Файлови формати, които Microsoft Graph може да импортира

Можете да импортирате данни от файлове и от други програми с командата Импортирай файла в менюто Редактиране, както е показано в следната таблица.

Разширение на файл

Тип на файла

.txt, .csv

Текст (С разделители, т.е. с разделители, които са знаци за табулация, запетаи или интервали)

.prn

Форматиран текст (разделен с интервали)

.slk

SYLK (формат за символна връзка)

.wks, .wk1

Lotus 1-2-3

.xls

Работен лист или работна книга на Microsoft Excel

.xlt

Шаблон на Microsoft Excel

.xlw

Работна книга на Microsoft Excel версия 4.0

.xlc

Диаграма на Microsoft Excel версия 4.0 или по-стара


Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×