Управление на RSS канали

Really Simple Syndication (Наистина просто обобщаване, RSS) е начин да направите новините, блоговете и друго съдържание налични за абонатите.

В тази статия

Общ преглед

Управление на RSS канали за колекция със сайтове

Управление на RSS канали за списък

Управление на RSS канали за изгледи

Собственикът на сайта може да управлява RSS поддръжка за следните:

 • Колекции със сайтове

 • Сайтове от високо ниво и подсайтове

 • Уеб приложения

 • Списъци

RSS поддръжката е разрешена в централното администриране на ниво уеб приложение. Когато е разрешена на това ниво, RSS поддръжката е разрешена по подразбиране на ниво колекция със сайтове, а собственикът на сайта от високо ниво може да забрани RSS поддръжка на ниво колекция със сайтове. Всички нови сайтове, създадени в колекция на сайтове, поддържащи RSS, също поддържат RSS.

Дали някои от списъците за подсайта, който създадете, имат по подразбиране разрешен RSS, зависи от избора, който правите, когато разрешавате или забранявате RSS на сайт, подсайт или работна област.

Най-горе на страницата

Управление на RSS канали за колекция със сайтове

Когато е разрешена RSS поддръжка в централното администриране, тя автоматично се разрешава по подразбиране на ниво на колекция със сайтове. Но собственикът на сайта от високо ниво може да избере да забрани или отново да разреши RSS поддръжка на ниво на колекция със сайтове.

Преди да започнете тази процедура, се уверете, че сте в сайт от високо ниво на колекцията със сайтове.

В менюто Действия на сайта Изображение на бутон щракнете върху Настройки на сайта.

Забележка : На сайт, за който менюто Действия на сайта е персонализирано, посочете Настройки на сайта, след което щракнете върху настройката, която искате да видите.

 1. На страницата "Настройки на сайта" в раздела Администриране на сайт щракнете върху RSS.

  Забележка : RSS връзката не се появява на страницата "Настройки на сайт", ако RSS поддръжката не е разрешена в централното администриране.

 2. На RSS страницата в раздела Колекция от RSS сайтове поставете или премахнете отметката от квадратчето Разрешаване на RSS канали в тази колекция от сайтове.

  Забележка : Разделът Колекция от RSS сайтове е наличен, ако вие сте администратор на колекцията със сайтове и сте в сайт от високо ниво.

 3. В раздела Разрешаване на RSS поставете или премахнете отметката от квадратчето Разрешаване на RSS канали в този сайт.

 4. В полето Авторско право въведете текста на декларацията за авторските права.

  Според типа на RSS четеца, който използвате, за да видите RSS канала, авторското право може да се появява или да не се появява в долната част на RSS канала.

 5. В полето Главен редактор въведете името на главния редактор за RSS съдържанието.

  Името на главния редактор се появява в долната част на RSS канала.

 6. В полето Администратор въведете името на администратора за RSS съдържанието.

  Името на администратора се появява в долната част на RSS канала.

 7. В полето Време на живот (минути) въведете броя на минутите, които потребителите трябва да изчакат, за да проверят актуализации на RSS канала.

  Броят на минутите се появява в долната част на RSS канала.

 8. Щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Управление на RSS канали за списък

Когато в централното администриране и на ниво колекция със сайтове е разрешена RSS поддръжка, може да управлявате RSS поддръжка за следните типове списъци във вашите сайтове: библиотеки с документи, библиотеки с картини, библиотеки с формуляри, списъци на съобщения, списъци на календари, блогове, проучвания и дъски за обсъждания.

 1. Ако списъкът още не е отворен, щракнете върху името му в "Бързо стартиране".

  Ако не се появи името на вашия списък, щракнете върху Преглед на цялото съдържание на сайта, а след това изберете името на вашия списък.

 2. В менюто Настройки Settings menu щракнете върху Настройки за списък.

 3. На страницата за персонализиране под раздела Комуникации щракнете върху RSS настройки.

  Забележка : Връзката RSS настройки не е налична, ако в централното администриране и на ниво колекция със сайтове не е разрешена RSS поддръжка.

 4. В раздела RSS на списъци изберете дали искате да разрешите, или забраните RSS за списъка.

 5. В раздела Информация за RSS канал изберете дали искате да закръглите многоредовите полета до 256 знака. Може да въведете заглавие, описание и URL адрес на изображение за каналните елементи на RSS канала.

 6. В раздела Колони можете да покажете или скриете колони в RSS описание, като отметнете подходящите квадратчета. До името на колоната въведете номера за реда на вашата колона в изгледа.

  Забележка : Ако в канала е включена само една колона, самата стойност на колоната ще се появява в тялото на елементите на канала. Ако в канала е включена повече от една колона, тялото на елемента ще се състои само от името и стойността на колоната.

 7. В раздела Максимален брой на елементи може да ограничите броя на елементите и дните, които да се включат в RSS канала.

 8. Щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Управление на RSS канали за изгледи

Ако в централното администриране и на ниво на колекция със сайтове е разрешена RSS поддръжка, може да управлявате RSS поддръжка за изгледите в следните типове списъци:

 • Библиотеки с документи

 • Библиотеки с картини

 • Библиотеки с формуляри

 • Списъци със съобщения

 • Списъци с календари

 • Блогове

 • Проучвания

 • Дъски за обсъждания

В раздела Максимален брой на елементи, ако изберете Лимит на общия брой на върнатите елементи до определено количество , към RSS канала се появява допълнителен етикет за свойството <treatAs>list</treatAs>. Този етикет показва, че RSS четците ще се отнасят към канала като списък, чието съдържание е изцяло в канала, а не като канал, който включва последно добавените или променени елементи. За повече информация относно RSS разширения на списъци вж. XML център за разработчици на MSDN.

Забележка : В публични изгледи потребителите няма да може да виждат страницата Редактиране на изглед, така че собственикът на сайта може да иска да изложи връзката в списъка. Това е важно за случай, че собственикът на сайта създаде изрично изгледа за RSS.

 1. Ако списъкът още не е отворен, щракнете върху името му в "Бързо стартиране".

  Ако не се появи името на вашия списък, щракнете върху Преглед на цялото съдържание на сайта, а след това изберете името на вашия списък.

 2. В менюто Настройки Settings menu щракнете върху Настройки за списък.

 3. Под раздела Изгледи щракнете върху изгледа, за чийто канал искате да се абонирате.

 4. Щракнете върху иконата RSS, за да прегледате RSS канала на изгледа.

Най-горе на страницата

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×