Филтриране на данни в работна книга в браузъра

Филтрирането на данни е бърз и лесен начин за създаване на подмножество от данни в диапазон от клетки или в колона на таблица. Филтрираните данни показват само редовете, които удовлетворяват критерии, които задавате, и скриват редовете, които не искате да се показват. Можете също да филтрирате по повече от една колона. Филтрите са адитивни. Всеки допълнителен филтър, който приложите, работи само върху подмножеството от данни, получено от текущия филтър, и следователно намалява още повече подмножеството от данни. Информацията, получена в резултат, ще съдържа само данните, които са приложени към Франция за 2008 г.

Можете да филтрирате по списък със стойности или по критерии.

Какво искате да направите?

Филтриране на текст

Филтриране на числа

Филтриране на дати или часове

Филтриране за най-големи или най-малки числа

Изчистване на филтър за колона

Научете повече за възможните проблеми с филтриране на данни

Филтриране на текст

 1. Намиране на колона, която съдържа буквено-цифрови данни.

 2. Щракнете върху стрелката Стрелка на падащия списък за филтър в заглавката на колоната.

 3. Направете едно от следните неща:

  Избиране от списък с текстови стойности    

  1. Щракнете върху Филтриране.

  2. В списъка с текстови стойности отметнете или изчистете една или повече текстови стойности, по които да филтрирате.

   Списъкът с текстови стойности може да бъде до 1000 елемента. Ако списъкът е голям, изчистете (Избиране на всички) в горната част, а след това изберете конкретната текстова стойност, по която да филтрирате.

   Създаване на критерии    

  3. Посочете Текстови филтри и след това щракнете върху една от командите на оператор за сравнение или щракнете върху Потребителски филтър.

   Например, за да филтрирате по текст, който започва с даден знак, изберете Започва с, а за да филтрирате по текст, който има определени знаци някъде в текста, изберете Съдържа.

  4. В диалоговия прозорец Филтър по избор, в полето вдясно въведете текст.

   Например, за да филтрирате по текст, който започва с буквата "Й", въведете Й, а за да филтрирате по текст, който има "бял" някъде в текста, въведете бял.

   Ако трябва да намерите текст, който има някои общи знаци, използвайте заместващ символ.

   Следващата таблица описва заместващите символи, които може да използвате като критерии за сравнение за текстови филтри.

Използвайте

За да намерите

? (въпросителен знак)

Произволен единичен знак
. Например sm?th намира "smith" и "smyth"

* (звездичка)

Произволен брой знаци
. Например *рок намира "Срок" и "Барок"

~ (тилда), следвана от ?, * или ~

Въпросителен знак, звездичка или тилда
. Например fy06~? намира "fy06?"

Най-горе на страницата

Филтриране на числа

 1. Намерете колона, която съдържа цифрови данни.

 2. Щракнете върху стрелката Стрелка на падащия списък за филтър в заглавката на колоната.

 3. Направете едно от следните неща:

  Избиране от списък с числа    

  1. Щракнете върху Филтриране.

  2. В списъка с числа изберете или изчистете едно или повече числа, по които да се филтрира.

   Списъкът с числа може да бъде до 1000 елемента. Ако списъкът е голям, изчистете (Избиране на всички) в горната част и след това изберете конкретните числа, по които да се филтрира.

   Създаване на критерии    

  3. Посочете Числови филтри и след това щракнете върху една от командите на оператор за сравнение или щракнете върху Потребителски филтър.

   Например, за да филтрирате по долна и горна числова граница, изберете Между.

  4. В диалоговия прозорец Потребителски автофилтър, в полето или полетата вдясно въведете число или числа.

   Например, за да филтрирате с долна граница "25" и горна граница "50", въведете 25 и 50.

Най-горе на страницата

Филтриране на дати или часове

 1. Намерете колона, която съдържа дати или часове.

 2. Щракнете върху стрелката Стрелка на падащия списък за филтър в заглавката на колоната.

 3. Направете едно от следните неща:

  Избиране от списък с дати или часове    

  1. Щракнете върху Филтриране.

  2. В списъка с дати или часове изберете или изчистете една или повече стойности на дати или часове, по които искате да филтрирате.

   По подразбиране процесът на филтриране групира всички дати в диапазона в йерархия от години, месеци и дни. Когато изберете или изчистите ниво в йерархията, филтърът автоматично избира или изчиства всички дати, които са вложени под това ниво. Ако например изберете "2006", уеб визуализаторът показва месеците под "2006" и след това показва списък на дните под името на всеки месец.

   Списъкът със стойности може да бъде до 1000 елемента. Ако списъкът със стойности е голям, изчистете (Избиране на всички) в горната част и след това изберете конкретните стойности, по които искате да се филтрира.

   Създаване на критерии    

  3. Посочете Филтри за дата и след това направете едно от следните неща:

   Общ филтър    

   Общият филтър се базира на оператор за сравнение За да използвате общ филтър, изпълнете следната процедура:

   1. Щракнете върху една от командите на оператори за сравнение (Е равно на, Преди, След или Между) или щракнете върху Филтър по избор.

   2. В диалоговия прозорец на Филтър по избор, в полето вдясно въведете дата или час.

    Например, за да филтрирате по най-ранна и най-късна дата или час, изберете Между.

   3. В диалоговия прозорец Филтър по избор, в полето или полетата вдясно въведете дата или час.

    Например за да филтрирате по най-ранна дата "1.3.2006" и най-късна дата "1.6.2006", въведете 1.3.2006 и 1.6.2006.

    Динамичен филтър    

    Динамичният филтър е филтър, при който критериите може да се променят, когато приложите филтъра отново. За да използвате динамичен филтър, щракнете върху една от предварително зададените команди за дата.

    Например в менюто Всички дати в периода, за да филтрирате всички дати по текущата дата, изберете Днес, или за да филтрирате всички дати по следващия месец, изберете Следващия месец.

    Забележки : .

    • Командите под менюто Всички дати в периода, като Януари или Тримесечие 2, филтрират по период, независимо от годината. Това може да бъде полезно, например за сравняване на продажбите за един и същ период през няколко години.

    • Опциите на филтъра Тази година и За годината до днес обработват бъдещи дати по различен начин. Тази година може да връща бъдещи дати за текущата година, докато За годината до днес връща само дати до и включително текущата дата.

Най-горе на страницата

Филтриране за най-големи или най-малки числа

 1. Намерете колона, която съдържа цифрови данни.

 2. Щракнете върху стрелката Стрелка на падащия списък за филтър в заглавката на колоната.

 3. Посочете Числови филтри и след това изберете Първите 10.

 4. В диалоговия прозорец Филтър за първите 10 направете следното.

  1. В полето отляво изберете Отгоре или Отдолу. Филтърът определя стойностите отгоре и отдолу на базата на първоначалния диапазон от клетки. Той не използва филтрираното подмножество от данни.

  2. В полето в средата въведете число от 1 до 255 за Елементи или от 0,00 до 100,00 за Процент.

  3. В полето отдясно направете едно от следните неща:

   • За да филтрирате по число, щракнете върху Елементи.

   • За да филтрирате по проценти, щракнете върху Процент.

Най-горе на страницата

Изчистване на филтър за колона

 • За да изчистите филтър за колона, щракнете върху бутона "Филтриране" икона на приложен филтър в заглавието на колоната и след това щракнете върху Изчисти филтъра от <Име>.

Най-горе на страницата

Научете повече за възможните проблеми с филтриране на данни

По-долу са описани проблеми, за които трябва да знаете, защото те или ограничават филтрирането, или му пречат.

Избягвайте смесването на формати на записване    За да получи най-добри резултати, авторът на работната книга не трябва да смесва формати, например текст и число или число и дата, в една и съща колона, защото за всяка колона се допуска само един тип филтър. Ако има смесване на формати, диалоговият прозорец на филтъра показва формата, който се среща по-често. Ако например колоната съдържа три стойности, съхранени като числа, и четири като текст, процесът на филтриране показва Текстови филтри.

Може да има повече филтрирани редове, отколкото е ограничението на максималния брой редове, които се показват.     Ако броят на редовете, съответстващи на филтъра, превишава максималния брой редове, показани в работната книга, уеб базираният визуализатор показва първия набор от филтрирани редове до текущия максимален брой. За да видите всички филтрирани редове, може да се наложи да преминете към следващата област на превъртане. Ако работната книга е в уеб част на Excel Web Access, възможно е да можете да увеличите броя на редовете, които уеб частта показва.

Непечатаемите знаци могат да попречат на филтрирането.    Уеб базираният визуализатор не може да филтрира данни в колона, която съдържа знаци с ANSI стойности от 0 до 32, които са непечатаеми знаци. В работна книга на Excel тези знаци показват правоъгълник като контейнерен знак. За да се филтрират данни, авторът на работна книга трябва да премахне тези непечатаеми знаци или да ги замести с печатаем знак.

Изчисляеми членове в отчети с обобщени таблици     Не може да прилагате филтър, който комбинира изчисляем член (показан в син цвят) с друг елемент, включително други изчисляеми членове. За да използвате филтър с изчисляем член, трябва да изберете само един изчисляем член. Ако изберете два или повече елемента, премахнете изчисляемите членове.

Метаданните на обобщените таблици могат да бъдат невидими     Ако сте автор на работни книги и публикувате работна книга, съдържаща отчет с обобщена таблица OLAP с приложено филтриране, възможно е потребителят да види метаданните на скрито поле. Ако искате да запазите тази информация поверителна, не разрешавайте филтрирането.

Най-горе на страницата

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×