Управление на контактите в SharePoint Workspace 2010

Контактите са хора, с които взаимодействате. Можете да добавяте контакти към личния си списък в лентата с основни задачи. Можете също да управлявате контактите си.

Какво искате да направите?

Добавяне на нови контакти

Добавяне на член на работната област към вашия списък с контакти

Записване на контакт като файл

Изпращане на контакт до други хора

Проверка на самоличността на контакт

Отговаряне на диалоговия прозорец "Известяване при проверка на контакт"

Ръчно проверяване на контакт

Отмяна на проверката на самоличността на контакт

Разрешаване на конфликти в имената на контакти

Създаване на псевдоним за контакт

Изтриване на контакт

Скриване на контакт

Преглед на диагностичната информация за контакт

Преглед на свойствата на контакт

Добавяне на нови контакти

За да потърсите и добавите нови контакти към списъка си с контакти в лентата с основни задачи, направете следното:

 1. Щракнете върху раздела Начало.

 2. Щракнете върху Добавяне на контакт.

 3. В диалоговия прозорец Намиране на потребител въведете името или текста, който искате да намерите, в полето Търсене на.

  Подробни данни

  Можете да потърсите "Пълно име", "Собствено име", "Фамилно име", "Бизнес имейл" или "Личен имейл". Търсенето ще върне всички контакти, в които е намерено съвпадение в някое от валидните полета. Например търсенето с низ "иван" ще покаже контакт с име "Мартин Иванов", защото "иван" съвпада с първите четири символа в полето "Фамилно име". Практическо правило е, че колкото по-конкретен направите низа за търсене (като въведете повече символи), толкова по-конкретни и точни ще бъдат резултатите от търсенето.

  Можете да пренареждате колоните в диалоговия прозорец "Намиране на потребител", като ги плъзгате. Можете също да премахнете колони (с изключение на "Пълно име"), като щракнете с десния бутон върху заглавката на колоната и махнете отметката пред името й. За да върнете премахната колона, щракнете с десния бутон върху заглавката на колоната и поставете отметката пред името й. Всички промени, които сте направили в диалоговия прозорец "Намиране на потребител", се отнасят само за текущото търсене. Всички настройки по подразбиране се възстановяват при следващото отваряне на диалоговия прозорец "Намиране на потребител".

 4. По желание: Отметнете Включване на публичен указател на контакти за работни области, ако искате да включите в търсенето и този указател.

  По подразбиране, SharePoint Workspace търси във вашата корпоративна мрежа (ако принадлежите към такава) и във вашите Познати контакти.

 5. Щракнете върху Търсене.

 6. Ако има съвпадение, изберете го в списъка.

  До всяко име на контакт в списъка се показва икона за наличност, която показва дали контактът е онлайн. Но контактите, намерени чрез публичния указател на контакти за работни области, винаги се показват първо с иконата за състояние "Неизвестен", докато не ги изберете и не ги добавите в списъка си с контакти.

 7. За да видите повече информация за избрания намерен контакт, щракнете върху Свойства.

  Може например да искате да проверите самоличността на контакта.

 8. Щракнете върху Добави, за да добавите контакта в списъка.

Добавяне на член на работната област към вашия списък с контакти

С времето нови хора стават членове на вашите работни области и може да решите да ги добавите като контакти в личния си списък. Щракнете с десния бутон върху член, който искате да добавите, и изберете Добави към "Моите контакти".

Можете да добавите член на работната област към вашия списък с контакти също и с плъзгане.

Най-горе на страницата

Записване на контакт като файл

Можете да запишете даден контакт като файл и да изпратите файла, прикачен в имейл.

 1. Щракнете с десния бутон върху контакта и изберете Записване на контакта като файл....

 2. В диалоговия прозорец Записване на информацията за контакт като... изберете мястото, където да запишете файла с контакта, и щракнете върху Запиши.

Най-горе на страницата

Изпращане на контакт до други хора

Можете да изпратите даден контакт до други хора във вид на прикачен файл в имейл или в съобщение на Groove.

 1. Щракнете с десния бутон върху контакта.

 2. Изберете Изпращане по имейл до избраните контакти....

 3. Въведете един или няколко имейл адреса в полето До.

 4. Ако желаете, редактирайте темата и текста на съобщението.

  Имайте предвид, че стандартното текстово съобщение включва инструкции за изтегляне на SharePoint Workspace, ако получателят все още няма акаунт.

 5. Щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Проверка на самоличността на контакт

Настоятелно препоръчваме да проверявате самоличността на контактите, за да намалите риска от споделяне на чувствителна информация с хора, за които тя не е предназначена. В зависимост от настройките на акаунта ви, много самоличности на контакти може вече да са проверени от администратор във вашата организация. SharePoint Workspace показва състоянието на проверка на хората във вашите списъци с контакти и членове чрез следните цветове:

 • Черно: Непроверен.

 • Зелено: Проверен от вас.

 • Синьо‑зелено: Проверен от вашата организация.

 • Синьо: Проверен от вашата организация, но извън вашия домейн или с кръстосано удостоверяване.

 • Червено: Конфликт на имена. Два контакта с подобни имена се показват в червено, независимо от състоянието им на проверка. За повече информация вж. Разрешаване на конфликти на имена.

Правилата за комуникации, приложени към вашата самоличност, определят способността ви да взаимодействате с други потребители в зависимост от тяхното състояние на проверка. Тези правила може да правят следното:

 • Забраняват ви комуникация с всички потребители, които не са проверени от администратор във вашата организация.

 • Отварят диалоговия прозорец Известяване при проверка на контакт (описан по-долу), за да ви предупредят, преди да ви разрешат комуникация с потребители, чиято самоличност не е проверена.

 • Разрешават ви комуникация с всеки контакт без предупреждение или ограничение.

Проверката на другите потребители, извършвана от вашата организация, може да ви осигури достатъчна сигурност относно тяхната самоличност. Понякога, особено ако работите със силно чувствителна информация, може да искате да извършите и ръчна проверка на самоличността на потребителя.

Отговаряне на диалоговия прозорец "Известяване при проверка на контакт"

Диалоговият прозорец Известяване при проверка на контакт се показва, ако се опитвате да комуникирате с потребител, чиято самоличност не е проверена, и правилата за комуникации за вашия акаунт са настроени да ви предупреждават за такива потребители. Можете да направите някое от следните неща:

 • Изберете потребителя и щракнете върху Проверка на самоличността. Следвайте инструкциите в следващия раздел, за да проверите ръчно самоличността на контакта.

 • Щракнете върху Свойства, за да видите свойствата на контакта за избрания потребител.

 • Щракнете върху Продължи, за да игнорирате известяването при проверка на потребителя и да продължите с действието.

 • Щракнете върху Отказ, за да отмените започнатото действие, довело до известяването при проверка на потребител.

Ръчно проверяване на контакт

SharePoint Workspace присвоява уникален "цифров пръстов отпечатък" на всяка самоличност на контакт. Цифровият пръстов отпечатък се показва като дълга поредица от букви и цифри (с препинателни знаци за четливост). Цифровите пръстови отпечатъци се използват за ръчна проверка на реалните самоличности на контактите, които виждате във вашите работни области и списъци с контакти. Можете също да видите цифровия пръстов отпечатък, присвоен на вашата самоличност.

За да проверите ръчно самоличността на даден контакт, направете следното:

 1. Щракнете с десния бутон върху контакта (или члена на работната област), който искате да проверите, и след това щракнете върху Проверка на самоличността....

  Диалоговият прозорец Проверка на самоличността показва информация за текущата ви връзка с избрания контакт, например работните области, които споделяте, броя съобщения, които сте разменили, и връзката във вашата организация. Ако нямате никаква връзка с избрания контакт, диалоговият прозорец Проверка на самоличността ще покаже инструкции за проверка на самоличността на контакта чрез проверка на цифровия пръстов отпечатък.

  Забележка :  Ако SharePoint Workspace открие двама или повече контакти с едно и също име, диалоговият прозорец Проверка на самоличността ще покаже предупредително съобщение със съвет да зададете псевдоним, когато проверявате този контакт.

 2. Направете едно от следните неща:

  • Ако сте достатъчно сигурни за самоличността на контакта от информацията, която виждате, щракнете върху Провери.

   В диалоговия прозорец Провери самоличността като въведете алтернативно име за контакта, ако сметнете за необходимо, и щракнете върху OK.

  • Ако все пак не сте достатъчно сигурни за самоличността на контакта и искате да направите още една проверка, за да се уверите, щракнете върху Още не сте сигурни? – Проверете пръстовия отпечатък.

   Следвайте стъпките в диалоговия прозорец Проверка на самоличността, за да установите цифровия пръстов отпечатък на контакта, и щракнете върху Провери.

   В диалоговия прозорец Провери самоличността като въведете алтернативно име за контакта, ако сметнете за необходимо, и щракнете върху OK.

Отмяна на проверката на самоличността на контакт

Понякога може да имате причина да промените състоянието на проверка на контакти, които сте проверили ръчно, така че те се показват като непроверени.

 1. Щракнете с десния бутон върху контакта (или члена на работната област), чието удостоверяване искате да отмените, и изберете Проверка на самоличността....

 2. Щракнете върху Отмени проверката.

Най-горе на страницата

Разрешаване на конфликти в имената на контакти

Когато два контакта или повече имат еднакви показвани имена, имената им се показват в червено в списъците с контакти, списъците с членове на работни области и в техните карти с информация за контакт. Показваните имена се считат за еднакви, ако съвпадат напълно, след като се премахнат всички водещи, завършващи и последователни вътрешни интервали и името се преобразува в малки букви.

Например при "Ана  Иванова" и "Ана Иванова" ще има конфликт на имена. Но при "Ана Иванова" и "АнаИванова" няма да има конфликт на имена.

Важно е да се прави разлика между имената на контактите, за да не започнете по случайност действие с грешен контакт. При конфликт в имената на контакти може да създадете псевдоними.

Освен това, в редки случаи конфликтът на имена може да се дължи на съхранени в акаунта ви остарели контакти. Може например контактът да е активирал нов акаунт и да е изоставил всички дейности в предишния си акаунт, но да използва същото показвано име за двата акаунта. В такъв случай можете да скриете остарелия контакт, както е описано по-долу, така че той да не се показва в някой от вашите списъци с контакти.

За да разрешите конфликта на имена, направете следното:

 1. Щракнете с десния бутон върху името, довело до конфликт, и след това щракнете върху Разрешаване на конфликт на имена.

 2. Направете някое от следните неща:

  • Щракнете върху Преглед на визитка..., за да видите подробности за избрания контакт. Това може да ви помогне да различите контактите с едно и също име.

  • Щракнете върху Псевдоним на контакт..., за да отворите диалоговия прозорец "Псевдоним", в който можете да въведете уникално показвано име за контакта.

  • Щракнете върху Проверка на самоличността..., за да преминете през стъпките за проверка на самоличността на контакта.

 3. Щракнете върху Готово.

Най-горе на страницата

Създаване на псевдоним за контакт

Можете да показвате всеки контакт (с изключение на себе си) под псевдоним. Това е полезно, за да различавате контактите с еднакви имена.

 1. Щракнете с десния бутон върху контакта и след това щракнете върху Псевдоним на контакт.

 2. Въведете псевдоним и щракнете върху OK.

  Псевдонимът се показва на мястото на оригиналното име. За да видите оригиналното име на контакта, отворете неговата информация за контакт или посочете псевдонима, за да се покаже изскачащ прозорец с оригиналното име.

Най-горе на страницата

Изтриване на контакт

За да изтриете контакт от списъка си с контакти в лентата с основни задачи:

 1. Изберете контакта, който искате да изтриете.

 2. Натиснете клавиша "ИЗТРИЙ" и щракнете върху Да, за да потвърдите изтриването.

Контактите, които сте изтрили от списъка с контакти в лентата с основни задачи, все още може да се показват в други списъци с контакти, например в падащите списъци "До:" в диалоговите прозорци "Изпращане на съобщение" или "Изпращане на покана". Това е така, защото SharePoint Workspace съхранява информацията за контакт за всички потребители, с които общувате, в един общ списък с име "Познати контакти". Това включва контактите, които сте добавили в списъка си с контакти в лентата с основни задачи, както и членовете на вашите работни области. Имайте предвид, че често може да имате членове на работната област, които не са във вашия списък с контакти.

Не можете да изтривате контактите, показани в списъка "Познати контакти". Но можете поне да скриете тези контакти.

Най-горе на страницата

Скриване на контакт

Понякога контактите може да са остарели поради различни причини. Ако имате остарели контакти, можете да ги скриете, за да престанат да се показват в падащите менюта с контакти.

 1. Отворете диспечера на контактите.

 2. Изберете контактите, които искате да скриете.

 3. Щракнете върху Скрий, за да поставите избраните контакти в списъка Скрити контакти.

 4. Щракнете върху OK.

Забележка :  Скриването на контакт не разрешава автоматично свързания с него конфликт на имена. Ако контактът, който искате да скриете, е довел до конфликт на имена, вж. за информация Разрешаване на конфликти на имена.

Най-горе на страницата

Преглед на диагностичната информация за контакт

Можете да видите диагностичната информация за избрани контакти. Понякога може да се наложи да преглеждате тази информация за целите на техническата поддръжка. Ако трябва да изпратите диагностичната информация на техник по поддръжката, може да копирате информацията в диалоговия прозорец "Диагностика" и да я поставите в имейл.

 1. Отворете диспечера на контактите.

 2. Изберете контакт.

 3. Щракнете върху Диагностика.

  За да копирате информацията от екрана Контакти, щракнете с десния бутон и щракнете върху Избери всички, след което щракнете с десния бутон и щракнете върху Копиране.

  За да копирате информацията от екраните Осведоменост или Мрежова диагностика , щракнете върху Копиране в клипборда.

 4. Щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Преглед на свойствата на контакт

За да видите "свойствата" на даден контакт, щракнете с десния бутон върху контакта и след това щракнете върху Свойства. В свойствата на контактите можете:

Най-горе на страницата

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×