Управление на файлове в SharePoint Workspace 2010

По принцип можете да управлявате файловете в инструмента за файлове точно както бихте направили в Windows Explorer. Имайте предвид, че някои задачи за управление на файлове, например преименуването или изтриването на файлове, може да се подчиняват на разрешенията за инструмента, зададени за вашата роля. Можете да изпълнявате следните административни задачи с файловете в инструмента за файлове:

Какво искате да направите?

Копиране или преместване на файлове

Изтриване на файлове

Преименуване на файлове

Сортиране на файлове

Преглед на свойствата на файл

Създаване на нови папки с файлове

Създаване на нова папка

Преименуване на папка

Преглед на свойствата на папка

Копиране или преместване на файлове

За да копирате файл в друга папка (то в инструмента за файлове или в папка в Windows Explorer), използвайте командите за копиране и поставяне в менюто, което се показва при щракване с десния бутон, или използвайте CTRL-ПЛЪЗГАНЕ на файла. За да преместите файл в друга папка, използвайте плъзгане и пускане.

Таблицата по-долу описва поведението при плъзгане и пускане.

За

Направете следното

Копиране на файл в подпапка в същия инструмент за файлове.

Използвайте CTRL-ПЛЪЗГАНЕ на файла от родителската папка в подпапката. Можете също да използвате CTRL-ПЛЪЗГАНЕ на файл във всяка друга папка, която е по-ниско в йерархията на папките.

Копиране на файл в папка на по-високо ниво в йерархията на папките в същия инструмент за файлове.

За тази операция не се поддържа плъзгане и пускане. Използвайте Копиране и Поставяне от менюто, което се показва при щракване с десния бутон.

Копиране на файл в папка в друг инструмент за файлове или в папка на Windows извън SharePoint Workspace.

Плъзнете и пуснете файла.

Преместване на файл в подпапка в същия инструмент за файлове

Плъзнете файла от родителската папка в подпапката. Можете също да плъзнете файл във всяка друга папка, която е по-ниско в йерархията на папките.

Преместване на файл в папка на по-високо ниво в йерархията на папките в същия инструмент за файлове

За тази операция не се поддържа плъзгане и пускане. Използвайте Изрязване и Поставяне от менюто, което се показва при щракване с десния бутон.

Преместване на файл в папка в друг инструмент за файлове или в папка на Windows извън SharePoint Workspace.

Използвайте SHIFT-ПЛЪЗГАНЕ на файла.

Съвет :  Ако плъзнете файл в Microsoft Outlook, автоматично ще се отвори ново съобщение на Outlook с файла като прикачен файл.

Най-горе на страницата

Изтриване на файлове

За да изтриете файл, щракнете с десния бутон върху него, а след това щракнете върху Изтрий.

Най-горе на страницата

Преименуване на файлове

За да преименувате файл, щракнете с десния бутон върху него и след това щракнете върху Преименуване.

Най-горе на страницата

Сортиране на файлове

За да промените подредбата на файловете в списъка с файлове, направете следното:

  1. В раздела "Начало" щракнете върху Подреди.

  2. Щракнете върху опция за сортиране в списъка.

Най-горе на страницата

Преглед на свойствата на файл

За да видите свойствата на файл (например размера на файла или датата на създаване), щракнете с десния бутон върху него, а след това щракнете върху Свойства.

Най-горе на страницата

Създаване на нови папки с файлове

Можете да създавате и подреждате папките с файлове в дървовидна структура точно така, както бихте направили в Windows Explorer. Инструментът за файлове първоначално съдържа една папка с постоянното име "Файлове", която винаги е папката от най-горно ниво в списъка (аналогично на името на дисково устройство на компютъра ви, например "C:\"). Всички папки, които добавяте, се показват йерархично под папката "Файлове".

Създаване на нова папка

Новите папки винаги се разполагат йерархично под избраната папка.

  1. Изберете папката, в която искате да разположите нова папка.

  2. В раздела Начало щракнете върху Създай и след това върху Папка.

  3. Въведете име за новата папка и натиснете ENTER.

Преименуване на папка

Можете да преименувате папките в инструмента за файлове точно така, както правите в Windows Explorer.

  1. Щракнете с десния бутон върху папката, а след това щракнете върху Преименуване.

  2. Въведете ново име за новата папка и натиснете ENTER.

Преглед на свойствата на папка

За да видите свойствата на папка, щракнете с десния бутон върху папката, а след това щракнете върху Свойства. Диалоговият прозорец Свойства на папката има четири раздела: Общи, Известявания, Разрешения и Изтегляне.

Най-горе на страницата

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×