Управление на нива на разрешение

Какво искате да направите?

Създаване на ниво на разрешение

Копиране на ниво на разрешение

Редактиране на ниво на разрешение

Изтриване на ниво на разрешение

Наследяване на разрешения от родителския сайт

ниво на разрешениеви разрешава да предоставите определен набор от разрешения на потребители и групи на SharePoint, за да могат да извършват конкретни действия на вашия сайт. Като създадете нови нива на разрешение (или като редактирате съществуващите нива на разрешение) с разрешенията, необходими за извършване на общи задачи, може да свържете подходящото ниво на разрешение с потребителите или групите на SharePoint за защитимия обект, на който искате да се позволи изпълнението на тези действия.

Следните нива на разрешение се предоставят по подразбиране: пълен контрол, проектиране, сътрудничество, четене, ограничен достъп. Всеки, на когото е предоставено ниво на разрешение, включващо разрешението "Управление на разрешения", може изцяло да персонализира нивата на разрешение (с изключение на пълен контрол и ограничен достъп) или да създава нови. На членовете на SharePoint групата на собствениците на сайта по подразбиране се предоставя "Управление на разрешения".

Забележка : Преди Windows SharePoint Services 3.0 нивата на разрешения са наричани групи на сайта.

Нивата на разрешение се управляват на ниво на сайт. Поради това може да изпълнявате следните задачи на уеб сайта от най-високо ниво на колекцията със сайтове или на всеки подсайт, който използва уникални разрешения. Не може да управлявате разрешения на подсайта, който наследява разрешения от родителския сайт. Вместо това трябва или да управлявате разрешенията на родителя, или да преустановите наследяването на разрешения от родителския сайт и след това да създадете уникални разрешения на подсайта.

Управляването на разрешения на родителския сайт оказва влияние не само върху родителския сайт, но и върху всички подсайтове, които се наследяват от родителския сайт. Преди да управлявате разрешения на родителския сайт, обмислете внимателно как промените ви ще засегнат другите сайтове.

Създаване на ниво на разрешение

В менюто Действия на сайта меню ''Действия на сайта'' щракнете върху Настройки на сайта.

Забележка : На сайт, за който менюто Действия на сайта е персонализирано, посочете Настройки на сайта, след което щракнете върху настройката, която искате да видите.

 1. На страницата с настройки на сайта в раздела Потребителите и разрешения щракнете върху Разширени разрешения.

 2. Ако менюто Настройки не е налично, изберете Управление на разрешения на родител от менюто Действия. В противен случай преминете към стъпка 4.

  Забележка : Менюто Настройки не е налично на страницата "Разрешения", ако сайтът ви наследява разрешения от родителския си сайт.

 3. На страницата "Разрешения", в менюто Настройки щракнете върху Нива на разрешение.

 4. На страницата "Нива на разрешение" щракнете върху Добавяне на ниво на разрешение.

 5. На страницата "Добавяне на ниво на разрешение" раздела Име и описание въведете име и описание по желание.

 6. В раздела Разрешения изберете разрешенията, които искате да свържете с това ниво на разрешение.

 7. След като направите промените, щракнете върху Подаване.

Най-горе на страницата

Копиране на ниво на разрешение

В менюто Действия на сайта меню ''Действия на сайта'' щракнете върху Настройки на сайта.

Забележка : На сайт, за който менюто Действия на сайта е персонализирано, посочете Настройки на сайта, след което щракнете върху настройката, която искате да видите.

 1. На страницата с настройки на сайта в раздела Потребители и разрешения щракнете върху Разширени разрешения.

 2. Ако менюто Настройки не е налично, изберете Управление на разрешения на родител от менюто Действия. В противен случай преминете към стъпка 4.

  Забележка : Менюто Настройки не е налично на страницата "Разрешения", ако сайтът ви наследява разрешения от родителския си сайт.

 3. В менюто Настройки щракнете върху Нива на разрешение.

 4. На страницата "Нива на разрешение" в колоната Ниво на разрешение щракнете върху името на нивото на разрешение, което искате да копирате.

 5. Превъртете до долната част на страницата "Редактиране на ниво на разрешение" и след това щракнете върху Копиране на ниво на разрешение.

 6. В раздела Име и описание на ниво на разрешение въведете име и по желание описание за новото ниво на разрешение.

 7. В раздела Разрешения изберете разрешенията, които искате да свържете с новото ниво на разрешение, и премахнете разрешенията, които не искате да свържете с това ниво на разрешение.

 8. След като направите промените, щракнете върху Подаване.

  Новото ниво на разрешение се показва на страницата "Нива на разрешение".

Най-горе на страницата

Редактиране на ниво на разрешение

В менюто Действия на сайта меню ''Действия на сайта'' щракнете върху Настройки на сайта.

Забележка : На сайт, за който менюто Действия на сайта е персонализирано, посочете Настройки на сайта, след което щракнете върху настройката, която искате да видите.

 1. На страницата с настройки на сайта в раздела Потребители и разрешения щракнете върху Разширени разрешения.

 2. Ако менюто Настройки не е налично, изберете Управление на разрешения на родител от менюто Действия. В противен случай преминете към стъпка 4.

  Забележка : Менюто Настройки не е налично на страницата "Разрешения", ако сайтът ви наследява разрешения от родителския си сайт.

 3. В менюто Настройки щракнете върху Нива на разрешение.

 4. На страницата "Нива на разрешение" в колоната Ниво на разрешение щракнете върху името на нивото на разрешение, което искате да редактирате.

  Забележка : Не може да променяте нивата на разрешения "пълен контрол" и "ограничен достъп".

  На страницата "Редактиране на ниво на разрешение" може да направите следните промени:

  • Промяна на описанието на нивото на разрешение.

  • Изберете разрешенията, които искате да свържете с това ниво на разрешение, и премахнете разрешенията, които не искате да свържете с това ниво на разрешение.

 5. След като направите промените, щракнете върху Подаване.

Най-горе на страницата

Изтриване на ниво на разрешение

В менюто Действия на сайта меню ''Действия на сайта'' щракнете върху Настройки на сайта.

Забележка : На сайт, за който менюто Действия на сайта е персонализирано, посочете Настройки на сайта, след което щракнете върху настройката, която искате да видите.

 1. На страницата с настройки на сайта в раздела Потребители и разрешения щракнете върху Разширени разрешения.

 2. Ако менюто Настройки не е налично, изберете Управление на разрешения на родител от менюто Действия. В противен случай преминете към стъпка 4.

  Забележка : Менюто Настройки не е налично на страницата "Разрешения", ако сайтът ви наследява разрешения от родителския си сайт.

 3. На страницата "Разрешения", в менюто Настройки щракнете върху Нива на разрешение.

 4. На страницата "Нива на разрешение" направете отметка в полетата за нивата на разрешение, които искате да изтриете, и след това щракнете върху Изтриване на избраните нива на разрешение.

 5. За потвърждение щракнете върху ОК.

Най-горе на страницата

Наследяване на разрешения от родителския сайт

Ако уеб сайтът ви има уникални разрешения, може по всяко време да наследите разрешенията от родителския сайт.

Важно : Наследяването на разрешения от родителския сайт окончателно анулира всички потребителски разрешения, които сте създали за всеки защитим обект за този сайт. Това означава, че всички списъци, библиотеки и папки в тези списъци и библиотеки, елементи от списъци и документи ще загубят уникалните си настройки на разрешение.

В менюто Действия на сайта меню ''Действия на сайта'' щракнете върху Настройки на сайта.

Забележка : На сайт, за който менюто Действия на сайта е персонализирано, посочете Настройки на сайта, след което щракнете върху настройката, която искате да видите.

 1. На страницата с настройки на сайта в раздела Потребители и разрешения щракнете върху Разширени разрешения.

  Забележка : Ако менюто Настройки не е налично на страницата "Разрешения", сайтът ви вече наследява разрешения от родителския си сайт.

 2. На страницата "Разрешения", в менюто Настройки щракнете върху Нива на разрешение.

 3. На страницата "Нива на разрешение" щракнете върху Наследяване на нива на разрешение от родителския уеб сайт.

 4. За потвърждение щракнете върху ОК.

Най-горе на страницата

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×