Управление на правилата за обхвати

Забележка : Посетете www.microsoft.com за най-нова и пълна информация.

Правилата за обхвати определят какво се включва или изключва от обхвата на търсене. За повече информация относно планиране на обхвата на търсене вж. Управление на обхвати на търсене.

Правилата намират съдържанието в зависимост от различни параметри, а след това правилата задават дали това съдържание да бъде включено, или изключено, в зависимост от зададените параметри на поведение.

Правилата за обхвати се управляват от страницата за свойства и правила за обхвати:

 1. Отворете страницата за администриране за доставчика на споделени услуги (SSP).

  За да отворите страницата за администриране на SSP, направете следното:

  1. В горната навигационна лента щракнете върху Управление на приложение.

  2. В страницата за управление на приложение, в раздела Споделени услуги на Office SharePoint Server щракнете върху Създаване или конфигуриране на споделени услуги от тази група.

  3. В страницата за управление на споделените услуги за тази сървърна група щракнете върху SSP, страницата за администриране на който искате да отворите.

 2. В началната страница за администриране на споделени услуги, в раздела Търсене щракнете върху Настройки на търсенето.

 3. В страницата за конфигуриране на настройките за търсене, в раздела Обхвати щракнете върху Преглед на обхватите.

 4. В страницата "Преглед на обхватите" посочете обхвата, който искате да редактирате, щракнете върху стрелката, която се появява, след което щракнете върху Редактиране на свойства и правила от появилото се меню.

Какво искате да направите?

Добавяне на правило за обхват

Модифициране или изтриване на правило за обхват

Изтриване на всички правила за обхват

Добавяне на правило за обхват

 1. В страницата "Свойства и правила за обхвата", в раздела Правила щракнете върху Ново правило.

 2. В страницата "Добавяне на правило за обхвата", в раздела Тип правило за обхват изберете една от следните опции:

  Уеб адрес (http://сървър/сайт)

  Тази опция се избира, ако искате обхватът да включва или изключва съдържание от всеки ресурс в индекса за търсене, който може да бъде определен или чрез URL адрес (например уеб сайтове, файлови дялове и публични папки на Exchange), или чрез име на хост, име на домейн или име на поддомейн.

  1. В раздела Уеб адрес изберете едно от следните неща:

   • Папка Тази опция се избира, ако искате да включите или изключите елементи в папката и подпапките на посочения URL адрес (например http://сайт/подсайт/папка).

   • Име на хост. Тази опция се избира, ако искате да зададете име на хост. Всички елементи от хоста с посоченото име ще бъдат включени или изключени от обхвата (в зависимост от правилата за поведение).

   • Домейн или поддомейн. Тази опция се избира, ако искате да зададете домейн или поддомейн (например, office.microsoft.com). Всички елементи от този домейн или поддомейн ще бъдат включени или изключени от обхвата.

  Заявка на свойство (автор = Александър Митев)

  Тази опция се избира, ако искате обхватът да включва или изключва съдържание, което съдържа определен низ в контролирано свойство.

  1. В раздела Заявка на свойството изберете контролираното свойство, което искате да използвате, за да ограничите обхвата на търсене от менюто Добавяне на ограничения за свойството.

  2. В полето= въведете низа, на който искате да отговаря контролираното свойство.

  Източник на съдържание

  Тази опция се избира, ако искате обхватът да включва или изключва съдържание, което се намира в определен източник на съдържание.

  1. В раздела Източник на съдържание, от съответното меню, изберете източника на съдържание.

  Цялото съдържание

  Тази опция се избира, ако правилото не трябва да ограничава обхвата на търсене (обхватът на търсене ще включва или изключва цялото съдържание в индекса за търсене).

 3. Настройките в секцията Поведение засяга начина, по който това правило ще бъде съчетано с други правила. Изберете една от следните опции:

  1. Включи Тази опция се избира, ако искате това правило да бъде приложено (ако друго правило пречи на включването му, то няма да бъде включено). Опцията Включи е аналогична на оператора логическо И.

  2. Изисква се. Тази опция се избира, ако искате това правило да бъде приложено независимо от другите правила. Опцията Изисква се е аналогична на оператора логическо ИЛИ.

  3. Изключи Тази опция се избира, ако искате елементите, които отговарят на това правило, да бъдат изключени от обхвата на търсене. Опцията Изключи е аналогична на оператора логическо И НЕ.

 4. Щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Модифициране или изтриване на правило за обхват

 • В страницата "Свойства и правила за обхвата", в раздела Правила щракнете върху правилото, което искате да модифицирате.

  За информация по въпроса за настройките на правила вж. раздела Добавяне на правило за обхват.

  За да изтриете правилото, щракнете върху Изтрий и после щракнете върху OK в прозореца за съобщения с въпроса дали искате да изтриете това правило.

Най-горе на страницата

Изтриване на всички правила за обхват

 1. В страницата "Свойства и правила за обхвата", в раздела Правила щракнете върху Изтрий всички правила.

 2. В прозореца за съобщения с въпроса дали искате да изтриете всички правила за обхват, натиснете бутона OK.

Най-горе на страницата

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×