Търсене на хора в адресната книга

В допълнение към използването на Адресна книга за адресиране на съобщения, вие можете да търсите хора и въз основа на друга информация, например псевдоним за имейл, собствено или фамилно име, служебен адрес и телефонен номер. Ако вашата организация е включила тази информация в информацията за контактите, съхранявана в Microsoft Office Outlook 2007, това може да е достатъчно за уточняване на търсенето.

Какво искате да направите?

Търсене на лице по име

Търсене на лице с използване на друга информация

Използване на разширено търсене на лице

Търсене на лице по име

 1. Направете едно от следните неща:

  • В менюто Инструменти щракнете върху Адресна книга.

  • В лентата с инструменти Стандартни щракнете върху Адресна книга Изображение на бутон.

 2. В списъка Адресна книга щракнете върху адресната книга, в която искате да търсите имена.

 3. В полето Търсене въведете името или част от името, което търсите.

Защо не виждам в адресната книга списък с имена?

Възможно е последния път, когато сте използвали адресната книга, да сте използвали опцията за търсене Още колони. Щракнете върху Само име до Търсене, за да възстановите изгледа със списък на имена.

Най-горе на страницата

Търсене на лице с използване на друга информация

 1. Направете едно от следните неща:

  • В менюто Инструменти щракнете върху Адресна книга.

  • В лентата с инструменти Стандартни щракнете върху Адресна книга Изображение на бутон.

 2. В списъка Адресна книга щракнете върху адресната книга, в която искате да търсите имена.

 3. За полето Търсене щракнете върху Още колони.

 4. Въведете информацията или част от информацията, която търсите. Например въведете телефонен номер, адрес или титла на лицето.

  Забележки   

  • В това поле можете да търсите, прилагайки повече от един критерий. След всеки критерий поставяйте запетая. Outlook ще търси информацията във всяко от включените полета.

  • Можете да включите името на лицето или част от името, в полето Търсене, за да уточните търсенето.

  • Ако не намерите търсеното лице, може да се наложи да търсите в друга адресна книга. Имайте предвид, че не всички адресни книги съдържат едни и същи полета.

Най-горе на страницата

Използване на разширено търсене на лице

Разширеното търсене ви позволява да използвате няколко ключови думи или критерии, за да намерите някого. То е подобно на търсенето при използване на опцията Още колони в полето Търсене, но в този случай вие въвеждате критерия за търсене в отделни полета, вместо в едно поле, но разделени със запетаи. В зависимост от въведената за дадено лице контактна информация, не всички полета може да бъдат приложими към конкретно търсене.

Функцията "Разширено търсене" предоставя начин да се види в кои полета ще се търсят вашите конкретни ключови думи или критерии.

 1. Направете едно от следните неща:

  • В менюто Инструменти щракнете върху Адресна книга.

  • В лентата с инструменти Стандартни щракнете върху Адресна книга Изображение на бутон.

 2. В списъка Адресна книга щракнете върху адресната книга, в която искате да търсите имена.

 3. Щракнете върху Разширено търсене.

 4. В диалоговия прозорец Намери въведете информацията съответните полета.

  Колкото повече информация въведете, толкова по-уточнено ще бъде търсенето ви.

  Забележка   Ако не намерите търсеното лице, може да се наложи да търсите в друга адресна книга. Имайте предвид, че не всички адресни книги съдържат една и съща информация.

Най-горе на страницата

Отнася се за: Outlook 2007Беше ли полезна тази информация?

Да Не

Как можем да подобрим това?

255 оставащи знаци

За защита на поверителността на данните ви не включвайте информация за връзка във вашата обратна връзка. Прегледайте нашите правила за поверителност.

Благодарим ви за обратната връзка!

Ресурси за поддръжка

Промяна на езика