Управление на потенциалните клиенти в Business Contact Manager

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

С Business Contact Manager за Outlook можете да проследяване на потенциални клиенти и напредък към спечелване на фирмата си.

Потенциален клиент е лице, фирма или организация, която е потенциално интересувате от продуктите или услугите на вашите бизнес предложения. Можете да използвате Business Contact Manager за Outlook , за да управлявате вашите потенциални клиенти или потенциални клиенти, като проследяване на информация за отделни потенциални клиенти. Използвайте вкара критерии, за да оцените качеството на вашите потенциални клиенти, така че да имате по-добра представа за това къде да се съсредоточите усилията си продажби. Можете също да използвате Business Contact Manager за Outlook , за да следите напредъка си или на вашия екип напредък към превръщането на потенциални клиенти в продажбите.

Какво искате да направите?

Създаване на потенциални клиенти

Създаване на потенциални клиенти

Потенциален клиент могат да идват от всяко място – от маркетингова дейност, препращане от текущия клиент или препоръка. Като собственик на малък бизнес е важно за вас да улавяне и последващи действия за всеки потенциален клиент. Ако сте достатъчно щастливи да имат много потенциални клиенти, ще искате да има процес, за да заснемете и проследяване на информация за потенциален клиент и дали потенциалният клиент се превръща в продажба. Например може да искате да:

 • Съхраняване на информацията за потенциалния клиент в запис за потенциален клиент, включително информация, която квалифицира потенциалния клиент.

 • Документиране на информация за продуктите и услугите, от които се интересува потенциалният клиент, във формуляр за възможност.

 • Последващи действия и проследяване на развитието на потенциалния клиент в бизнес контакт.

Потенциалните клиенти се показват в раздел на работната област на продажби . От продажби работна областможете да показвате отделни записи за потенциален клиент и възможност.

В този раздел

Създаване на нов запис за потенциален клиент

Създаване на потенциални клиенти от имейл съобщения или чрез импортиране

Създаване на потенциален клиент от имейл съобщение

Импортиране и експортиране на записи за потенциални клиенти

Създаване на нов запис за потенциален клиент

Първоначалната информация за лице, с което би могло да извършвате бизнес, може да е откъслечна, но все пак си струва да съхраните това, което знаете, в запис за потенциален клиент.

Можете да въведете подробна информация за потенциален клиент, свържете други записи и елементи от хронологията на комуникация и да добавите потребителски полета. Цялата тази информация се съхранява като потенциален клиент запис.

 1. В навигационния екран, под Business Contact Manager щракнете върху Продажби.

 2. В лентата, в раздела Начало , в групата Създай щракнете върху потенциален клиент.

 3. В секцията Потенциален клиент, в полето Пълно име въведете името на потенциалния клиент.

  Съвет : Пълно име е единствената задължителна информация във формуляра за потенциален клиент.

 4. Въведете всякаква друга информация, която имате, за потенциалния клиент.

  Записът за потенциален клиент се състои от страница Общи и страница Хронология.

Страницата Общи

Страницата "Общи" на запис за потенциален клиент е разделена на следните секции:

Потенциален клиент    Въведете длъжността на контакта и след това щракнете върху желаната опция за подаване предпочитате в полето Класирай като . Ако искате да присвоите на служител, за да се свържем с потенциален клиент, щракнете върху името на служител в списъка възложено на . Само хора, с които сте споделили вашата база данни се показват в този списък. Ако искате да, можете да щракнете върху иконата на снимката да добавите снимка на потенциален клиент, като щракнете върху бутона снимка.

Ръководене на формуляр с ръководене на име на секция

Информация за фирмата    Въведете името на фирмата, която представлява потенциален клиент.

Свързан акаунт    Ако искате да свържете потенциалният клиент с един от вашите акаунти, щракнете върху бутона акаунт и изберете акаунт от списъка.

Интернет, телефонни номера и адреси    Въведете информация за контакт на потенциален клиент в тези раздели. В полетата, които включват стрелка можете да въведете няколко елемента. Например можете да въведете адресите за фирми, Home и други в секцията адреси и поставете отметка в квадратчето на адреса, за да използвате за изпращане на съобщения.

Информация за източника    Използвайте този раздел, за да посочите как сте разбрали за това лице. Можете да изберете елемент от списъка източник или въведете нов източник. След това щракнете върху иницииран от да укажете точните източник. Ако сте избрали Word на устата като източник, например, и след това щракнете върху иницииран от, диалоговия прозорец, който отваря ще списъка всички бизнес контакти и можете да изберете името на служител или клиент, който по доведе до вас.

Запис на потенциален клиент, показващ източник на секция

Доведе резултат    Резултат или оценяване на потенциален клиент от как вероятно той или тя е да закупите вашите продукти или услуги. Ръчно можете да въведете резултат, като щракнете върху броя звезди, които искате потенциален клиент да имат или да изберете автоматично резултат тип. Автоматични вкара се базира на критерии за отчитане, които можете да персонализирате, или просто да използвате записите по подразбиране.

Двойна вкара потенциален клиент

Коментари    Добавете допълнителна информация за потенциален клиент в полето за бележки . Щракнете върху Добави клеймо да прикачите датата и часа, че сте въвели информацията.

Хронология на страницата

За да отворите Хронология на страницата, на лентата, щракнете върху Покажии след това щракнете върху Хронология. Тази страница съдържа всички елементи на хронологията на комуникация, свързан с този запис.

За да създадете по-подробна хронология за потенциален клиент, щракнете върху бутона Създай и след това свържете елемент, например бизнес бележка, регистрационен файл на телефонните разговори, среща или задачакъм записа. За повече информация за хронология на комуникация вижте проследяване комуникациите с вашите клиенти в Business Contact Manager.

 1. Щракнете върху Запиши и затвори или щракнете върху Запиши и създай, за да отворите нов празен формуляр за потенциален клиент, в случай че трябва да създадете повече от един запис за потенциален клиент.

Най-горе на страницата

Създаване на потенциални клиенти от имейл съобщения или чрез импортиране

Можете също да създадете запис за потенциален клиент от имейл съобщение или чрез импортиране на записи.

Създаване на потенциален клиент от имейл съобщение

Можете да вземете името и имейл адреса на потенциален клиент директно от имейл съобщение.

 1. В Microsoft Outlook щракнете двукратно върху имейл съобщението от контакта.

 2. В лентата, в раздела Съобщение, в групата Бизнес щракнете върху Създаване на запис.

 3. В списъка щракнете върху Потенциален клиент. Отваря се нов формуляр за потенциален клиент с името на човека, ако е известно, и вече попълнен имейл адрес.

 4. Попълнете формуляра и след това щракнете върху Запиши и затвори.

Най-горе на страницата

Импортиране и експортиране на записи за потенциални клиенти

Можете да импортирате информация за потенциални клиенти от други програми, като ACT! и Microsoft Excel. За информация относно импортирането на записи за потенциални клиенти и други данни вж. Импортиране на данни в Business Contact Manager.

Тъй като потенциалните клиенти са тип запис за бизнес контакт, можете да експортирам ги с данните ви Business Contact Manager за Outlook . За информация за експортиране на записи на потенциални клиенти и други данни вижте експортиране на бизнес записи в Business Contact Manager.

Най-горе на страницата

Квалифициране или оценяване на потенциални клиенти

Когато квалифицирате потенциален клиент, указвате, че той е лице, което може да използва или се нуждае от вашия продукт или услуга. Например, ако предлагате услуги за грижи за двора, потенциалният клиент трябва да има двор.

Във формуляра за потенциални клиенти са предоставени няколко критерия за оценяване. Можете да ги използвате за автоматично изчисляване на оценката за потенциални клиенти, да ги персонализирате според вашата дейност или да ги изтриете и да въведете собствени критерии.

Използвайте информацията за оценяване, за да направите оценка на всички ваши записи за бизнес контакти или всички записи по избор, базирани на типа запис за бизнес контакт. Имайте предвид, че всички критерии за оценяване оказват влияние върху оценката за потенциалния клиент или контакта. Отметнатите квадратчета увеличават автоматично изчисляваната оценка за контакта, докато празните квадратчета за отметка я намаляват.

В този раздел

Оценяване или класиране на потенциални клиенти

Персонализиране на потенциален клиент, вкара критерии

Оценяване или класиране на потенциални клиенти

Използвайте критериите за оценяване, за да оцените вашите потенциални клиенти според вероятността на направят покупки.

 1. В навигационния екран, под Business Contact Manager щракнете върху Продажби.

 2. Щракнете върху раздела Потенциални клиенти, след което щракнете двукратно върху запис, за да го отворите.

 3. В записа за потенциалния клиент, в секцията Резултат на потенциален клиент отметнете съответното квадратче, за да покажете,че потенциалният клиент отговаря на този критерий. Тъй като всеки критерий се включва в автоматичното изчисление на оценката, отметнатото квадратче ще повиши резултата на потенциалния клиент, а изчистеното – ще го понижи.

 4. Ако искате, можете да промените основата, върху която се изчислява резултатът, като щракнете върху Критерии за оценяване. На всеки критерий за оценяване се присвоява ниска, нормална или висока тежест. Като променяте тежестта на всеки критерий, променяте степента, в която той влияе на общия резултат.

  Въз основа на размера на завършени критерии и относителната важност, възложени на всеки, Business Contact Manager за Outlook изчислява резултата и я показва в полето брой на жълти звезди в секцията доведе резултат .

 5. Ако искате да игнорирате процеса на автоматично оценяване, можете да дадете на потенциалния клиент фиксиран резултат. В списъка Тип оценка щракнете върху Ръчно, след което щракнете върху броя звезди, които искате да зададете.

Най-горе на страницата

Персонализиране на критериите за оценяване на потенциален клиент

Business Contact Manager за Outlook включва по подразбиране вкара критерии, но можете да промените критериите по-добре процеса на вашите продажби.

 1. Щракнете върху раздела Файл.

 2. Щракнете върху Business Contact Manager.

 3. Щракнете върху Персонализиране и след това върху Промяна на критериите за оценка.

  Съвет : Можете също да персонализирате ръководене точкова критерии като отворите запис на потенциален клиент и в секцията доведе резултата , щракнете върху критерии за отчитане.

  Двойна вкара потенциален клиент

 4. За да редактирате критерий, изберете го и след това щракнете върху Редактиране. Променете описанието на елемента, важността или и двете и след това щракнете върху OK.

 5. За да създадете нов критерий, щракнете върху Добави. Въведете описание, изберете важност и след това щракнете върху OK.

 6. За да изтриете критерий, изберете го и щракнете върху Изтрий.

Най-горе на страницата

Възлагане на потенциални клиенти

Business Contact Manager за Outlook съхранява вашите бизнес данни в база данни. Можете да споделите този бизнес данни с колегите си, така че те да имат необходимата информация за обслужване на клиентите си. Можете да присвоите потенциален клиент за всеки, с които сте споделили базата данни.

 1. В навигационния екран, под Business Contact Manager щракнете върху Продажби.

 2. Щракнете върху раздела Потенциални клиенти и изберете потенциалния клиент или клиенти, които искате да възложите.

Как да избера повече от един запис?

За да изберете съседни записи, натиснете клавиша SHIFT, след което щракнете върху първия и последния запис от групата, която искате да изберете. За да изберете несъседни записи, натиснете клавиша CTRL, след което щракнете върху отделните записи. За да изберете всички записи, щракнете върху някой от тях, след което натиснете CTRL+A

 1. В лентата, в групата Действия щракнете върху Възлагане на, след което изберете човека, който искате да работи с потенциалния клиент.

Най-горе на страницата

Редактиране на няколко потенциални клиенти едновременно

Лесно можете да редактирате едновременно няколко записа за потенциални клиенти, за да актуализирате например няколко ръчно внесени оценки или за да идентифицирате всички потенциални клиенти от определен източник.

 1. В навигационния екран, под Business Contact Manager щракнете върху Продажби.

 2. Щракнете върху раздела Потенциални клиенти, след което щракнете върху записите, които искате да промените.

Как да избера повече от един запис?

За да изберете съседни записи, натиснете клавиша SHIFT, след което щракнете върху първия и последния запис от групата, която искате да изберете. За да изберете несъседни записи, натиснете клавиша CTRL, след което щракнете върху отделните записи. За да изберете всички записи, щракнете върху някой от тях, след което натиснете CTRL+A.

 1. На лентата, в раздела Начало, в групата Редактиране щракнете върху Групово редактиране.

  бутон ''групово редактиране'' в лентата

 2. Щракнете върху полето, което искате да редактирате, в списъка Избор на полето.

 3. Въведете желаната нова стойност в полето или щракнете върху Изчисти стойността, за да изтриете въведената информация в полето за всеки от избраните записи.

 4. Щракнете върху OK, за да завършите груповото редактиране и да затворите диалоговия прозорец.

Най-горе на страницата

Конвертиране на потенциален клиент в бизнес контакт

Във всеки един набор от потенциални клиенти част от тях няма да стигнат до продажби и ще бъдат изтрити, а други ще се окажат ценни. Можете да конвертирате тези ценни потенциалните клиенти в бизнес контакти. Записите за бизнес контакти се използват за контакти, с които имате протичащи бизнес отношения.

 1. В навигационния екран, под Business Contact Manager щракнете върху Продажби.

 2. В работната област изберете раздела Потенциални клиенти, след което щракнете двукратно върху запис за потенциален клиент, за да го отворите.

 3. В лентата, в групата Редактиране щракнете върху Конвертиране в и след това щракнете върху Бизнес контакт.

 4. Редактирайте записа за бизнес контакт, колкото е необходимо, и след това щракнете върху Запиши и затвори.

Забележка : Формулярите за бизнес контакти приличат много на формулярите за потенциални клиенти, но имат допълнителни страници: По-подробно и Дефинирани от потребителя полета. Повече информация за попълването на формуляра за бизнес контакт ще намерите в Използване на бизнес контакти в Business Contact Manager.

Най-горе на страницата

Създаване на отчети от записи за потенциални клиенти

Отчети на потенциални клиенти са вградени в Business Contact Manager за Outlookи лесно модифицирането им да отговарят на вашите нужди.

 1. В навигационния екран, под Business Contact Manager щракнете върху една от следните папки, за да се покаже работната област:

  • Управление на контакти.

  • Продажби.

  • "Маркетинг".

  • Управление на проекти.

 2. За да видите една по подразбиране водят отчети, на лентата, щракнете върху раздела отчети . Управление на контактинагрупа, щракнете върху потенциални клиентии след това изберете отчет:

  • Потенциални клиенти по възложени на .

  • Потенциални клиенти по възложените и за оценка .

  • Потенциални клиенти, сортирани по "Оценка".

 3. За да създадете нов отчет, отворете отчет по подразбиране. Щракнете върху опциите в Оформление или Сортиране и филтриране, за да промените облика на отчета и показваните данни.

 4. Щракнете върху Запиши като и въведете име за отчета. Отчетът се записва в категорията Потенциални клиенти. За да го отворите, щракнете върху Записани отчети, щракнете върху Потенциални клиенти в списъка, щракнете върху името на отчета в диалоговия прозорец и след това щракнете върху Отвори.

За повече информация за създаването и персонализирането на отчети вж. Използване на отчети и диаграми в Business Contact Manager.

Най-горе на страницата

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×