Типове данни, еквивалентни на ANSI SQL

Следващата таблица съдържа типовете данни съгласно ANSI структуриран език за заявки (SQL), техните еквивалентни SQL типове данни от ядрото за управление на бази данни на Microsoft Access и техните валидни синоними. Тя съдържа също еквивалентните типове данни за Microsoft SQL Server.

Тип данни за ANSI SQL

Тип данни за Microsoft Access
SQL


Синоним

Тип данни за Microsoft SQL
Server

BIT, BIT VARYING

BINARY (вж. забележките)

VARBINARY,
BINARY VARYING
BIT VARYING

BINARY, VARBINARY

Не се поддържа

BIT (вж. забележките)

BOOLEAN, LOGICAL, LOGICAL1, YESNO

BIT

Не се поддържа

TINYINT

INTEGER1, BYTE

TINYINT

Не се поддържа

COUNTER (вж. забележките)

AUTOINCREMENT

(Вж. забележките)

Не се поддържа

MONEY

CURRENCY

MONEY

DATE, TIME, TIMESTAMP

DATETIME

DATE, TIME (вж. забележките)

DATETIME

Не се поддържа

UNIQUEIDENTIFIER

GUID

UNIQUEIDENTIFIER

DECIMAL

DECIMAL

NUMERIC, DEC

DECIMAL

REAL

REAL

SINGLE, FLOAT4, IEEESINGLE

REAL

DOUBLE PRECISION, FLOAT

FLOAT

DOUBLE, FLOAT8, IEEEDOUBLE, NUMBER (See Notes)

FLOAT

SMALLINT

SMALLINT

SHORT, INTEGER2

SMALLINT

INTEGER

INTEGER

LONG, INT, INTEGER4

INTEGER

INTERVAL

Не се поддържа

Не се поддържа

Не се поддържа

IMAGE

LONGBINARY, GENERAL, OLEOBJECT

IMAGE

Не се поддържа

TEXT (вж. забележките)

LONGTEXT, LONGCHAR, MEMO, NOTE, NTEXT (See Notes)

TEXT

CHARACTER, CHARACTER VARYING, NATIONAL CHARACTER, NATIONAL CHARACTER VARYING

CHAR (вж. забележките)

TEXT(n), ALPHANUMERIC, CHARACTER, STRING, VARCHAR, CHARACTER VARYING, NCHAR, NATIONAL CHARACTER, NATIONAL CHAR, NATIONAL CHARACTER VARYING, NATIONAL CHAR VARYING (вж. забележките)

CHAR, VARCHAR, NCHAR, NVARCHAR


Забележка : 

  • Данните от тип BIT в ANSI SQL не съответстват на данните от тип BIT в Microsoft Access. Те съответстват на данните от тип BINARY. В ANSI SQL няма еквивалент на данните от тип BIT в Microsoft Access SQL.

  • TIMESTAMP вече не се поддържан като синоним на DATETIME.

  • NUMERIC вече не се поддържан като синоним на FLOAT или DOUBLE. NUMERIC сега се използва като синоним на DECIMAL.

  • Поле LONGTEXT винаги се съхранява в Unicode представяне.

  • Ако се използва името на типа данни TEXT, без да се зададе незадължителната дължина, се създава поле LONGTEXT. Това позволява да бъде записана командата CREATE TABLES, която ще създаде типове данни, съвместими с Microsoft SQL Server.

  • Поле CHAR винаги се съхранява в Unicode представяне, което е еквивалентът на данни от тип NATIONAL CHAR в ANSI SQL.

  • Ако се използва името на типа данни TEXT и е зададена незадължителната дължина, например TEXT(25), типът данни на полето е еквивалентен на CHAR. Това запазва обратната съвместимост за повечето Microsoft Access приложения, като позволява данните от тип TEXT (без зададена дължина) да бъдат подравнени с Microsoft SQL Server.Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×