Управление на правила за обхождане

Забележка : Посетете www.microsoft.com за най-нова и пълна информация.

Може да добавите правило за обхождане, за да включите или изключите определени пътища при обхождане на съдържанието. Когато включвате път, може по желание да предоставите идентификационни данни за алтернативен акаунт, за да бъде обхождан. Освен да добавяте нови правила за обхождане, може да тествате, редактирате, изтривате или преподреждате съществуващите правила за обхождане.

Правилата за обхождане се прилагат в реда, в който са изброени.

За да управлявате правилата за обхождане, най-напред трябва да отворите страницата за управление на правилата за обхождане:

 1. Отворете страницата за администриране за доставчика на споделени услуги (SSP).

  За да отворите страницата за администриране на SSP, направете следното:

  1. В горната навигационна лента щракнете върху Управление на приложение.

  2. В страницата за управление на приложение, в раздела Споделени услуги на Office SharePoint Server щракнете върху Създаване или конфигуриране на споделени услуги от тази група.

  3. В страницата за управление на споделените услуги за тази сървърна група щракнете върху SSP, страницата за администриране на който искате да отворите.

 2. В началната страница за администриране на споделени услуги, в раздела Търсене щракнете върху Настройки на търсенето.

 3. В страницата за конфигуриране на настройките за търсене, в раздела Настройки на обхождането щракнете върху Правила за обхождане.

Какво искате да направите?

Добавяне на правило за обхождане

Тестване на правила за обхождане върху URL адрес

Редактиране на правило за обхождане

Изтриване на правило за обхождане

Преподреждане на правила за обхождане

Добавяне на правило за обхождане

 1. В страницата за управление на правила за обхождане щракнете върху Ново правило за обхождане.

 2. В страницата за добавяне на правило за обхождане, в раздела Път, в полето Път въведете пътя, засегнат от правилото. В пътя може да използвате стандартни заместващи знаци. Например:

  • http://server1/folder* съдържа всички уеб ресурси с URL адрес, започващ с http://server1/folder.

  • *://*.txt съдържа всички документи с разширение txt.

 3. В раздела Конфигуриране на обхождането изберете едно от следните неща:

  • Изключване на всички елементи в този път. Тази опция се избира, ако искате всички елементи от зададения път да бъдат изключвани при обхождането.

  • Включване на всички елементи в този път. Тази опция се избира, ако искате да бъдат обхождани всички елементи от този път. Ако изберете тази опция, може допълнително да уточните включването, като изберете произволна комбинация от следните неща:

   • Следвайте връзките на URL адрес, без да обхождате самия URL адрес. Тази опция се избира, ако искате да обхождате връзките, които се съдържат в този URL адрес, но не и самия URL адрес.

   • Обхождане на комплексни URL адреси (URL адреси, които съдържат въпросителен знак (?)). Тази опция се избира, ако искате да обхождате URL адреси, съдържащи параметри, които използват означението с въпросителен знак (?).

   • Обхождане на съдържанието на SharePoint като HTTP страници.. Обикновено SharePoint съдържанието се обхожда, като се използва специален протокол. Тази опция се избира, ако вместо това искате SharePoint съдържанието да бъде обхождано като HTTP страници. Когато съдържанието се обхожда с помощта на протокола HTTP, не се запазват разрешенията за елементите.

 4. В раздела Задайте удостоверяване направете едно от следните неща:

  • За да използвате акаунта по подразбиране за достъп до съдържание, изберете Използване на акаунт за достъп до съдържанието по подразбиране (NT AUTHORITY\LOCAL SERVICE).

  • Ако искате да използвате друг акаунт, изберете Задайте друг акаунт за достъп до съдържание, след което направете следното:

   1. В полето Акаунт въведете името на акаунта, който има достъп до пътищата, зададени от това правило за обхождане. Примери за това са име_на_потребител и ДОМЕЙН\име_на_потребител.

   2. В полетата Парола и Потвърждаване на паролата въведете паролата за този акаунт.

   3. Може да не позволите да бъде използвано основно удостоверяване, като отметнете квадратчето Не позволявай базово удостоверяване.

    Сървърът се опитва да използва Windows NTLM удостоверяване. Ако NTLM удостоверяването не успее, сървърът се опитва да използва основно удостоверяване, освен ако не е отметнато квадратчето Не позволявай базово удостоверяване.

  • За да използвате за удостоверяване сертификат на клиента, изберете Задайте клиентски сертификат, след което щракнете върху сертификат от менюто Сертификат.

 5. Щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Тестване на правила за обхождане върху URL адрес

Може да тествате правила за обхождане върху URL адрес, за да определите кои правила ще бъдат приложени при обхождането на този URL адрес и какъв ще бъде резултатът от прилагането на тези правила (включване или изключване на съдържание). При тестване на правилата за обхождане върху URL адрес обаче всъщност URL адресът не се обхожда.

 1. В страницата за управление на правила за обхождане, в полето Напишете URL адрес и щракнете върху "Тест", за да проверите дали отговаря на правилото, въведете URL адреса, който искате да тествате.

 2. Щракнете върху Тест.

 3. Резултатът от тестването се появява под полето Напишете URL адрес и щракнете върху "Тест", за да проверите дали отговаря на правилото.

Най-горе на страницата

Редактиране на правило за обхождане

Ако редактирате правило за обхождане, направените промени не влизат в сила, докато не бъде стартирано следващото пълно обхождане.

 • В страницата за управление на правилата за обхождане, в списъка с правилата за обхождане щракнете върху Редактиране от менюто на правилото за обхождане, което искате да редактирате.

  Информация за настройките на правилата за обхождане може да намерите в раздела Добавяне на правило за обхождане.

Най-горе на страницата

Изтриване на правило за обхождане

Ако изтриете правило за обхождане, това изтриване не се отразява, докато не бъде стартирано следващото пълно обхождане.

 1. В страницата за управление на правилата за обхождане, в списъка с правилата за обхождане щракнете върху Изтриване от менюто на правилото за обхождане, което искате да изтриете.

 2. Щракнете върху OK в полето за съобщения, за да потвърдите, че искате да изтриете правилото за обхождане.

Най-горе на страницата

Преподреждане на правила за обхождане

 • В страницата за управление на правила за обхождане, в колоната Ред на списъка с правила за обхождане, изберете стойност от падащия списък, задаваща позицията, която искате да заеме това правило. Другите стойности се изместват по съответния начин.

  Правилата за обхождане се прилагат в реда, в който са изброени. Следователно, ако две правила се отнасят до едно и също или припокриващо се съдържание, се прилага първото правило по реда на изброяване.

Най-горе на страницата

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×