапазона на списъка, като копирате редовете, които отговарят на критериите, в друга област на работния лист, щракнете върху Копирай на друго място, изберете полето Копирай на и след това щракнете върху горния ляв ъгъл на областта, където искате да поставите редовете.

Съвет    Когато копирате филтрирани редове в друго местоположение, можете да зададете кои колони да бъдат включени в операцията за копиране. Преди да филтрирате, копирайте етикетите на колони за колоните, които искате да съществуват на първия ред на областта, където планирате да поставите филтрираните редове. Когато филтрирате, въведете препратка към копираните етикети на колони в полето Копирай в. Копираните редове тогава ще включват само колоните, за които сте копирали етикетите.

 1. В полето Диапазон на критериите въведете препратката за диапазона на критериите, включително етикетите на критериите. Като използвате примера, въведете $A$1:$B$3.

  За да преместите диалоговия прозорец Допълнителен филтър настрани, временно, докато избирате диапазона на критериите, щракнете върху Свий диалоговия прозорец Изображение на бутон .

 2. В примера филтрираният резултат за диапазона на списъка е:

 

A

B

C

6

Тип

Продавач

Продажби

7

Напитки

Христов

5122 лв.

8

Месо

Думанова

450 лв.

9

продукти

Димитров

6328 лв.

Най-горе на страницата

Текст, който съвпада при търсене с малки и главни букви (формула)

Булева логика:    Тип = точно съвпадение на "Продукти"

 1. Вмъкнете поне три празни реда над диапазона на списъка, който може да бъде използван като диапазон за критерии. Диапазонът на критериите трябва да има етикети на колоните. Уверете се, че има поне един празен ред между стойностите на критериите и диапазона на списъка.

  Примерът може да се разбере по-лесно, ако го копирате в празен работен лист.

  Как да копирате пример

  1. Създайте празна работна книга или работен лист.

  2. Изберете примера от темата в “Помощ”.

   Забележка    Не избирайте заглавките на редовете или колоните.

   Избиране на пример от ''Помощ''

   Избиране на пример от помощта

  3. Натиснете CTRL+C.

  4. В работния лист изберете клетката A1 и натиснете Ctrl+V.

  5. За да превключвате между показване на резултатите и показване на формулите, които връщат резултатите, натиснете клавиша Ctrl+` (тежко ударение) или в раздела Формули, в групата Проверка на формули щракнете върху бутона Покажи формули.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

C

Тип

Продавач

Продажби

Тип

Продавач

Продажби

Напитки

Христов

5122 лв.

Месо

Думанова

450 лв.

продукти

Димитров

6328 лв.

Продукти

Думанова

6544 лв.

 1. В редовете под етикетите на колони въведете критериите, които искате да съвпадат като формула, като използвате функцията EXACT, за да извършите търсене с малки и главни букви. В този пример бихте въвели:

A

B

C

D

1

Тип

Продавач

Продажби

Точно съвпадение

2

=EXACT(A7, "Продукти")

След това формулата се изчислява за всеки ред от данните в диапазона на списъка.

 1. Щракнете върху клетка в диапазона на списъка. Като използвате примера, щракнете върху коя да е клетка в диапазона на списъка A6:C10.

 2. В раздела Данни, в групата Сортиране и филтриране щракнете върху Разширени.

  Щракване с десния бутон върху меню за папка, команда "Свойства", раздел "Автоархивиране" за диалоговия прозорец за свойства на папката

 3. Направете едно от следните неща:

 4. За да филтрирате диапазона на списъка, като скриете редовете, които не отговарят на критериите, изберете Филтрирай списъка на място.

 5. За да филтрирате диапазона на списъка, като копирате редовете, които отговарят на критериите, в друга област на работния лист, щракнете върху Копирай на друго място, изберете полето Копирай на и след това щракнете върху горния ляв ъгъл на областта, където искате да поставите редовете.

Съвет    Когато копирате филтрирани редове в друго местоположение, можете да зададете кои колони да бъдат включени в операцията за копиране. Преди да филтрирате, копирайте етикетите на колони за колоните, които искате да съществуват на първия ред на областта, където планирате да поставите филтрираните редове. Когато филтрирате, въведете препратка към копираните етикети на колони в полето Копирай в. Копираните редове тогава ще включват само колоните, за които сте копирали етикетите.

 1. В полето Диапазон на критериите въведете препратката за диапазона на критериите, включително етикетите на критериите. Като използвате примера, въведете $D$1:$D$2.

  За да преместите диалоговия прозорец Допълнителен филтър настрани, временно, докато избирате диапазона на критериите, щракнете върху Свий диалоговия прозорец Изображение на бутон .

 2. В примера филтрираният резултат за диапазона на списъка е:

A

B

C

6

Тип

Продавач

Продажби

10

Продукти

Думанова

6544 лв.

Най-горе на страницата

Стойност в колона, която е по-голяма от средната стойност на всички стойности в тази колона (формула)

Булева логика:    Продажби > средната стойност на всички продажби

 1. Вмъкнете поне три празни реда над диапазона на списъка, който може да бъде използван като диапазон за критерии. Диапазонът на критериите трябва да има етикети на колоните. Уверете се, че има поне един празен ред между стойностите на критериите и диапазона на списъка.

  Примерът може да се разбере по-лесно, ако го копирате в празен работен лист.

  Как да копирате пример

  1. Създайте празна работна книга или работен лист.

  2. Изберете примера от темата в “Помощ”.

   Забележка    Не избирайте заглавките на редовете или колоните.

   Избиране на пример от ''Помощ''

   Избиране на пример от помощта

  3. Натиснете CTRL+C.

  4. В работния лист изберете клетката A1 и натиснете Ctrl+V.

  5. За да превключвате между показване на резултатите и показване на формулите, които връщат резултатите, натиснете клавиша Ctrl+` (тежко ударение) или в раздела Формули, в групата Проверка на формули щракнете върху бутона Покажи формули.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

C

Тип

Продавач

Продажби

Тип

Продавач

Продажби

Напитки

Христов

5122 лв.

Месо

Думанова

450 лв.

продукти

Димитров

6328 лв.

Продукти

Думанова

6544 лв.

 1. В редовете под етикетите на колони въведете критериите, които искате да съвпадат като формула, която намира в колоната "Продажби" стойност, която е по-голяма от средната стойност на всички стойности в "Продажби".

A

B

C

D

1

Тип

Продавач

Продажби

Изчислена средна стойност

2

=C7>AVERAGE($C$7:$C$10)

След това формулата се изчислява за всеки ред от данните в диапазона на списъка.

 1. Щракнете върху клетка в диапазона на списъка. Като използвате примера, щракнете върху коя да е клетка в диапазона на списъка A6:C10.

 2. В раздела Данни, в групата Сортиране и филтриране щракнете върху Разширени.

  Щракване с десния бутон върху меню за папка, команда "Свойства", раздел "Автоархивиране" за диалоговия прозорец за свойства на папката

 3. Направете едно от следните неща:

 4. За да филтрирате диапазона на списъка, като скриете редовете, които не отговарят на критериите, изберете Филтрирай списъка на място.

 5. За да филтрирате диапазона на списъка, като копирате редовете, които отговарят на критериите, в друга област на работния лист, щракнете върху Копирай на друго място, изберете полето Копирай на и след това щракнете върху горния ляв ъгъл на областта, където искате да поставите редовете.

Съвет    Когато копирате филтрирани редове в друго местоположение, можете да зададете кои колони да бъдат включени в операцията за копиране. Преди да филтрирате, копирайте етикетите на колони за колоните, които искате да съществуват на първия ред на областта, където планирате да поставите филтрираните редове. Когато филтрирате, въведете препратка към копираните етикети на колони в полето Копирай в. Копираните редове тогава ще включват само колоните, за които сте копирали етикетите.

 1. В полето Диапазон на критериите въведете препратката за диапазона на критериите, включително етикетите на критериите. Като използвате примера, въведете $D$1:$D$2.

  За да преместите диалоговия прозорец Допълнителен филтър настрани, временно, докато избирате диапазона на критериите, щракнете върху Свий диалоговия прозорец Изображение на бутон .

 2. В примера филтрираният резултат за диапазона на списъка е:

A

B

C

6

Тип

Продавач

Продажби

7

Напитки

Христов

5122 лв.

9

продукти

Димитров

6328 лв.

10

Продукти

Думанова

6544 лв.

Най-горе на страницата

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×