Управление на опциите за обработка

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Можете да зададете опциите за обработка на отчет за да определите кога възниква, обработка на данни. Можете също да зададете времето за изчакване стойност за обработка на отчета и опциите, които определят дали е разрешено Хронология на отчета за текущия отчет.

Какво искате да направите?

Данни за задаване на опции за обновяване

Задаване отчет кеширане опции

Набор от стойности на времето за изчакване за обработка

Задаване на опции за хронология на отчет и ограничения

Данни за задаване на опции за обновяване

Снимка на отчета е отчет, който извлича данни на планирани интервали и съхранява данните в базата данни на отчет на сървъра. Можете да стартирате отчет като отчет снимка да се предотврати обработка на данни в произволен моменти (например по време на планирано архивиране). Снимка на отчета е обикновено създадени и впоследствие се обновяват в график, който ви позволява да точно когато отчет и обработка на данни ще се случи за време. Ако отчетът е базиран на заявки, които отнеме много време за изпълнение или на заявки, които използват данни от източник на данни, които предпочитате никой достъп през определени часове, трябва да изпълните отчета като снимка.

Снимка на отчета се съхранява в отчета сървър база данни, където го впоследствие извлечени когато потребител или процес (например абонамент) поиска отчета. Когато снимка на отчета се актуализира, той се замества с нов екземпляр. Сървър за отчети не записва предишни версии на снимка на отчета, освен ако не зададете конкретно опции, за да го добавите към отчета хронология.

Изисквания за снимка

Не всички отчети може да бъде конфигуриран да се изпълнява като снимка. Не можете да създадете снимка за отчет, който подканва потребителите за идентификационни данни или да използва интегрирана защита на Windows за получаване на данни за отчета. Ако искате да стартирате параметризирана отчет като снимка, трябва да укажете параметър по подразбиране да се използва при създаване на снимка. Разлика от отчети, които се изпълняват при поискване не е възможно да зададете различни параметър стойност за снимка на отчета, след като отчетът е отворен. Избор на различен параметър стойност ще доведе до нов отчет заявката, което не е разрешено.

В някои случаи конфигурирането при поискване отчет, за да управлява като снимка да дезактивирате абонаменти. Сървър за отчети ще дезактивирате съществуващи абонаменти, Ако отчетът използва параметри на заявка и изберете стойност по подразбиране, която е различна от тези, използвани в абонамент. Ако това се случи, сървър за отчети ще забрани абонамента. За да активирате абонамента, отворете и след това запишете абонамента. Когато отворите абонамента, сървър за отчети актуализира стойностите на параметрите за абонамент на определените за снимка. За повече информация вижте управление на абонамент.

По подразбиране опциите за обработка са настроени да използват активни данни. Заявки в отчета за изпълнение всеки път, когато потребителят отваря отчета. За да изпълните отчета с помощта на снимка на данни, направете следното:

 1. Посочете отчет в библиотеката.

 2. Щракнете върху стрелката надолу и изберете управление на опциите за обработка.

 3. В Опции за обновяване на даннищракнете върху Използвай снимка данни. Ако виждате "този отчет може да не се изпълняват от снимка тъй като един или повече от идентификационни данни за източника на данни не се съхраняват", отчета не е конфигуриран да работи без наблюдение и да модифицирате източници на данни, за да използвате съхранените идентификационни данни, преди да зададете тази опция. За инструкции вижте планиране на отчет и абонамента за обработка.

 4. В Опции за преглед на данниизберете график за обработка на данни.

 5. Щракнете върху споделени график , ако имате съществуващ споделена график, който искате да използвате, в противен случай щракнете върху по избор графики след това щракнете върху Конфигуриране.

 6. Изберете честотата, график и начална и крайна дата и след това щракнете върху OK.

 7. В Опции за преглед на данниизберете Създаване или обновяване снимка, когато тази страница се записва , ако искате да незабавно създаване на снимка на данни за използване с отчета, без да се чака за планираните обработка на данни да се появят.

Най-горе на страницата

Задаване отчет кеширане опции

Сървър за отчети може да кеширате копие на отчет за преработените и да се върнете това копие, когато потребителят отвори отчета. За потребител налични за указване на отчета само данни е кеширани копие е датата и часа, работещ с отчета. Ако дата или час не е актуален и отчетът не е снимка, отчета е извлечен от кеша.

Когато първият потребител отваря отчета се създава кеширани отчет. Други потребители, които след това да отворите същия отчет ще получат кешираните копие. Ако отчетът е параметризирани, кеширани копие ще се създаде за всяка уникална комбинация от стойности на параметрите.

Кеширани отчет се замества с по-нова версия, когато потребителят избере отчета, след като преди това кеширани копие е изтекъл. Отчети, които са конфигурирани да се изпълнява като кеширани екземпляри се премахват от кеша на определени интервали, въз основа на настройките за изтичане на срока. Можете да зададете датата на изтичане на отчет в минути или в определено време, както е определено от данни непосредственост изискване. Не можете да изтриете отчети от кеша за директно, освен ако не използвате API на SOAP.

За да конфигурирате изтичане на кеш, можете да използвате споделена график или отчет специфични график. Ако използвате споделена график и го впоследствие е на пауза, кеша не изтича докато графикът е не работи. Ако впоследствие се изтрива общо график, копие на настройките на разписанието се записва като специфични за отчет на график. Ако график изтече или ако системата за планиране не е налична в срок на валидност на кеш, сървър за отчети се изпълнява динамичния отчет, докато планираните операции може да се възстанови (чрез графика и разширите или стартиране на услугата за планиране).

Кеширане може да съкрати времето, необходимо за извличане на отчет, Ако отчетът е голям или отваряни често. Кеширане е техника за подобряване на производителността. Съдържанието на кеша са непостоянни и да промените отчети са добавени, заменени или премахнати. Ако имате нужда от по-предсказуеми стратегия за кеширане, трябва да създадете снимка на отчета.

 1. Посочете отчет в библиотеката.

 2. Щракнете върху стрелката надолу и изберете управление на опциите за обработка.

 3. В Опции за обновяване на даннищракнете върху Използвай кеширани данни. Ако виждате "този отчет не могат да бъдат кеширани, тъй като един или повече от идентификационни данни за източника на данни не се съхраняват", отчета не е конфигуриран да работи без наблюдение и да модифицирате източници на данни, за да използвате съхранените идентификационни данни, преди да зададете тази опция. За инструкции вижте планиране на отчет и абонамента за обработка.

 4. В Опции за кешаЗадайте как ще изтече кеша:

  • Въведете броя минути, след което ще изтече кеша.

  • Използвайте споделена график, за да изчистите кеша понякога посочени в графика.

  • Създаване на потребителски график, за да изчистите кеша по един от вас условия.

Най-горе на страницата

Набор от стойности на времето за изчакване за обработка

Можете да зададете времето за изчакване стойности, за да зададете ограничения за това как се използва системни ресурси. Сървър за отчети поддържа две стойности на времето за изчакване:

 • Стойност на времето за изчакване на заявка е броят на секундите, които отчета сървърът чака отговор от базата данни. Тази стойност се съхранява с отчета, в изчакване елемент на дефиницията на отчета. По подразбиране тази стойност е зададено до 30 секунди. Потребителите, които имат разрешение да променяте свойствата на публикуван отчет може да възстанови тази стойност като редактирате файла с дефиниции на отчета.

 • Стойност на времето за изчакване на отчет изпълнение е максималният брой секунди, които се отчитат обработка да продължите, преди той е спрян. Тази стойност е initiallly определено ниво система, но можете да променяте тази настройка за отделните отчети. По подразбиране стойността е настроен да 1800 секунди.

Повечето време на изчакване грешките по време на обработката на заявката. Ако срещате възникват грешки, опитайте да увеличите стойността на времето за изчакване на заявка. Уверете се, за да регулирате стойността на времето за изчакване на отчета изпълнение, така че да е по-голям от времето за изчакване на заявка. Периода от време трябва да е достатъчно, за да изпълните заявката и обработването на отчета.

 1. Посочете отчет в библиотеката.

 2. Щракнете върху стрелката надолу и изберете управление на опциите за обработка.

 3. В Обработка време на изчакванещракнете върху използване на сайта по подразбиране ако искате да използвате стойност, зададена на ниво на сървъра на отчета. В противен случай изберете не прекъснати обработването на отчета или ограничение отчет за обработка в секунди , ако искате да игнорирате тази стойност с няма прекъсване или време, за различни стойности.

Най-горе на страницата

Задаване на опции за хронология на отчет и ограничения

Хронология на отчета е колекция от предварително изпълнение копия на отчет. Можете да използвате хронологията на отчетите за поддържане на запис на отчет във времето. Хронология на отчета не е предназначен за отчети, които съдържат поверителна или лични данни. Поради тази причина Хронология на отчет може да включва само тези отчети, тази заявка източник на данни с помощта на един-единствен набор от идентификационни данни (съхранените идентификационни данни или идентификационните данни, използвани за изпълнение на ненаблюдавания отчет), които са достъпни за всички потребители, които изпълнение на отчет.

Отчет на история се състои от снимки на отчет: екземпляри на отчет, които съдържат информация за оформлението и данните, получени от външен източник на данни в определени места във времето. Всяка снимка в хронологията на отчетите улавя отчет, както беше, когато е създадена снимка. Ако промените оформлението или изтриване на източника на данни, снимки в отчета историята, остават непокътнати.

Можете да повдигнете и по-ниски отчет хронология лимити за да зададете колко снимки на отчет се съхраняват в хронологията на отчета. Тъй като размер на снимка на отчет може да се различават значително, има няма указания за задаване на максималния размер. Можете да променяте отчета Хронология на граници по всяко време. Когато отчети хронология достигне максималната граница, по-стари снимки се премахват като са добавени нови снимки. Ако намалите отчета историята граница, сървър за отчети изтрива по-старите снимки да отговарят на понижава ограничения.

За всеки даден отчет можете да зададете свойства, които определят как се генерира отчет хронология. Можете да зададете някои или всички от следните опции:

 • За да позволите на потребителите да генерирате отчета снимки ръчно, щракнете върху Хронология на снимки на отчет на позволи да бъдат създадени ръчно. Разрешаването на тази опция задава бутон за Добавяне на снимка да се показва на страницата на хронологията на отчета.

 • За да съхраните копия на снимки на изпълнение на отчет, щракнете върху съхранявате всички снимки за данни на отчет в хронологията на отчета. Отчет за данни е подобно на хронологията на отчетите за снимка в структурата, освен че тя се обновява на планирани интервали (вместо запазват за неопределено време). Щракнете върху тази опция ви позволява да поддържа всички копия на снимка на отчета данни, които са създадени.

 • За да добавите снимки на отчет да съобщите хронологията автоматично, щракнете върху Създаване на хронологията на снимки на отчет на графици.

 • Посочете отчет в библиотеката.

 • Щракнете върху стрелката надолу и изберете управление на опциите за обработка.

 • В Опции за хронология на снимкиЗадайте как и кога обработка на данни възниква и се записва.

 • В Хронология на снимка ограничениящракнете върху използване на сайта по подразбиране ако искате да използвате стойност, зададена на ниво на сървъра на отчета. В противен случай изберете не ограничава броя на снимки или ограничение за броя на снимки на стойност по избор.

Най-горе на страницата

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×