Управление на профилите на кеша

Профилите на кеша описват специфични настройки за кеша за всеки тип изходен кеш на страница. Профилът на кеша определя следните типове на поведение на кеша:

 • Времетраенето, за което елементите трябва да се задържат в рамките на кеша

 • Правила за орязване на защитата

 • Изтичането на срока на настройки като продължителност и промени

 • Делът за кеша, базиран на разрешение на потребител, права на потребител и други променливи по избор

Понеже профилът за кеш може да се дефинира централно за колекция от сайтове, можете да актуализирате профил на едно място, а промяната се осъществява незабавно навсякъде в колекцията от сайтове.

Забележка : Профилите за кеш определят поведението на изходния кеш за страници, за колекция от сайтове, за отделен сайт или за страница образец, към която се прилагат профилите на кеш.

Добавяне на профили за кеша

 1. На началната страница на колекцията от сайтове, в менюто Действия за сайт Изображение на бутон посочете към Настройки на сайт и после щракнете върху Модифициране на всички настройки на сайта.

 2. Под Администриране на колекция от сайтове щракнете върху Профили на кеш за колекция от сайтове.

 3. На страница за профили на кеш щракнете върху Създай.

 4. В секцията Заглавие въведете заглавие за профила на кеша.

 5. В секцията Показвано име въведете име за профила на кеша.

  Показваното име се появява в списъка на налични профили на кеш за собственици на сайт и за собствениците на оформление на страница.

 6. В секцията Показване на описание въведете описание за целта на профила на кеша.

 7. В секцията Изпълняване на ACL проверка отметнете квадратчето, за да се уверите, че всички елементи в кеша са сигурно орязани за защита.

  Макар че можете да изчистете квадратчето, за да осигурите допълнителна скорост, това трябва да правите само за сайтове или оформления на страници, които нямат информация, която трябва да се ореже за сигурност.

 8. В секцията Разрешено отметнете квадратчето, за да активирате кеширането.

 9. В секцията Продължителност въведете броя секунди, докато ще е налична кешираната версия.

 10. В секцията Провери за промени отметнете квадратчето, за да се уверите за всяка заявка за страница, че сайтът не е променян и ще изпразни кеша при промени на сайта.

  Макар и да можете да изчистите квадратчето, за да подобрите производителността, когато направите това, системата не проверява за актуализации на сайта за броя секунди, зададен в секцията Времетраене. Поради това потребителите може да не получат най-актуалната информация.

 11. В секцията Промяна по потребителски параметър въведете потребителския параметър, както е определен от

HttpCachePolicy.SetVaryByCustom

в ASP .NET 2.0.

 1. В секцията Промяна по HTTP заглавка въведете потребителския параметър, както е зададен от

HttpCachePolicy.VaryByHeaders

в ASP .NET 2.0.

 1. В секцията Промяна по параметри в низ на заявка въведете параметъра на заявка, както е зададен от

HttpCachePolicy.VaryByParams

в ASP .NET 2.0 .

 1. В секцията Промяна по потребителски права отметнете квадратчето, за да осигурите, че потребителите трябва да имат идентични ефективни разрешения върху всички защитими обекти, за да виждат същата кеширана страница, както всеки всеки друг потребител.

 2. В секцията Кешируемост изберете типа кеш, както е зададен от

HttpCacheability

в ASP .NET 2.0 .

 1. В секцията Безопасно за удостоверено използване отметнете квадратчето за правилата, които искате да разрешите на администраторите и проектантите на оформления на страници да прилагат за удостоверени сценарии.

 2. В секцията Позволи на авторите да виждат кеширано съдържание отметнете квадратчето, за да заобиколите нормалното поведение, в което хората с разрешения за редактиране да имат кеширани страници.

  Активирайте това поведение в сценарии, в които знаете, че страницата ще бъде публикувана, но няма да има съдържание, което би могло да бъде извлечено, или да съществува в чернови формуляр като уеб компонент на заявка на съдържание.

 3. Щракнете върху OK.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×