Филтриране на данни в диапазон или таблица

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Филтрирането на данни е бърз и лесен начин за намиране на и работа с подмножество данни в диапазон от клетки или таблица. Можете например да филтрирате, за да виждате само стойностите, които задавате, да филтрирате, за да да видите най-високите и най-ниските стойности, или да филтрирате, за да видите бързо повтарящите се стойности.

След като сте филтрирали данни в диапазон от клетки или таблица, можете или да приложите пак филтриране, за да получите актуални данни, или да изчистите филтъра, за да покажете отново всички данни.

Какво искате да направите?

Научаване на повече за филтрирането

Филтриране на текст

Филтриране на числа

Филтриране на дати или часове

Филтриране за най-големи или най-малки числа

Филтриране за числа над и под средната стойност

Филтриране за празни и непразни клетки

Филтриране по цвят на клетка, цвят на шрифт или по набор от икони

Филтриране по селекция

Изчистване на филтър

Научаване на повече за филтрирането

Направете първите стъпки във филтрирането, като изберете поне една клетка в диапазон или таблица на Excel, и след това щракнете върху бутона Филтър (раздел Данни, група Сортиране и филтриране).

Групата "Сортиране и филтриране" в раздела "Данни"

Филтрираните данни показват само редовете, които отговарят на критерии , който укажете и скриват редовете, които не искате да се показват. След като филтрирате данните, можете да копирате, намерете, редактирате, форматирате, диаграма и отпечатвате подмножеството от филтрирани данни, без да Пренареждане или да го преместите.

Можете също да филтрирате по повече от една колона. Филтрите са натрупващи се, което означава, че всеки допълнителен филтър се базира на текущия филтър и още повече ограничава подмножеството от данни, които са показани.

Бележка    Когато използвате диалоговия прозорец търсене , за да търсите филтрираните данни, се търси само данните, които се показва; данните, които не се показва не е избрана. За да търсите всички данни, изчистете всички филтри.

Трите типа филтри

Използвайки "Автофилтър", можете да създадете три типа филтри: по стойности на списък, по формат или по критерии. Всеки от тези типове филтри е взаимно изключващ се с останалите за всеки диапазон от клетки или колона на таблица. Например можете да филтрирате по цвят на клетка или по списък от числа, но не и по двете; можете да филтрирате по икона или по потребителски филтър, но не и по двете.

Повторно прилагане на филтър

За да установите дали даден филтър е приложен, отбележете иконата в заглавието на колоната:

 • Падащата стрелка падаща стрелка за филтриране означава, че филтрирането е разрешено, но не прилага.

  Съвет    Когато посочите заглавието на колона с филтриране разрешени, но не се прилага, екранно пояснение показва (Показване на всички).

 • Филтър бутон икона на приложен филтър означава, че е приложен филтър.

  Съвет    Когато посочите заглавката, филтрирани, екранно пояснение показва филтъра, който се прилага към тази колона, като например "Е равно на цвят за клетка червено" или "По-голяма от 150".

При повторно прилагане на филтър могат да се появят различни резултати по следните причини:

 • Били са добавени, изтрити или модифицирани данни в диапазон от клетки или колона на таблица.

 • Филтърът е филтър за динамична дата или час, като например Днес, Тази седмица или За годината до днес.

 • Върнатите от формула стойности са се променили и работният лист е преизчислен.

Не смесвайте формати за съхранение

За да постигнете най-добри резултати, не смесвайте форматите за съхранение, като например текстов и числов или числов и за дати, в една и съща колона, тъй като за всяка колона е допустим само един тип команда за филтриране. Ако има смесени формати за съхранение в колона, командата, която се показва, е за най-често срещащия се формат на съхранение. Ако например колоната съдържа три стойности, съхранени като числа, и четири като текст, командата за филтриране, която се показва е Текстови филтри.

За повече информация вж. Преобразуване на числа, записани като текст, в числа и Преобразуване на дати, съхранени като текст, в дати.

Най-горе на страницата

Филтриране на текст

Избирането на стойности от списък и търсенето са най-бързите начини за филтриране. Когато щракнете върху стрелката в колона, за която филтрирането е разрешено, всички стойности в тази колона се показват в списък. На следващата фигура са показани три метода за бързо филтриране на данни.

Филтриране на данни

1. Използвайте полето Търсене, за да въведете текста или числата, по които да търсите

2. Изберете и изчистете квадратчетата за отметки, за да покажете стойностите, които са намерени в колоната от данни

3. Използвайте разширени критерии, за да намерите стойности, които съответстват на точно определени условия

 1. Направете едно от следните неща:

  Филтриране на диапазон от клетки   

  1. Изберете диапазона от клетки, който съдържа буквено-цифрови данни.

  2. В раздела Данни, в групата Сортиране и филтриране щракнете върху Филтриране.

   Групата "Сортиране и филтриране" в раздела "Данни"

   Филтриране на таблица   

  3. Уверете се, че активната клетка е в колона на таблица, която съдържа буквено-цифрови данни.

 2. Щракнете върху стрелката падаща стрелка за филтриране в заглавката на колоната.
  Направете едно от следните неща:

  Избиране от списък с текстови стойности   

  1. Отметнете или изчистете една или повече текстови стойности, по които да филтрирате, в списъка с текстови стойности.

   Списъкът с текстови стойности може да е с размер до 10 000. Ако списъкът е голям, изчистете (Избиране на всички) отгоре, а след това изберете точно определени текстови стойности, по които да филтрирате.

   Съвет    Менюто "Автофилтър" да разширите или удължите, щракнете и плъзнете манипулатора за улавяне отдолу.

   Въвеждане на критерии в полето за търсене   

   Полето Търсене е налично в менюто "Автофилтриране". В това поле можете да въведете знаци, по които искате да филтрирате. Имайте предвид, че всички операции за търсене в това поле игнорират въведените от вас малки и главни букви. Ако въведете например "Т", се връщат стойности, които съдържат "T" или "т". В следващия списък са дадени някои примери за върнатите стойности, когато въвеждате конкретни комбинации от знаци.

  2. T връща буквата "т" във всяка позиция.

  3. M * в полето връща стойности, които съдържат буквата "m" на първа позиция (например "Мери").

  4. Четири въпросителен знак (????) връщат стойности, които съдържат точно четири знака, например "Мери" или "Иван."

  5. Иван * връща стойности, които започват с "Иван", като например "Ивайло", "Джоузеф" или "Преместват."

  6. * Ами колко стойности целта с "е", например "Петър" или "Пламен."

   Създаване на критерии   

  7. Посочете Текстови филтри и след това щракнете върху една от командите на оператор за сравнение или щракнете върху Потребителски филтър.

   Например за да филтрирате по текст, който започва с даден знак, изберете Започва с, а за да филтрирате по текст, който има определени знакове някъде в текста, изберете Съдържа.

  8. В диалоговия прозорец Потребителски автофилтър, в полето отдясно въведете текст или изберете текстовата стойност от списъка.

   Например за да филтрирате по текст, който започва с буквата "J", въведете J, а за да филтрирате по текст, който има "bell" някъде в текста, въведете bell.

   Ако трябва да намерите текст, който има някои общи знаци, използвайте заместващ символ.

   Как се използват заместващите символи

   Следните заместващи символи могат да се използват като критерии за сравнение за текстови филтри.

   Използвайте

   За да намерите

   ? (въпросителен знак)

   Произволен единичен знак
   Например sm?th намира "smith" и "smyth"

   * (звездичка)

   Произволен брой знаци
   Например *east намира "Northeast" и "Southeast"

   ~ (тилда), следвана от ?, * или ~

   Въпросителен знак, звездичка или тилда
   Например fy91~? намира "fy91?"

  9. По желание филтрирайте по още един критерий.

   Как да добавите още един критерий

   1. Направете едно от следните неща:

    • За да филтрирате колоната на таблицата или селекцията, така че да са изпълнени и двата критерия, изберете И.

    • За да филтрирате колоната на таблицата или селекцията, така че да е изпълнен поне един от двата критерия, изберете Или.

   2. Във втория запис изберете оператор за сравнение и след това въведете текст или изберете текстова стойност от списъка в полето отдясно.

  10. За да приложите отново филтриране, след като промените данните, щракнете върху диапазона или таблицата, а след това в раздела Данни, в групата Сортиране и филтриране щракнете върху Приложи пак.

Най-горе на страницата

Филтриране на числа

 1. Направете едно от следните неща:

  Филтриране на диапазон от клетки   

  1. Изберете диапазон от клетки, който съдържа числови данни.

  2. В раздела Данни, в групата Сортиране и филтриране щракнете върху Филтриране.

   Групата "Сортиране и филтриране" в раздела "Данни"

   Филтриране на таблица   

  3. Уверете се, че активната клетка е в колона на таблица, която съдържа числови данни.

 2. Щракнете върху стрелката падаща стрелка за филтриране в заглавката на колоната.

 3. Направете едно от следните неща:

  Избиране от списък с числа   

  1. В списъка с числа изберете или изчистете едно или повече числа, по които да се филтрира.

   Списъкът с числа може да е с размер до 10 000. Ако списъкът е голям, изчистете (Избиране на всички) отгоре, а след това изберете точно определени числа, по които да филтрирате.

   Съвет    Менюто "Автофилтър" да разширите или удължите, щракнете и плъзнете манипулатора за улавяне отдолу.

   Създаване на критерии   

  2. Посочете Числови филтри и след това щракнете върху една от командите на оператор за сравнение или щракнете върху Потребителски филтър.

   Например за да филтрирате по долна и горна числова граница, изберете Между.

  3. В диалоговия прозорец Потребителски автофилтър, в полето или полетата отдясно въведете числа или изберете числа от списъка.

   Например за да филтрирате по най-малко число 25 и по най-голямо число 50, въведете 25 и 50.

  4. По желание филтрирайте по още един критерий.

   Как да добавите друг критерий

   1. Направете едно от следните неща:

    • За да филтрирате колоната на таблицата или селекцията, така че да са изпълнени и двата критерия, изберете И.

    • За да филтрирате колоната на таблицата или селекцията, така че да е изпълнен поне един от двата критерия, изберете Или.

   2. Във втория запис изберете оператор за сравнение и след това въведете число или изберете число от списъка в полето отдясно.

 4. За да приложите отново филтриране, след като промените данните, щракнете върху диапазона или таблицата, а след това в раздела Данни, в групата Сортиране и филтриране щракнете върху Приложи пак.

Най-горе на страницата

Филтриране на дати или часове

 1. Направете едно от следните неща:

  Филтриране на диапазон от клетки   

  1. Изберете диапазон от клетки, който съдържа числови данни.

  2. В раздела Данни, в групата Сортиране и филтриране щракнете върху Филтриране.

   Групата "Сортиране и филтриране" в раздела "Данни"

   Филтриране на таблица   

   • Уверете се, че активната клетка е в колона на таблица, която съдържа дати или часове.

 2. Щракнете върху стрелката падаща стрелка за филтриране в заглавката на колоната.

 3. Направете едно от следните неща:

  Избиране от списък с дати или часове   

  В списъка с дати или часове изберете една или повече дати или часове, по които да се филтрира.

 4. По подразбиране всички дати в диапазона от клетки или колоната на таблица са групирани в йерархия по години, месеци и дни. Избирането или изчистването на по-високо ниво в йерархията, избира или изчиства всички вложени дати под това ниво. Ако например изберете 2006, месеците се показват под 2006, а дните се показват под всеки месец.

 5. Списък със стойности, може да бъде до 10 000. Ако списъкът със стойности е голям, изчистете (Избери всички) в горната част и след това изберете стойности, за да филтрирате по.

  Съвет    , за да направите менюто "Автофилтър" разширите или удължите, щракнете върху и плъзнете манипулатора за улавяне отдолу.

  Създаване на критерии   

 6. Посочете Филтри за дата и след това направете едно от следните неща:

  Общ филтър   

  Общ филтър е филтър, който се базира на оператор за сравнение.

  1. Щракнете върху една от командите на оператори за сравнение (Равно на, Преди, След или Между) или щракнете върху Филтър по избор.

  2. В диалоговия прозорец Потребителски автофилтър в полето отдясно, въведете дата или час, изберете дата или час от списъка или щракнете върху бутона Календар, за да намерите и въведете дата.

   Например за да филтрирате по най-ранна и най-късна дата или час, изберете Между.

  3. В диалоговия прозорец Потребителски автофилтър в полето или полетата отдясно, въведете дата или час, изберете дати или часове от списъка или щракнете върху бутона Календар, за да намерите и въведете дата.

   Например за да филтрирате по най-ранна дата "1.3.2006" и най-късна дата "1.6.2006", въведете 1.3.2006 и 1.6.2006. А за да филтрирате по най-ранен час "8:00" и най-късен час "24:00", въведете 8:00 и 24:00.

   Динамичен филтър   

   Динамичният филтър е филтър, при който критериите могат да се променят, когато го прилагате отново.

  4. Щракнете върху една от предварително дефинираните команди за дати.

   Например за да филтрирате всички дати по текущата дата, изберете Днес, а за да филтрирате по следващия месец, изберете Следващия месец.

  5. Щракнете върху OK.
   Бележки   

 7. Командите под менюто Всички дати в периода, като например Януари или Тримесечие 2, филтрират по периода, независимо от годината. Филтрирането по този начин може да е полезно, например за да се сравняват продажбите за даден период през няколко години.

 8. Тази година и За годината до днес се различават по начина, по който се обработват бъдещи дати. Тази година може да върне бъдещи дати за текущата година, докато За годината до днес връща дати само до и включително текущата дата.

 9. По желание филтрирайте по още един критерий.

  Как да добавите друг критерий

  1. Направете едно от следните неща:

   • За да филтрирате колоната на таблицата или селекцията, така че да са изпълнени и двата критерия, изберете И.

   • За да филтрирате колоната на таблицата или селекцията, така че да е изпълнен поне един от двата критерия, изберете Или.

  2. Във втория запис изберете оператор за сравнение и след това в полето отдясно въведете дата или час, изберете дата или час от списъка или щракнете върху бутона Календар, за да намерите и въведете дата.

 10. За да приложите отново филтриране, след като промените данните, щракнете върху диапазона или таблицата, а след това в раздела Данни, в групата Сортиране и филтриране щракнете върху Приложи пак.

  Забележки

 11. Всички филтри за дати се базират на григорианския календар.

 12. Финансовите години и финансовите тримесечия винаги започват от януари на текущата година.

 13. Ако желаете да филтрирате по дни на седмицата, форматирайте клетките, за да показват деня от седмицата. Ако искате да сортирате по ден от седмицата, независимо от датата, преобразувайте ги в текст с помощта на функцията TEXT. Функцията TEXT обаче връща текстова стойност и по този начин командата за филтриране, която се показва, би била Текстови филтри, а не Филтри за дата.

  За повече информация вж. Показване на дати като дни от седмицата.

 14. В случая на списъка с дати отгоре на менюто "Автофилтър" във филтъра за дати, можете да промените йерархичното групиране на датите в нейерархичен списък от дати. Например можете да филтрирате точно за двуцифрени години посредством ръчното им избиране от нейерархичен списък.

  1. Щракнете върху раздела Файл, щракнете върху Опции, а след това щракнете върху категорията Разширени.

  2. В раздела Покажи опциите за тази работна книга изберете работната книга.

  3. Изчистете квадратчето за отметка Групирай датите в менюто "Автофилтриране".

Най-горе на страницата

Филтриране за най-големи или най-малки числа

 1. Направете едно от следните неща:

  Филтриране на диапазон от клетки   

  1. Изберете диапазон от клетки, който съдържа числови данни.

  2. В раздела Данни, в групата Сортиране и филтриране щракнете върху Филтриране.

   Групата "Сортиране и филтриране" в раздела "Данни"

   Филтриране на таблица   

   • Уверете се, че активната клетка е в колона на таблица, която съдържа числови данни.

 2. Щракнете върху стрелката падаща стрелка за филтриране в заглавката на колоната.

 3. Посочете Числови филтри, а след това изберете Първите 10.

 4. В диалоговия прозорец Автофилтър за първите 10 направете следното.

  1. В полето отляво изберете Отгоре или Отдолу.

  2. В полето в средата въведете число.

  3. В полето по отдясно направете следното:

   • За да филтрирате по число, щракнете върху Елементи.

   • За да филтрирате по проценти, щракнете върху Процент.

 5. За да приложите отново филтриране, след като промените данните, щракнете върху диапазона или таблицата, а след това в раздела Данни, в групата Сортиране и филтриране щракнете върху Приложи пак.

Забележка : Най-горните и най-долните стойности се базират на първоначалния диапазон от клетки или колона на таблица, а не на филтрираното подмножество данни.

Най-горе на страницата

Филтриране за числа над и под средната стойност

 1. Направете едно от следните неща:

  Филтриране на диапазон от клетки   

  1. Изберете диапазон от клетки, който съдържа числови данни.

  2. В раздела Данни, в групата Сортиране и филтриране щракнете върху Филтриране.

   Групата "Сортиране и филтриране" в раздела "Данни"

   Филтриране на таблица   

   • Уверете се, че активната клетка е в колона на таблица, която съдържа числови данни.

 2. Щракнете върху стрелката падаща стрелка за филтриране в заглавката на колоната.

 3. Посочете Числови филтри и след това направете едно или няколко от следните неща:

 4. За да филтрирате по числа, които са над средната стойност, щракнете върху Над средното.

 5. За да филтрирате по числа, които са под средната стойност, щракнете върху Под средното.

 6. За да приложите отново филтриране, след като промените данните, щракнете върху диапазона или таблицата, а след това в раздела Данни, в групата Сортиране и филтриране щракнете върху Приложи пак.

Забележка : Числата над и под средната стойност се базират на първоначалния диапазон от клетки или колона на таблица, а не на филтрираното подмножество данни.

Най-горе на страницата

Филтриране за празни и непразни клетки

 1. Направете едно от следните неща:

  Филтриране на диапазон от клетки   

  1. Избиране на диапазон от клетки

  2. В раздела Данни, в групата Сортиране и филтриране щракнете върху Филтриране.

   Групата "Сортиране и филтриране" в раздела "Данни"

   Филтриране на таблица   

   • Уверете се, че активната клетка е в колона на таблица.

 2. Щракнете върху стрелката падаща стрелка за филтриране в заглавката на колоната.

 3. Направете едно от следните неща:

  1. За да филтрирате за непразни клетки, в менюто "Автофилтър" отгоре на списъка със стойности, изберете (Избери всички) и след това отдолу на списъка със стойности изчистете (Празни места).

  2. За да филтрирате за празни клетки, в менюто "Автофилтър" отгоре на списъка със стойности, изчистете квадратчето за отметка (Избери всички) и след това отдолу на списъка със стойности изберете квадратчето за отметка (Празни места).

   Забележка : Квадратчето за отметка (Празни места) е налично само ако диапазонът от клетки или колоната на таблицата съдържат поне една празна клетка.

 4. За да приложите отново филтриране, след като промените данните, щракнете върху диапазона или таблицата, а след това в раздела Данни, в групата Сортиране и филтриране щракнете върху Приложи пак.

Най-горе на страницата

Филтриране по цвят на клетка, цвят на шрифт или по набор от икони

Ако сте форматирали диапазон от клетки ръчно, или условно по цвят на клетка, или по цвят на шрифт, можете да също така да филтрирате по този цвят. Можете също да сортирате по набор от икони, създаден посредством условен формат.

 1. Направете едно от следните неща:

  Филтриране на диапазон от клетки   

  1. Изберете диапазон от клетки, съдържащ клетки, форматирани по цвят на клетка, цвят на шрифт или по набор от икони.

  2. В раздела Данни, в групата Сортиране и филтриране щракнете върху Филтриране.

   Групата "Сортиране и филтриране" в раздела "Данни"

   Филтриране на таблица   

   • Уверете се, че колоната на таблицата съдържа данни, форматирани по цвят на клетка, цвят на шрифт или по набор от икони (не се изисква селекция).

 2. Щракнете върху стрелката падаща стрелка за филтриране в заглавката на колоната.

 3. Изберете Филтриране по цвят и след това, в зависимост от типа на формата, изберете Филтриране по цвят на клетка, Филтриране по цвят на шрифт или Филтриране по икони на клетка.

 4. В зависимост от типа на формата, изберете цвят, цвят на шрифт или икона на клетка.

 5. За да приложите отново филтриране, след като промените данните, щракнете върху диапазона или таблицата, а след това в раздела Данни, в групата Сортиране и филтриране щракнете върху Приложи пак.

Най-горе на страницата

Филтриране по селекция

Можете да филтрирате бързо данни по критерии, които са равни на съдържанието на активната клетка.

 1. В диапазона от клетки или колоната на таблица щракнете двукратно върху клетка, която съдържа стойност, цвят, цвят на шрифт или икона, по които искате да филтрирате.

 2. Щракнете върху Филтриране и след това направете едно от следните неща:

  • За да филтрирате по текст, число, дата или час, щракнете върху Филтър по стойност на избрана клетка.

  • За да филтрирате по цвят на клетка, щракнете върху Филтър по цвят на избрана клетка.

  • За да филтрирате по цвят на шрифт, щракнете върху Филтър по цвят на шрифт на избрана клетка.

  • За да филтрирате по икона, щракнете върху Филтър по икона на избрана клетка.

 3. За да приложите отново филтриране, след като промените данните, щракнете върху диапазона или таблицата, а след това в раздела Данни, в групата Сортиране и филтриране щракнете върху Приложи пак.

Най-горе на страницата

Изчистване на филтър

Можете да изчистите филтър за точно определена колона или да изчистите всички филтри.

Изчистване на филтър за колона

 • За да изчистите филтър за една колона в диапазон от клетки или таблица с много колони, щракнете върху бутона филтър икона на приложен филтър в заглавието на колоната и след това щракнете върху Изчисти филтъра от < "име на колона" >.

Изчистване на всички филтри в работен лист и показване отново на всички редове

 • В раздела Данни, в групата Сортиране и филтриране щракнете върху Изчистване.

  Командата "Филтър" в групата "Сортиране и филтриране" на раздела "Данни"

Най-горе на страницата

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×