Създаване на филтри в Dashboard Designer

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Филтри са елементи на таблото, които можете да създадете и прикачите към карти с резултати и отчети за ограничаване на типовете данни, които искате да покажете. Някои типове филтри по-лесно за потребителите на таблото за персонализиране на информацията, която искате да видите; други типове филтри са по-твърди и показване на конкретна информация по подразбиране.

Да предположим например, че да създавате табла за мениджър продажби, който използва табла за проследяване на информация за продажби. За да помогнете на диспечер на фокуса върху конкретна информация, можете да създадете география филтър за показване на суми от продажби за определени географски региони. Или можете да създадете друг филтър за показване на информация за най-високите и най-ниските държи представители за продажбите. Можете също да включите карта с резултати в таблото, който е свързан с един или повече отчети. След това мениджър продажби може да щракнете върху стойност във вашата карта с резултати за да видите по-подробна информация за тази стойност в свързаната отчети.

Какво искате да научите за това?

Типове филтри, които можете да създадете

Шаблони за филтър на табло

Следващи стъпки

Типове филтри, които можете да създадете

Филтри за табла се различават по вид и функционалност, но обикновено принадлежи към една от следните групи:

Отделните елементи, например списъци или разширяват дървета.

Създаване на тези филтри, за да по-лесно за всеки потребител на табло, за да показват конкретна информация, която ви интересува, за да го или да я.

Да предположим например, създавате табло, което показва gross суми от продажби за вашата организация. Въпреки че различни екипи са полезни вашето табло, какво всъщност искате да видите са суми от продажби за определен отбори, не общи суми на продажби цялостна. В отговор създавате екипи филтър за таблото и го свържете към приложими карти с резултати и отчети. С помощта на филтър, членовете на екипа могат да изберете екип от списъка и да покажете информация за продажби за този екип.

Когато създавате филтри за табла, които са отделни елементи, изберете един от следните типове на показване:

 • Списък    Този филтър се показва като прост списък в падащото меню. Табло на потребителите щракнете върху елемент в списъка, за да определите каква информация да се покаже. Да предположим например, че създавате табло, която съдържа информация за продажбите за производител на играчка. По подразбиране таблото показва информация за всички играчка производителят произвежда, но таблото също включва категория филтър, който описва различните елементи като игри, кукли, велосипеди и занаяти. Когато потребителят избере определен елемент в списъка, карти с резултати и отчети, които са свързани с филтъра автоматично обновяване за да покажете информация само за тази категория.

 • Дърво    Този филтър се показва като списък, който съдържа разширяват дървовидна контрола в падащото меню. Табло на потребителите щракнете, за да разгънете дървото контролата и след това изберете отделен елемент или група елементи, за да приложите като филтър. Да предположим например, че създавате табло, която съдържа информация за продажбите за продавач на коли, който има няколко различни екипи. По подразбиране таблото показва информация за всички отбори, но таблото също включва филтър на екип . Филтър показва отделни екипи в дървото с Всички отбори в най-горното ниво и отделни екипи фигурира като клонове отдолу. Когато табло потребител избере екип в дървото, карти с резултати и отчети, които са свързани с филтъра автоматично обновяване за да покажете информация само за този екип.

 • Множествен избор дърво    Този филтър се показва като списък, който съдържа разширяват дървовидна контрола с квадратчета за отметка в падащото меню. Табло на потребителите щракнете, за да разгънете дървото контролата и след това поставете отметки в квадратчетата за елементите, които искате да използвате като филтър. Да предположим например, че създавате табло, за да покажете маркетингова информация за реклама агенция. По подразбиране вашето табло показва информация за потенциални клиенти, които са били създадени чрез маркетингови дейности за няколко години, но таблото също съдържа филтър по време . Списъците на филтъра за време за различни периоди от време в дървото с години в най-ниво, тримесечия на следващото ниво под годинии месеци на третото ниво под тримесечия. Тъй като този филтър използва множествен избор дърво дисплей, табло потребителите могат да изберете произволна комбинация от месеци, тримесечия или години и да приложите тези селекции като един филтър. Когато табло потребителят избира един или повече елементи в дървото, карти с резултати и отчети, които са свързани с филтъра автоматично обновяване за показване на информация за тези периоди от време.

Заявки за скрити или фона елементи в отчети или карти с резултати

Създаване на тези филтри, за да покажете много конкретна информация, че знаете, че ще бъде от интерес за потребителите на таблото. Да предположим например, че искате да създадете аналитична диаграма, която показва суми от продажби за горните десет представители за продажбите във вашата организация. Да предположим също, че искате табло, за да покажете тези резултати по подразбиране, а не само когато потребителите на таблото прилагане на филтър. Вашето решение е да напишете заявка по избор многомерни изрази (MDX), за да покажете резултатите в диаграма. Вашата заявка включва изчисление, който извършва MDX команда по избор. Табло на потребителите не виждат заявка за себе си, само информацията, която се показва в диаграмата. По този начин вашия филтър е скрита в рамките на вашата потребителска MDX заявка.

Друг пример да предположим, че искате да създадете аналитична диаграма, която показва информация за три от пет възможни измерение членове. Вашето решение е да постави три измерение членове във фона на аналитична диаграма, което води до диаграмата, за да покажете информация само три измерение членове.

Да обясните това концепцията по-нататък, когато създавате аналитична диаграма, можете да поставите членове на измерение в серията, долната ос или фона раздели. Табло на потребителите да видите кои измерение членове и мерки са в секциите на серията и Долна ос, но те не е задължително да видите какво е във фона на аналитична диаграма, освен ако те важат функцията за Показване на информация . Фон елементи действат като скрит филтри за диаграмата. Например ако поставите именувани набори, наречен Основни продукти във фонов режим, можете да покажете информацията, която е специфична за основните продукти в диаграмата.

Забележка : Табло на потребителите може да не успеете да навигирате да видите по-високо или по-ниски нива на детайлизация в аналитични диаграми и мрежи, които имат потребителски заявки MDX или избор за фон. По този начин трябва да обмислите дали табло потребителите се нуждаят от тази функционалност в отчетите.

Водещи показатели на представянето в карта с резултати, които са свързани с други отчети

Създаване на тези връзки от един или повече водещи показатели на представянето (KPI) към други отчети, като например аналитични диаграми, аналитична решетка отчети на SQL Server 2005 Reporting Services. Ще създавате обикновено връзките, за да се свържете отделни числови стойности с други отчети, които предоставят повече информация за числови стойности.

Да предположим например, че създавате табло, която съдържа карта с резултати. Карта с резултати показва суми от брутната печалба за няколко категории продукти и дава на табло на потребителя бърз начин да се оцени дали общата брутна печалба върви по план. Сега предположим, че потребителите на таблото също искате да видите брутна печалба суми за отделните продуктови категории за определени периоди от време.

Една карта с резултати, който съдържа цялата тази информация може да бъде твърде голяма и затрупвам потребител. Вашето решение е да създадете връзка от всеки KPI на два различни отчети. Първият отчет е линейна диаграма, която показва суми от брутната печалба за всяка продуктова категория над определен времеви периоди. Вторият отчет е стълбовидна диаграма, която показва суми от брутната печалба за различни категории продукти и първичен производители в рамките на всяка продуктова категория. Табло на потребителите да щракнете върху карта на показателите KPI и обновете двата аналитична отчети едновременно, за да покажете информацията, която е специфична за KPI.

Когато свързвате KPI към други отчети, като например аналитични диаграми и решетки или отчети на SQL Server 2005 Reporting Services, KPI служи като отделни филтър за отчети. След това табло на потребителите бързо да видите допълнителна информация за KPI.

Най-горе на страницата

Шаблони за филтър на табло

За да създадете филтри за табла, които се появяват като елементи на отделни таблото, използвайте съветника за Създаване на филтър и изберете шаблона за вашия филтър. Следващата таблица описва различните филтър шаблони, които са налични в Dashboard Designer.

Изберете този шаблон

за да направите това

използване на тези данни

MDX заявка

Създаване на филтър на чрез задаване на заявка за многомерни изрази (MDX) този Сървър за мониторинг се използват за създаване на списък от елементи във вашия филтър.

Забележка : Преди да използвате този шаблон, трябва да са запознати с базата данни и MDX. За повече информация за MDX вижте многомерни изрази (MDX) препратка в TechNet.

 • SQL Server 2005 Analysis Services

 • Услуги за анализ на SQL Server 2000

Избор на член

Създаване на филтър, като изберете отделни членове в източника на данни.

 • Услуги за анализ

 • Услуги на Excel

 • Работна книга на Excel 2007

 • Списък на SharePoint

 • Таблица на SQL Server

Забележка : Изберете вашия филтър за източника на данни трябва да съдържа измерение членове.

Именувани набори

Създаване на филтър, като изберете именуван набор, която е група от потребители, което е определено в базата данни.

 • SQL Server 2005 Analysis Services

 • Услуги за анализ на SQL Server 2000

Таблични стойности

Създаване на филтър, като изберете членове, които са в таблица.

 • Услуги на Excel

 • Работна книга на Excel 2007

 • Списък на SharePoint

 • Таблица на SQL Server

Интелигентно време

Създаване на филтър на часа като зададете формула, която използва синтаксиса на прост време период спецификация (МДПК). Вашия филтър трябва да съдържа списък с периоди от време, като например брой на последните години, месеци или дати. Когато свързвате вашия филтър за карти с резултати и отчети, можете да покажете информация за тези периоди от време в таблото.

Забележка : Преди да използвате този шаблон, трябва да са запознати с базата данни и МДПК. За повече информация относно МДПК вижте информация за синтаксис за интелигентно време изрази.

Всеки източник на данни, който отговаря на следните условия:

 • Източникът на данни съдържа измерение за време, която съдържа периоди от време, който искате да използвате във вашия филтър.

 • Времето и агрегиране настройки за източника на данни са конфигурирани за работа с формули за интелигентно време. За повече информация вижте Конфигуриране на времето и агрегиране настройките.

Време разузнаване публикация формула

Създаване на филтър на часа като зададете формула, която използва МДПК синтаксис. Използвайте филтър, който се появява като контрола на календар в таблото, за да покажете различни периоди от време в различни отчети и карти с резултати. Например можете да използвате един час разузнаване публикация формула филтър за показване на данни за години в един отчет или карта с резултати и месеци в друга.

Забележка : Преди да използвате този шаблон, трябва да са запознати с базата данни и МДПК. За повече информация относно МДПК вижте информация за синтаксис за интелигентно време изрази.

Всеки източник на данни, който отговаря на следните условия:

 • Източникът на данни съдържа измерение за време, която съдържа периоди от време, който искате да използвате във вашия филтър.

 • Времето и агрегиране настройки за източника на данни са конфигурирани за работа с формули за интелигентно време. За повече информация вижте Конфигуриране на времето и агрегиране настройките.

Забележка : Когато създавате филтър на табло, трябва да изберете източник на данни, съдържаща подобни типове данни за типовете данни във вашите отчети и карти с резултати. Филтър може да действа само на типовете данни, които е общо с елементи на таблото, които са свързани към него. Да предположим например, създавате география филтър, който съдържа списък на страни или региони. Да предположим също, че искате да свържете този филтър в аналитична диаграма, отчет на Excel Services и получатели. За филтъра за работа всички три отчети трябва да използвате източници на данни, които включват същите страни или региони.

Най-горе на страницата

Следващи стъпки

Можете да видите процеса на създаване на филтър на табло и как да се свържете филтър на табло с други елементи на таблото как да създам филтър на табло в Dashboard Designer?.

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×