Филтриране на данни в обобщена таблица

За да се съсредоточите над малка част от голямо количество данни на обобщената таблица, можете да филтрирате данните. Това може да се направи по няколко начина. Започнете с вмъкване на един или няколко сегментатора като бърз и ефективен начин за филтриране на данните. Сегментаторите имат бутони, върху които можете да щракнете, за да филтрирате данните, и те остават видими заедно с данните, така че винаги знаете кои полета са показани или скрити във филтрираната обобщена таблица.

Сегментатор на обобщена таблица

 1. Щракнете някъде в обобщената таблица, за да се покажат Инструменти за обобщена таблица в лентата.

  Инструменти за обобщена таблица

 2. Щракнете върху Анализиране > Вмъкване на сегментатор.

  Бутонът "Вмъкване на сегментатор" в раздела "Анализиране"

 3. В диалоговия прозорец Вмъкване на сегментатори отметнете квадратчетата на полетата, за които искате да създадете сегментатори.

 4. Щракнете върху OK.

  Показва се сегментатор за всяко поле, за което сте поставили отметка в диалоговия прозорец Вмъкване на сегментатори.

 5. Във всеки сегментатор щракнете върху елементите, които искате да покажете в обобщената таблица.

  За да изберете повече от един елемент, задръжте натиснат клавиша Ctrl, след което изберете елементите, които искате да покажете.

Съвет :  За да промените начина, по който изглежда сегментаторът, щракнете върху сегментатора, за да се покаже Инструменти за сегментатор в лентата, и след това приложете стил на сегментатор или променете настройките в раздела Опции.

Други начини за филтриране на данни на обобщена таблица

Можете да използвате всяка от следващите функции за филтриране вместо или в допълнение към използването на сегментатори, за да покажете точните данни, които искате да анализирате.

Ръчно филтриране на данни

Показване само на конкретен текст, стойности или дати

Показване на първите или последните 10 елемента

Включване или изключване на опциите за филтриране

Още за обобщените таблици

Ръчно филтриране на данни

 1. В обобщената таблица щракнете върху стрелката Стрелка на падащия списък за филтър при Етикети на редове или Етикети на колони.

Филтър "Етикети на редове"

 1. В списъка с етикети на редове или колони премахнете отметката от полето (Избери всички) в горния край на списъка и след това щракнете върху полетата на елементите, които искате да покажете в обобщената таблица.

  Полето "Избери всички" в галерията "Филтър"

За да видите още елементи в списъка, плъзнете манипулатора в долния десен ъгъл на галерията с филтри, за да я увеличите.

 1. Щракнете върху OK.

  Стрелката за филтриране се променя в тази икона икона на приложен филтър , за да посочи, че е приложен филтър. Щракнете върху нея, за да промените или изчистите филтъра, като щракнете върху Изчисти филтъра от <име на полето>.

Съвет : За да премахнете цялото филтриране наведнъж, щракнете накъде в обобщената таблица и после щракнете върху Анализиране > Изчистване > Изчисти филтрите.

Бутонът "Изчистване" в раздела "Анализиране"

Показване само на конкретен текст, стойности или дати

 1. В обобщената таблица щракнете с десния бутон върху някакъв текст, стойност или етикет на поле за дата, след което щракнете върху Филтри по етикети, Филтри на стойност или Филтри по дата.

 2. Щракнете върху желаната командата на оператор за сравнение.

  Например, за да филтрирате по текст, който започва с даден знак, изберете Започва с, а за да филтрирате по текст, който има определени знаци някъде в текста, изберете Съдържа.

  Забележка : Филтри по етикети не е достъпно, когато полетата за етикет на ред или етикет на колона нямат базирани на текст етикети.

 3. Направете едно от следните неща:

  • В диалоговия прозорец Филтър за етикет <име на полето>въведете текста, по който искате да филтрирате.

   Например, за да филтрирате по текст, който започва с буквата "Й", въведете Й, а за да филтрирате по текст, който има "звънец" някъде в текста, въведете звънец.

   Ако обобщената таблица е базирана на източник на данни, който не е OLAP, можете да използвате следните заместващи знаци, за да намерите данни, които имат определени знаци.

Използвайте

За да намерите

? (въпросителен знак)

Произволен единичен знак
. Например б?т намира "бит" и "бут"

* (звездичка)

Произволен брой знаци
. Например *рок намира "Срок" и "Барок"

~ (тилда), следвана от ?, * или ~

Въпросителен знак, звездичка или тилда
. Например фг06~? намира "фг06?"

 • В диалоговия прозорец Филтър за стойност <име на полето> въведете стойностите, по които искате да филтрирате.

 • В диалоговия прозорец Филтър за дата <име на полето> въведете датите, по които искате да филтрирате.

  Ако обобщената таблица се базира на OLAP източник на данни, филтрите на дати изискват OLAP йерархията на полетата на куба като тип на данните за часове. Ако датата е въведена като текст в текстово поле, филтърът за дати не се вижда.

Съвет : За да премахнете филтър за етикет, дата или стойност, щракнете върху стрелката икона на приложен филтър в етикета на ред или колона, щракнете върху Филтър за етикет, Филтър на дата или Филтър на стойности и след това щракнете върху Изчисти филтъра.

Показване на първите или последните 10 елемента

Можете също да приложите филтри, за да покажете първите или последните 10 стойности или данни, които удовлетворяват определени условия.

 1. В обобщената таблица щракнете върху стрелката Стрелка на падащия списък за филтър при Етикети на редове или Етикети на колони, щракнете върху Филтри на стойност, след което щракнете върху Първите 10.

 2. В диалоговия прозорец Филтър за първите 10 <име на полето> направете следното.

  1. В първото поле щракнете върху Отгоре или Отдолу.

  2. Във второто поле въведете число.

  3. В третото поле изберете опцията, по която искате да филтрирате.

   • За да филтрирате по брой елементи, изберете Елементи.

   • За да филтрирате по проценти, изберете Процент.

   • За да филтрирате по сума, изберете Сума.

  4. В четвъртото поле изберете желаното поле.

Включване или изключване на опциите за филтриране

Ако искате да приложите няколко филтъра за поле или не искате да показвате бутони за филтър в обобщената таблица, ето как можете да включите или изключите тези и други опции за филтриране.

 1. Щракнете някъде в обобщената таблица, за да се покажеИнструменти за обобщена таблица в лентата.

Инструменти за обобщена таблица

 1. В раздела Опции, в групата Обобщена таблица щракнете върху Опции.

Бутонът "Опции" в раздела "Анализиране"

 1. В диалоговия прозорец Опции за обобщена таблица щракнете върху раздела Общи суми и филтри.

 2. Под Филтри направете едно от следните неща:

  • За да използвате или да не използвате няколко филтъра за поле, отметнете или изчистете квадратчето Разреши няколко филтъра за поле.

  • За да включите или изключите филтрирани елементи в общи суми, отметнете или изчистете квадратчето Включвай филтрираните елементи в сумите и след това отметнете или изчистете квадратчето Отбелязвай общите суми със *. Ако е избрано, в общите суми се показва индикатор звездичка (*) извън полетата, които имат изключено показване на общите суми. Тази опция е достъпна само в обобщени таблици, които са свързани с OLAP източник на данни, който поддържа езика за изрази MDX. Тя засяга всички полета в обобщената таблица.

  • За да включите или изключите филтрирани елементи в общите суми за именувани набори, отметнете или изчистете квадратчето Включвай филтрираните елементи в набора на общите суми. Тази опция е налична само в обобщени таблици, които са свързани с OLAP източник на данни.

  • За да включите или изключите филтрирани елементи в междинните суми, отметнете или изчистете квадратчето Включвай в междинните суми филтрираните елементи на страницата.

 3. За да покажете или скриете надписи на полетата и падащи менюта на филтри, щракнете върху раздела Показване и след това отметнете или изчистете квадратчето Показвай надписите на полетата и падащите менюта на филтрите.

Още за обобщените таблици

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×