Филтриране на елементи и файлове в изгледи

Филтърът за изглед е лесен начин да видите само онези елементи или файлове, съхранявани в папките на Microsoft Outlook, които отговарят на условията, зададени от вас.

Какво искате да направите?

Повече за филтрирането на елементи и файлове в един изглед

Показване или скриване на елементи или файлове чрез филтър за изглед

Премахване на филтър

Повече за филтрирането на елементи и файлове в един изглед

Филтрирането е различно от сортирането. Когато сортирате елементи, преподреждате текущите елементи в един изглед. Например, когато виждате папката "Входящи" в едноредово оформление, ако щракнете върху името "Милена Тодорова" и след това щракнете върху заглавието на колоната От, всички съобщения в папката "Входящи" ще се появят по азбучен ред, като всички съобщения от Милена Тодорова ще са най-отгоре. Но всички други съобщения също ще се виждат в папката "Входящи", просто сега са изредени преди и след Милена Тодорова по азбучен ред. Ако превъртите, ще видите всичките.

Когато филтрирате елементи, избирателно определяте какви елементи да се появяват в дадения изглед. Диалоговият прозорец Филтър предлага най-различни начини за избор и организиране на вашите критерии. За да отворите диалоговия прозорец Филтър, посочете Текущ изглед в менюто Изглед, щракнете върху Персонализиране на текущия изглед, след което щракнете върху Филтър.

Диалогов прозорец ''Филтър''

Например, можете да филтрирате папката "Входящи" да показва само елементи, съдържащи "Милена Тодорова" в полето От. Всички останали елементи в папката "Входящи" се скриват и можете да ги видите, като премахнете филтъра за изглед.

Преди и след прилагането на филтъра

Когато към избраната папка е приложен филтър за изглед, в долния ляв ъгъл на екрана на лента на състоянието се показват думите Приложен е филтър. Приложени са няколко филтъра се показва, когато е приложен и филтър за изглед, и филтър за синхронизация. Филтърът за синхронизация ви позволява да избирате кои елементи да се изтеглят или запазват във вашия Файл с офлайн папки. Научете повече за филтрите за синхронизация.

Най-горе на страницата

Показване или скриване на елементи или файлове чрез филтър за изглед

 1. Щракнете върху папката, за която желаете да приложите филтър.

 2. В менюто Изглед посочете към Текущ изглед, а след това щракнете върху Персонализиране на текущия изглед.

 3. Щракнете върху Филтриране.

 4. Направете едно или повече от следните неща:

  • Филтриране чрез използване на често срещани критерии за филтриране    

   • В раздела Съобщения изберете опциите за филтриране, които искате.

  • Филтриране чрез използване на допълнителни критерии, като категории или степен на важност    

   • Щракнете върху раздела Допълнителен избор, след което изберете опциите за филтриране, които искате.

    Ако изберете повече от едно поле за опция за филтриране в диалоговия прозорец Филтър, ще се появят само елементите, отговарящи на всички критерии. Ако използвате едно поле за филтър и въведете няколко критерия, ще бъдат открити елементите, които отговарят най-малко на един от критериите за това поле.

    Например ако напишете Милена Тодорова, Филип Младенов и Мартин Тодоров в полето на филтъра От, ще намерите съобщенията, които са от един, двама или всичките трима посочени податели.

  • Филтриране чрез използване на критерии по избор    

   1. Изберете раздела Разширени.

   2. Щракнете върху Поле.

   3. Посочете желания набор полета, а след това щракнете върху полето, което желаете да използвате в критерия за търсене.

   4. В списъка Условие щракнете върху условие, което желаете да използвате с избраното поле. Кои условия ще са налични зависи от това, кое поле сте избрали.

   5. Ако условието изисква стойност, въведете желаната стойност, на която искате да отговаря полето в рамката Стойност.

Най-горе на страницата

Премахване на филтър

 1. В менюто Изглед посочете към Текущ изглед, а след това щракнете върху Персонализиране на текущия изглед.

 2. Щракнете върху Филтриране.

 3. Щракнете върху Изчисти всички.

Най-горе на страницата

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×