Третиране на злоупотреби, фишинг и нежелана поща в Outlook.com

Ето как да се справяте с онлайн злоупотреби, фишинг измами и нежелана поща, изпратени до или идващи от акаунти за Outlook.com.

Съобщаване за злоупотреба

 • Ако сте жертва на заплаха, обадете се на вашите местни правоохранителни органи.

 • За да съобщите за тормоз, въплъщаване, експлоатация на деца, детска порнография или други незаконни дейности, получили чрез акаунт за Outlook.com, препращайте нарушаващите имейли до abuse@outlook.com. Включвайте всичката релевантна информация, като например колко пъти сте получавали съобщения от акаунта, както и връзката, ако има такава, между вас и подателя.

 • За съобщаване за злоупотреба, получена от акаунт, който не е за Outlook.com, отидете на http://abuse.net, за да намерите правилния адрес за съобщаване за злоупотреба.

Възстановяване на акаунта ви, след като е компрометиран

Ако някой е проникнал във вашия акаунт за Outlook.com или сте получили имейл за потвърждение за промяна на парола, която не сте променяли, можете да възстановите акаунта си. Вижте Моят акаунт за Outlook.com е компрометиран за повече информация.

Защита от фишинг измами

Фишинг измамата е имейл, който изглежда легитимен, но представлява опит да се получат ваши лични данни или да се откраднат парите ви.

 • Никога не отговаряйте на имейл, който ви иска да изпращате лични данни или информация за акаунта.

 • Ако получите имейл, който изглежда подозрителен или ви иска такъв тип информация, никога не щраквайте върху връзки, за които се предполага, че ще ви отведат до уеб сайт на фирма.

 • Никога не отваряйте файл, прикачен към подозрително изглеждащ имейл.

 • Ако имейлът изглежда да е от фирма, се обадете на обслужването на клиенти на фирмата по телефона или уеб браузър, за да видите дали имейлът е легитимен.

 • Потърсете в уеб думите, написани в реда за тема на имейла, последвани от думата hoax (измама), за да видите дали някой друг не е съобщил за тази измама.

Ако смятате, че сте получили фишинг измама, съобщете за имейла, като изберете стрелката до Нежелана поща и изберете една от опциите, които следват.

 • Нежелана поща Използвайте тази опция за рутинни нежелани имейли.

 • Фишинг измама Използвайте тази опция за имейл, който се опитва да ви подмами да дадете свои лични данни, например вашата парола, информация за банкова сметка или социално-осигурителен номер.

 • Моят приятел е компрометиран Използвайте тази опция, ако започнете да получавате нежелана поща или фишинг измами от подател, на когото обикновено се доверявате.

Шест често срещани типа измами

Ето шест от най-често срещаните типове измами, както и допълнителни съвети как да ги разпознавате.

"Проверете сега своя акаунт или ще го закрием!"   

Измамата:    Получавате имейл, който изглежда, че е от вашата банка или услуга за електронна търговия, като PayPal или eBay, или от доставчика ви на имейл с предупреждение, че вашият акаунт ще бъде спрян или закрит, освен ако не се "провери" акаунтът ви, като отговорите с информацията за него.

Какво иска измамникът:    В случая на измами, свързани с банки или електронна търговия, измамниците искат вашите лични данни, така че да могат да откраднат самоличността ви, да изпразнят банковите ви сметки и да използват кредитната ви карта. Ако се предполага, че имейлът е от вашия доставчик на имейл, измамникът иска потребителското име и паролата за вашия имейл акаунт, така че да проникне в акаунта ви и да го използва за изпращане на нежелана поща.

Допълнителни признаци, че това е измама:    Изисква спешен отговор (например "трябва да докажете в рамките на 24 часа"). Това ви дава малко време да проверите дали е истински.

Действия, които можете да предприемете:    Първо и най-важно – НЕ отговаряйте с никакви лични данни или информация за акаунта, без значение колко зловещо звучат предупрежденията.

 • Ако имейлът е от банка или сайт за електронна търговия, се обадете на отдела за обслужване на клиенти на фирмата по телефона или онлайн, за да видите дали имейлът е истински.

 • Ако се твърди, че е от Outlook.com, препратете имейла до report_spam@outlook.com.

"Голяма сума пари може да бъде ваша – само изпратете своите лични данни или малко пари."   

Измамата:    Има пари, които се съхраняват в някаква сметка и които някой, който звучи като длъжностно лице, иска да сподели с вас. Всичко, което трябва да направите, е да му изпратите своите лични данни или малко пари.

Какво иска измамникът:    Понякога просто иска да му изпратите пари. Друг път измамникът иска вашите лични данни, така че да може да открадне самоличността ви, да изпразни банковите ви сметки и да използва кредитната ви карта.

Допълнителни признаци, че това е измама:    

 • Всяка сделка, която включва международна банка или при която трябва да изпратите вашите данни или пари в брой в чужбина, трябва силно да ви усъмни.

 • Често има елемент на присвояване. Може би парите не са наистина ваши или негови, но законният собственик е мъртъв, или е корумпиран служител, или е някоя измислена фирма, която никога няма да ги потърси. Или се предполага, че парите са ваши, но някой друг се опитва да ги открадне.

 • Ако изобщо има нещо подозрително в сделката или ако не разбирате защо някой, когото не познавате, ви прави (сред всички други хора по света) тази оферта, можете да се обзаложите, че са ви нарочили за жертва.

Действия, които можете да предприемете:    Първо и най-важно – НЕ отговаряйте с никакви лични или финансови данни, независимо колко примамливо звучи предложението.

 • Отидете на уеб сайт за разобличаване на измами, като напр. snopes.com, и извършете търсене за темата на имейла.

 • Съобщете за имейла като фишинг измама (вж. по-горе).

"Вие сте нашият голям победител!"   

Измамата:    Поздравления! Току-що спечелихте от лотарията! Бяхте включени в промоцията с награди на Microsoft и спечелихте джакпота!

Какво иска измамникът:    Вашите лични данни, така че да може да открадне самоличността ви и да изпразни банковите ви сметки.

Допълнителни признаци, че това е измама:   

 • Включени сте в лотария или промоция с награди без ваше знание или разрешение.

 • Питат ви за вашите банкови данни, така че да могат да ви преведат директно пари.

 • Целта на промоцията с награди е фирмата да събере лични данни чрез формуляра, който попълвате, когато ви включват. След това тази информация се продава или се използва, за да ви популяризират своите продукти и услуги. Никоя легитимна промоция с награди не се нуждае от данните ви – вие вече сте ги дали.

Действия, които можете да предприемете:    Първо и най-важно – НЕ отговаряйте с никакви лични или финансови данни независимо колко примамливо звучи предложението.

 • Отидете на уеб сайт за разобличаване на измами, като напр. snopes.com, и извършете търсене за темата на имейла.

 • Съобщете за имейла като фишинг измама (вж. по-горе).

"Помощ! Загазил съм!"   

Измамата:    Ваш приятел е на почивка и е закъсал. Трябва да му изпратите с банков превод някакви пари, бързо!

Какво иска измамникът:    Да му изпратите известна сума пари.

Допълнителни признаци, че това е измама:    Този тип може да бъде по-труден за хващане. Обикновено измамникът е проникнал в имейл акаунта на ваш приятел и изпраща тези "спешни" имейли на списъка с контакти на приятеля ви. Имейл адресът на подателя ще бъде легитимен. Поздравът може дори да бъде персонален ("Здравей, Петре"), но дали имейлът наистина е от вашия приятел?

Действия, които можете да предприемете:    Преди да правите нещо друго, спрете и направете реална проверка.

 • Вземете телефона и се обадете на своя приятел. Ако не можете да се свържете с него, опитайте да се свържете с общи приятели.

 • Задайте си следните въпроси:

  • В имейла вероятно се казва, че той е отчаян и не знае към кого другиго да се обърне, но вие двамата имате ли подобни взаимоотношения, така че той да се обърне към вас с такова искане?

  • Казал ли ви е нещо по-рано за такова пътуване?

  • Какво е вероятността вашият приятел да е в ситуацията, която се описва в имейла, или да направи това, което се твърди в имейла?

  • Звучи ли като приятеля ви?

 • Ако не можете да свържете с вашия приятел или надежден общ приятел по друг начин, различен от имейла, вероятно ще трябва да приемете, че е измама. Уведомете ни с "Мой приятел е подложен на хакерска атака" (вж. по-горе).

"Ако (не) препратите този имейл, нещо (лошо) хубаво ще се случи!"   

Измамата:    Препратете този имейл, и Microsoft ще ви изпрати 500 долара! Препратете тази молба, за да запазите Outlook.com като безплатна услуга! Предупредете всички свои приятели за този застрашителен компютърен вирус!

Какво иска измамникът:    Да види как измамата му се разпространява и да се похвали на приятелите си.

Действия, които можете да предприемете:   

 • Ако става въпрос за компютърен вирус или друга заплаха за защитата, отидете на уеб сайта на вашия антивирусен софтуер и прегледайте най-новата информация за заплахите.

 • Отидете на уеб сайт за разобличаване на измами, като напр. snopes.com, и извършете търсене за темата на имейла.

 • Съобщете за имейла като нежелана поща (вж. по-горе).

Неправомерна смяна на самоличност или получаване на имейл от себе си

Ако получите съобщение от себе си и знаете, че не сте изпратили съобщението, можете да съобщите за този имейл и след това да го изтриете. Подателите на нежелана поща използват техника, наречена "неправомерна смяна на самоличността", за да се опитат да ви подмамят да мислите, че е безопасно да се отвори съобщението.

За повече информация

За да научите повече за имейла и уеб измамите, вижте Центъра за защита и безопасност на Microsoft.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×