Файлови формати, поддържани в Excel за Windows

Можете да запишете файл на Excel 2013 или Excel 2016 в друг файлов формат, като щракнете върху Файл > Запиши като. Наличните файлови формати в полето Запиши като са различни, в зависимост от типа на активния лист (работен лист, лист с диаграма или друг тип). Всеки път, когато записвате файл в друг файлов формат, е възможно някои от неговите форматирания, данни и функции да не се прехвърлят.

За да отворите файл, който е създаден в друг файлов формат, напр. в по-стара версия на Excel или в друга програма, щракнете върху Файл > Отвори.

Файлови формати, които се поддържат в Excel 2013 и Excel 2016

Разширение

Име на файловия формат

Описание

.csv

CSV (с разделители запетаи)

Записва работна книга като текстов файл с разделители запетаи, за използване в друга Windows операционна система, и гарантира, че знаците за табулация, знаците за нов ред и другите знаци се интерпретират правилно. Записва само активния лист.

.csv

CSV (Macintosh)

Записва работна книга като текстов файл с разделители запетаи за използване в операционната система на Macintosh, като гарантира, че знаците за табулация, знаците за нов ред и другите знаци се интерпретират правилно. Записва само активния лист.

.csv

CSV (MS-DOS)

Записва работна книга като текстов файл с разделители запетаи, за използване в операционната система MS-DOS, и гарантира, че знаците за табулация, знаците за нов ред и другите знаци се интерпретират правилно. Записва само активния лист.

.dbf

DBF 3, DBF 4

dBase III и IV. Можете да отваряте тези файлови формати в Excel, но не можете да записвате файл на Excel в dBase формат.

DIF

DIF (Data Interchange Format)

Формат за обмен на данни. Записва само активния лист.

.htm, .html

Уеб страница

Език HTML (HTML формат).

Забележка    Когато копирате текст от друга програма, Excel поставя текста в HTML формат, независимо от формата на първоначалния текст.

.mht, .mhtml

Уеб страница от един файл

Уеб страница от един файл (MHT или MHTML). Този файлов формат обединява вградени графики, аплети, свързани документи и други поддържани елементи, адресирани в документа.

.ods

Електронна таблица във формат OpenDocument

Електронна таблица в OpenDocument формат. Можете да записвате файлове на Excel, така че да могат да бъдат отваряни в приложения за електронни таблици, които използват формата OpenDocument за електронни таблици, като например Google Docs и OpenOffice.org Calc. Освен това можете да отваряте електронни таблици в .ods формат в Excel. Възможно е загубване на форматирането при записване и отваряне на .ods файлове.

.pdf

PDF

PDF формат. Този файлов формат запазва форматирането на документа и разрешава споделянето на файла. Когато PDF форматът се разглежда онлайн или се отпечатва, той запазва очаквания от вас формат. PDF форматът е полезен също за документи, които се използват многократно чрез методите на рекламния печат.

.prn

Форматиран текст (разделен с интервали)

Разделен с интервали формат на Lotus. Записва само активния лист

.slk

SYLK (Формат за символна връзка)

Формат за символна връзка. Записва само активния лист.

.txt

Текст (разделен с табулатори)

Записва работна книга като текстов файл с разделители табулатори, за използване в друга Microsoft Windows операционна система, и гарантира, че тези знаци за табулатори, нови редове и други знаци се интерпретират правилно. Записва само активния лист.

.txt

Текст (Macintosh)

Записва работна книга като текстов файл с разделители табулатори за използване в операционната система Macintosh, като гарантира, че тези знаци за табулатори, нови редове и други знаци се интерпретират правилно. Записва само активния лист.

.txt

Текст (MS-DOS)

Записва работна книга като текстов файл с разделители табулатори за използване в операционната система MS-DOS, като гарантира, че тези знаци за табулатори, нови редове и други знаци се интерпретират правилно. Записва само активния лист.

.txt

Unicode текст

Записва работна книга като Unicode текст – стандарт за кодиране на символи, който е разработен от консорциума Unicode.

.xla

Добавка за Excel 97 – 2003

Добавката за Excel 97 – 2003 е добавъчна програма, която е предназначена за изпълняване на допълнителен код. Поддържа използването на VBA проекти.

.xlam

Добавка на Excel

Форматът за XML базираната добавка с разрешени макроси за Excel 2010 и Excel 2007. Добавката е допълнителна програма, която е предназначена да изпълнява добавъчен код. Поддържа използването на VBA проекти и листове с макроси на Excel 4.0 (.xlm).

.xls

Работна книга на Excel 97 – Excel 2003

Двоичният файлов формат на Excel 97 – Excel 2003 (BIFF8).

.xls

Работна книга на Microsoft Excel 5,0/95

Двоичният файлов формат на Excel 5.0/95 (BIFF5).

.xlsb

Двоична работна книга на Excel

Двоичният файлов формат (BIFF12) за Excel 2010 и Excel 2007.

.xlsm

Работна книга на Excel с разрешени макроси

Базираният на XML файлов формат за Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010 и Excel 2007 с разрешени макроси. Съхранява VBA код на макроси или листове с макроси на Excel 4.0 (.xlm).

.xlsx

Работна книга на Excel

Подразбиращият се XML базиран файлов формат за Excel 2010 и Excel 2007. Не може да съхранява код на макроси на Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) или листове с макроси на Microsoft Office Excel 4.0 (.xlm).

.xlsx

Стриктна електронна таблица на Open XML

Стриктна версия по ISO на файловия формат на работна книга на Excel (.xlsx).

.xlt

Шаблон на Excel 97– Excel 2003

Двоичният файлов формат на Excel 97 – Excel 2003 (BIFF8) за шаблони на Excel.

.xltm

Шаблон на Excel с разрешени макроси

Файловият формат за шаблони на Excel с разрешени макроси за Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010 и Office Excel 2007. Съхранява VBA код на макроси или листове с макроси на Excel 4.0 (.xlm).

.xltx

Шаблон на Excel

Файловият формат за шаблони на Excel по подразбиране за Excel 2013, Excel 2010 и Office Excel 2007. Не може да съхранява VBA код на макроси или листове с макроси на Excel 4.0 (.xlm).

.xlw

Работна книга на Excel 4.0

Файловият формат на Excel 4.0, който записва само работни листове, листове с диаграми и листове с макроси. Потребителите могат да отворят работна книга в този файлов формат в Excel 2013, но не могат да запишат файл на Excel в него.

.xml

XML електронна таблица 2003

Файлов формат на XML електронна таблица 2003.

.xml

XML данни

Формат на XML данни.

.xps

XPS документ

XPS формат – файлов формат, който запазва форматирането на документа и разрешава споделянето на файла. Когато XPS файлът се разглежда онлайн или се отпечатва, той запазва точно формата, който потребителите очакват, а данните във файла не могат да се променят лесно.

Забележки : Следните файлови формати не се поддържат:

  • Диаграма на Excel (файлови формати на Excel 2.0, 3.0 и 2.x) (.xlc)

  • Файлови формати на Lotus 1-2-3 (всички версии) (.wk1, .wk2, .wk3, .wk4, .wks)

  • Microsoft Works (всички версии) (.wks)

  • Файлов формат на DBASE II (.dbf)

  • Файлов формат на Quattro Pro за MS-DOS (.wq1)

  • Quattro Pro 5.0 и 7.0 за Windows (.wb1, .wb3)

Отваряне и преглед на неподдържани файлови формати

Ако файловият формат, който искате да използвате, не се поддържа, изпробвайте следното:

  • Потърсете в интернет фирма, която прави конвертори за файлови формати, които не се поддържат.

  • Запишете във файлов формат, който се поддържа от друга програма, и след това експортирайте от тази програма във файлов формат, който Excel поддържа.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×