Табулатори

Коя програма на 2007 Microsoft Office system използвате?

PowerPoint

Word

PowerPoint

Позиция на табулатор      Въведете позицията върху линийката, където искате да създадете нов табулатор, или изберете съществуваща позиция на табулатор от списъка, за да промените свойствата му.

Табулатори по подразбиране      Указва разстоянието, което се прилага всеки път, когато натиснете клавиша TAB.

Изчистване на табулатори      Показва табулаторите, маркирани за изчистване от списъка Позиция на табулатор. Изчистените табулатори се изтриват от списъка с натискане на бутона OK.

Подравняване

Отляво      Задава лявата начална точка за текст, който при въвеждане продължава надясно.

Центрирано      Задава позицията за средата на текста. Текстът се центрира спрямо тази позиция, докато въвеждате.

Отдясно      Задава дясната начална точка за текст, който при въвеждане продължава наляво.

Десетичен      Подравнява числата спрямо десетичната запетая. Независимо от броя цифри, десетичната запетая не променя позицията си. (Можете да подравнявате числа само спрямо десетичен знак; не може да използвате десетичния табулатор за подравняване на числа спрямо друг знак, например тире или амперсанд.)

Задай      Създава нова табулатор или актуализира предишна позиция на табулатор с указаните от вас опции.

Изчисти      Маркира избрана позиция на табулатор за изтриване. Изчистените табулатори се изтриват от списъка с натискане на бутона ОК.

Изчистване на всички      Маркира всички записани позиции на табулатор за изтриване. Изчистените табулатори се изтриват от списъка с натискане на бутона ОК.

Най-горе на страницата

Word

Позиция на табулатор      Въведете позицията върху линийката, където искате да създадете нов табулатор или изберете съществуваща позиция на табулатор от списъка, за да промените свойствата му.

Табулатори по подразбиране      Указва точното разстояние, което се прилага всеки път, когато натиснете клавиша TAB.

Изчистване на табулации      Показва табулаторите, маркирани за изчистване от списъка Позиция на табулатор. Изчистените табулатори се изтриват от списъка с натискане на бутона OK.

Подравняване

Отляво      Задава лявата начална точка за текст, който при въвеждане продължава надясно.

Центрирано      Задава позицията за средата на текста. Текстът се центрира спрямо тази позиция, докато въвеждате.

Отдясно      Задава дясната начална точка за текст, който при въвеждане продължава наляво.

Десетичен      Подравнява числата спрямо десетичната запетая. Независимо от броя цифри, десетичната запетая не променя позицията си. (Можете да подравнявате числа само спрямо десетичен знак; не може да използвате десетичния табулатор за подравняване на числа спрямо друг знак, например тире или амперсанд.)

С черта      Вмъква вертикална лента на позицията на табулатора. Не се използва за позициониране на текст.

Водач

1     Пропуска добавянето на водещи знаци пред табулатора.

2      Указва добавяне на плътно пунктирана линия пред табулатора.

3      Указва добавяне на линия с тирета пред табулатора.

4      Указва добавяне на непрекъсната линия пред табулатора.

5      Указва добавяне на разредена пунктирана линия пред табулатора.

Задай      Създава нова табулатор или актуализира предишна позиция на табулатор с указаните от вас опции.

Изчисти      Маркира избрана позиция на табулатор за изтриване. Изчистените табулатори се изтриват от списъка с натискане на бутона ОК.

Изчисти всички      Маркира всички записани позиции на табулатор за изтриване. Изчистените табулатори се изтриват от списъка с натискане на бутона ОК.

Най-горе на страницата

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×