Създаване на проучване

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Когато създавате проучване, правите специален вид на списъка, който дава възможност на собственика да създадете въпроси, има много хора да отговори и обобщаване на резултатите.

Забележка : За да създадете проучване, трябва да имате разрешение за създаване на списъци в сайта. Алтернатива е да създадете своето проучване в Excel Web App, където се събират резултати в електронна таблица на Excel, вместо списък на SharePoint.

Благодарение на обратна информация от клиентитази статия е актуализиран 29 юли 2016.

Създаване на проучване

За да започнете от средата на Office 365, щракнете върху

 1. Влезте в Office 365 със своя служебен или учебен акаунт.

 2. В горната част на страницата изберете иконата за стартиране на приложение Икона за стартиране на приложения на Office 365 и след това изберете плочката на SharePoint или сайтове .

 3. Щракнете върху Настройки Настройки: актуализиране на профила, инсталиране на софтуер и свързване с облака и след това върху Добавяне на приложение.

 4. На страницата Вашите приложения Потърсете и щракнете върху иконата на проучването . Ако не виждате иконата проучване, търсене на Вашите приложения за проучване.

  Проучване на иконата на приложението, включени в SharePoint

  Забележка : Ако фирмата ви позволява външни приложения, може да имате избор на проучване на вътрешни и външни приложения. Обърнете се към вашия администратор на SharePoint за съвети, на които да използвате.

 5. Щракнете върху Разширени опции в полето Добавяне на проучване

  Добавяне на проучване диалогов прозорец с опции за разширено осветена
 6. Въведете име за проучването.

 7. Въведете описание на проучването в полето Описание . Описанието е по желание.

  Нов диалогов прозорец проучване с текстови полета попълнено.
 8. В раздела Опции на проучването задайте дали искате имената на хората да се показват до техните отговори и дали хората могат да отговарят повече от веднъж на проучването.

 9. Щракнете върху Напред.

 10. На страницата "Нов въпрос" въведете текста на вашия въпрос и след това изберете желания тип на отговора за вашия първи въпрос в раздела Въпрос и тип.

  Страница ''Нов въпрос''

  Забележка : В момента няма начин да числови въпроси за показване, тъй като не можете да добавите допълнителни колони към проучване. Ако искате вашия номер на въпроси, поставени числото в Име на въпрос. Въпроси се добавят последователно, когато сте ги създали, но можете да промените реда на въпроси от страницата с настройки.

 11. В раздела Допълнителни настройки на въпрос задайте допълнителни настройки за вашия въпрос, като например дали отговорът е задължителен. В зависимост от типа на въпроса може също да въведете отговори, от които да се избира, и евентуална стойност по подразбиране.

  Допълнителни въпроси секция на диалоговия прозорец ново
 12. Ако искате да добавите логика на разклоняване, която е изследването задава различни въпроси, въз основа на това, което е последният отговор, трябва да завършите създаването на проучването първо. След това можете да отидете на страницата Настройки на проучването и добавяне на логика на разклоняване. Вижте Добавяне на логика на разклоняване към проучване за повече информация.

  Разклоняване логика на секция в нов въпрос диалогов прозорец
 13. В раздела Проверка на колона, ако искате да проверите дали даден отговор е валиден, в полето Формула въведете формулата, която да се използва за проверка. В полето Съобщение за потребител опишете какво трябва да направи потребителят, за да се гарантира вярност на отговора. Ако например се иска служителят да въведе времето, през което е работил в отдела, може да посочите, че то не може да е по-дълго от времето, през което служителят е работил за фирмата.

  Разделът за проверка на диалоговия прозорец нов въпрос
 14. Направете едно от следните неща:

  • За да създадете допълнителни въпроси, щракнете върху Следващ въпрос и след това въведете информацията за него. Продължете по този начин, докато добавите всички въпроси, които искате.

   Следващия въпрос бутон в прозорец "нов въпрос"
  • Ако сте приключили с добавянето на въпроси, щракнете върху Готово.

   Следващия въпрос диалогов прозорец с осветен бутон "Готово"
 15. За да видите проучването си, щракнете върху името на проучването " Последни" в лентата "бързо стартиране".

Вижте "Изтриване на всички данни от съществуващо проучване" по-долу за изчистване на съществуващо проучване данните за повторна употреба,

Преди да създадете проучване, добре е да планирате въпросите, които искате да зададете, и отговорите, които искате да получите. Например дали искате някой да отговори със свободен текст, да въведе стойност в левове, или да направи избор от списък? Освен това трябва да решите дали отговорите на въпросите са задължителни, или по желание.

За да отговорят на въпросите от проучването, хората трябва да имат разрешение за участие в проучването или за сайта, на който се намира проучването. Ако те нямат необходимите разрешения, обърнете се към собственика или към поддръжката на вашия сайт.

Когато създавате въпросите, помислете как ще искате да се анализират данните. Например полетата за попълване позволяват на потребителите да въвеждат своя собствена информация. Това позволява повече гъвкавост, ако отговорът на потребителя не попада точно в предоставените възможности за избор, но може да ви е по-трудно да прегледате и обработите множеството разнообразни отговори.

Може да добавите логика на разклоняване към определени въпроси, така че останалите въпроси в проучването да са уместни за анкетирания. Например може да зададете, че въпросите във връзка с интернет ще се показват само за хората, които са казали, че редовно използват интернет. За да зададете логиката на разклоняване, първо създайте проучването и след това задайте логиката за въпросите в настройките на проучването.

След като създадете проучване, можете веднага да добавите въпроси. При добавянето на всеки въпрос получавате подкана да зададете текста на въпроса, типа на отговора, който очаквате да получите, и всякакви други необходими настройки за въпроса и типа на отговора. Ако се наложи да преработите вашето проучване, по-късно може да добавите още въпроси или да промените съществуващите.

Типове въпроси и отговори за проучване

Проучване на въпрос видове определяне как потребителите ще виждат данни за въпроси и отговори.

Страница ''Нов въпрос''

 • Едноредов текст    Използвайте този тип, когато искате хората да въведат една или няколко думи като отговор. Може да зададете ограничение за знаците и отговор по подразбиране.

 • Многоредов текст    Може да зададете броя на редовете за отговора и дали отговорът е с обикновен текст, или форматиран текст, към който са добавени картини, таблици или хипервръзки.

 • Избор    Този тип въпрос позволява на хората да избират от предварително дефиниран списък с възможности за избор. Може да разрешите на потребителите да попълват и собствен текст към предложените възможности за избор. Тези възможности за избор може да се покажат като падащо меню, бутони за избор или квадратчета за отметка. За да позволите на потребителите да избират няколко възможности, използвайте квадратчета за отметка.

 • Скала за оценка    Този тип въпрос предоставя обобщен въпрос с подробни въпроси и отговори, които се оценяват по скала. Може да определите диапазона на скалата, например от 1 до 5 или от 1 до 10, и да добавите обяснителен текст за значението на скалата.

 • Число    Може да зададете цели числа, десетични числа или проценти, както и максимален и минимален диапазон.

 • Валута    Може да зададете максимални и минимални стойности, формат на валутата и други настройки.

 • Дата и час    Може да зададете, че отговорът е дата или дата и час. Отговорът се показва като поле с календар, който помага на хората да изберат датата.

 • Справка    Този тип въпрос предлага отговори, които се съхраняват като колона в друг списък. При въпрос от типа "справка" предложените възможности за отговор са същите като съдържанието на съответния списък.

 • Да/не    Този въпрос се появява като текст, последвано от едно квадратче. Квадратче за отметка се смята за "да". Думите "да" или не сте всъщност не се показват. Ако искате да или не да се показват с вашия въпрос, създайте избор въпрос и след това въведете да а не като възможностите за избор.

 • Лице или група    Тази опция позволява анкетираните разглеждане и търсене в справочната услуга на стойности, за да използвате като отговори. Например ако отговор на въпроса трябва да бъде името на човек във вашата организация, получателя да изберете името на този човек от справочната услуга.

 • Разделител на страница    Можете да вмъкнете знак за нова страница между въпросите, като добавите разделител на страницата в проучването си.

 • Външни данни    Този тип на въпрос позволява анкетиран да прегледате за бизнес данни от друг източник, като например тип продукт или идентификационен номер на клиента в база данни, да отговорите на въпрос от проучване.

  Забележка : Преди да можете да използвате външни данни въпрос, първо Вашият администратор трябва да регистрира вашето външно бизнес приложение (източника на данни) с SharePoint Server. Типът информация от бизнес приложението, които можете да изберете от зависи от полетата с данни, регистрирани от вашия администратор с SharePoint Server.

 • Управлявани метаданни    Тази опция позволява на потребителите да преглеждат от набори от управлявани изрази, които са дефинирани за вашия сайт. Например ако вие или вашият администратор на сайта е управлението имената на отдели на вашата компания, така че хората ги използват последователно целия сайт, можете да зададете отдел набор от изрази да покажете списък с налични отдели.

След като създадете проучването, анкетираните ще виждат връзката Отговор на това проучване, върху която ще могат да щракнат, за да отворят проучването.

Страница в проучване с отговори на това проучване осветена

Можете да уведомите потребителите за проучването, като им изпратите връзка към него с добавено съобщение за проучването, или като добавите връзката в блог или в други сайтове. Когато потребителите започнат да попълват проучването, ще можете да видите отговорите им във вид на стълбовидна диаграма или списък с елементи.

Ако имате голям брой въпроси или сложни отговори, може да използвате програма за база данни, като Microsoft Access, за да направите анализ на отговорите.

За да отговорят на въпросите от проучването, хората трябва да имат разрешение за участие в проучването или за сайта, на който се намира проучването. Ако те нямат необходимите разрешения, обърнете се към собственика или към поддръжката на вашия сайт.

За да научите как да добавяте логика на разклоняване към проучване, вж. Добавяне на логика на разклоняване към проучване.

Ако искате да използвате повторно проучване, но премахване на по-старите данни, използване на диспечера на сайта, за да изчистите данните без загуба на въпроси. В зависимост от версията на SharePoint може или не може да виждате менютата, споменати да стигнете до ръководителя на сайта. на страницата. Следвайте тези стъпки.

 1. Отидете в сайта на Office 365 или SharePoint, който искате да изтриете данни от.

 2. Щракнете върху настройки и след това щракнете върху управление на съдържание и структура, или съдържание и структура.

  Ако не се показват следните елементи от менюто, отидете на реда за адрес и заменете всичко след /_layouts/ с sitemanager.aspx и натиснете Enter.

  Някои местоположения в SharePoint не винаги имат /_layouts/ уеб адрес. Ако линията няма /_layouts/ адреса, заменете всичко след името на фирмата или сайта с /_layouts/sitemanager.aspx.

  Например, ако вашият сайт е сайт на Contoso добив, линията на адрес ще изглежда така: http://contoso.com/sites/Contosomining/_layouts/sitemanager.aspx. SharePoint автоматично може да поставите число между /_layouts/ и sitemanager.aspx, можете да игнорирате това.

  Internet Explorer адресната лента с sitemanager.aspx вмъкнати
 3. В Диспечера на сайтовещракнете върху името на вашето проучване в лентата "Бързо стартиране" вляво.

  В прозореца Диспечер на сайта щракнете върху проучване в лентата за бързо стартиране
 4. Щракнете върху иконата на Икона "Избери всички" с Избери всичкив началото на колоната на селекцията.

  В екрана на диспечера на сайтове с проучване на избрана, щракнете върху иконата Избери всички.
 5. Щракнете върху действияи след това щракнете върху Изтрий.

  От бутона "действия" щракнете върху Изтрий, за да изтриете избраните данни
 6. Щракнете върху OK.

 7. За да се върнете към вашия сайт, щракнете върху Настройки на сайта в момента сте и щракнете върху Начало или страницата, която искате да отидете в лентата "Бързо стартиране" .

  изглед на трасирана връзките в горната част на страницата.

Въпроси са изброени в последователност, като ги създавате, но понякога се налага да промените реда. Например използвате Branching логика и искате всички въпроси, свързани с дадена тема, за да бъде поискано преди клон. За да промените реда, изпълнете следните стъпки:

 1. В проучването си щракнете върху Настройки и след това щракнете върху Настройки на проучването.

  Меню "Настройки" проучване с осветена настройки на проучването
 2. В диалоговия прозорец " Настройки " превъртете до долната част на страницата и щракнете върху Промяна на реда на въпроси.

  Промяна на реда на въпросите на проучването, осветени в диалоговия прозорец Настройки
 3. В диалоговия прозорец Промяна на подреждане на колоните променете числата под позиция от горе да задават въпроси в реда, който искате.

  Промяна на въпрос поръчка диалогов прозорец с падащ списък на един въпрос осветена
 4. Щракнете върху OKи след това щракнете върху името на проучването, под лентата за бързо стартиране или в трасирана навигация.

  Трасирана навигация в диалоговия прозорец за реда на въпрос с по-високо ниво на осветена.

Оставете ни коментар

В тази статия е полезна? Ако е така, моля споделете в долната част на тази страница. Ако не е полезно, Споделете какво е объркващ или липсващи. Ако сте получили тук от търсене и не е информацията, която иска, нека знае какво сте търсили. Ще използваме вашата обратна връзка Проверете внимателно стъпките и актуализиране на тази статия.

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×