Създаване на проучване

Можете да използвате проучвания, за да попитате хората какво мислят за определени проблеми, как да подобрите процесите и за много други теми. Можете да съберете резултати, като използвате няколко различни типа въпроси, като въпроси с възможност за избор на отговор, полета за попълване и дори оценки.

Какво искате да направите?

Планиране на проучване

Създаване на проучване

Планиране на проучване

Проучването е специален вид списък, който позволява на собственика да създава въпроси, няколко души да отговарят на въпросите и резултатите да бъдат обобщавани.

Преди да създадете проучване, добре е да планирате въпросите, които искате да зададете, и отговорите, които искате да получите. Например дали искате някой да отговори със свободен текст, да въведе стойност в левове, или да направи избор от списък? Освен това трябва да решите дали отговорите на въпросите са задължителни, или по желание.

За да отговорят на въпросите от проучването, хората трябва да имат разрешение за участие в проучването или за сайта, на който се намира проучването. Ако те нямат необходимите разрешения, обърнете се към собственика или към поддръжката на вашия сайт.

Когато създавате въпросите, помислете как ще искате да се анализират данните. Например полетата за попълване позволяват на потребителите да въвеждат своя собствена информация. Това позволява повече гъвкавост, ако отговорът на потребителя не попада точно в предоставените възможности за избор, но може да ви е по-трудно да прегледате и обработите множеството разнообразни отговори.

Може да добавите логика на разклоняване към определени въпроси, така че останалите въпроси в проучването да са уместни за анкетирания. Например може да зададете, че въпросите във връзка с интернет ще се показват само за хората, които са казали, че редовно използват интернет. За да зададете логиката на разклоняване, първо създайте проучването и след това задайте логиката за въпросите в настройките на проучването.

След като създадете проучване, можете веднага да добавите въпроси. При добавянето на всеки въпрос получавате подкана да зададете текста на въпроса, типа на отговора, който очаквате да получите, и всякакви други необходими настройки за въпроса и типа на отговора. Ако се наложи да преработите вашето проучване, по-късно може да добавите още въпроси или да промените съществуващите.

Типове въпроси и отговори за проучване

 • Едноредов текст    Използвайте този тип, когато искате хората да въведат една или няколко думи като отговор. Може да зададете ограничение за знаците и отговор по подразбиране.

 • Многоредов текст    Може да зададете броя на редовете за отговора и дали отговорът е с обикновен текст, или форматиран текст, към който са добавени картини, таблици или хипервръзки.

 • Избор    Този тип въпрос позволява на хората да избират от предварително дефиниран списък с възможности за избор. Може да разрешите на потребителите да попълват и собствен текст към предложените възможности за избор. Тези възможности за избор може да се покажат като падащо меню, бутони за избор или квадратчета за отметка. За да позволите на потребителите да избират няколко възможности, използвайте квадратчета за отметка.

 • Скала за оценка    Този тип въпрос предоставя обобщен въпрос с подробни въпроси и отговори, които се оценяват по скала. Може да определите диапазона на скалата, например от 1 до 5 или от 1 до 10, и да добавите обяснителен текст за значението на скалата.

 • Число    Може да зададете цели числа, десетични числа или проценти, както и максимален и минимален диапазон.

 • Валута    Може да зададете максимални и минимални стойности, формат на валутата и други настройки.

 • Дата и час    Може да зададете, че отговорът е дата или дата и час. Отговорът се показва като поле с календар, който помага на хората да изберат датата.

 • Справка    Този тип въпрос предлага отговори, които се съхраняват като колона в друг списък. При въпрос от типа "справка" предложените възможности за отговор са същите като съдържанието на съответния списък.

 • Да/не    Този въпрос се показва като текст, последван от едно квадратче за отметка. Отметнато квадратче се счита за положителен отговор. В действителност думите "Да" или "Не" не се показват. Ако искате те да се показват с вашия въпрос, създайте въпрос от типа Избор и след това въведете Да и Не като възможности за избор.

 • Човек или група    Тази опция позволява на анкетираните да преглеждат или търсят стойности в справочната услуга, които да използва като отговори. Ако например отговорът на въпроса трябва да е име на човек от вашата организация, анкетираният може да избере името от вашата справочна услуга.

 •  Разделител на страница    Може да вмъкнете край на страница между въпросите, като добавите разделител на страница към проучването си.

След като създадете проучването, анкетираните ще виждат бутона Отговор на това проучване, върху който ще могат да щракнат, за да отворят проучването. Можете да уведомите потребителите за проучването, като им изпратите връзка към него с добавено съобщение за проучването, или като добавите връзката в блог или в други сайтове. Когато потребителите започнат да попълват проучването, ще можете да видите отговорите им във вид на стълбовидна диаграма или списък с елементи.

Ако имате голям брой въпроси или сложни отговори, може да използвате програма за база данни, като Microsoft Access, за да направите анализ на отговорите.

Най-горе на страницата

Създаване на проучване

Забележка : За да създадете проучване, трябва да имате разрешение за създаване на списъци на сайта, където създавате проучването.

 1. Щракнете върху Действия за сайта Меню ''Действия за сайта'' , след което щракнете върху Преглед на цялото съдържание на сайта.

 2. На страницата Цялото съдържание на сайта щракнете върху Създаване.

 3. В Данни щракнете върху Проучване.

 4. В полето Име въведете име за проучването. Въвеждането на име е задължително. Името се показва в горната част на страницата на проучването, става част от уеб адреса на страницата на проучването и се показва в елементите за навигация, които помагат на потребителя да намери и отвори проучването.

 5. Щракнете върху Още опции, за да въведете описание и да зададете опциите за навигацията и за проучването.

 6. В полето Описание въведете описание на проучването. Описанието не е задължително.

 7. За да добавите връзка към този списък в "Бързо стартиране", изберете Да в раздела Навигация.

 8. В раздела Опции на проучването задайте дали искате имената на хората да се показват до техните отговори и дали хората могат да отговарят повече от веднъж на проучването.

 9. Щракнете върху Създаване.

 10. На страницата "Нов въпрос" въведете текста на вашия въпрос и след това изберете желания тип на отговора за вашия първи въпрос в раздела Въпрос и тип.

 11. В раздела Допълнителни настройки на въпрос задайте допълнителни настройки за вашия въпрос, като например дали отговорът е задължителен. В зависимост от типа на въпроса може също да въведете отговори, от които да се избира, и евентуална стойност по подразбиране.

 12. В раздела Проверка на колона, ако искате да проверите дали даден отговор е валиден, в полето Формула въведете формулата, която да се използва за проверка. В полето Съобщение за потребител опишете какво трябва да направи потребителят, за да се гарантира вярност на отговора. Ако например се иска служителят да въведе времето, през което е работил в отдела, може да посочите, че то не може да е по-дълго от времето, през което служителят е работил за фирмата.

 13. Направете едно от следните неща:

  • За да създадете допълнителни въпроси, щракнете върху Следващ въпрос и след това въведете информацията за него. Продължете по този начин, докато добавите всички въпроси, които искате.

  • Ако сте приключили с добавянето на въпроси, щракнете върху Готово.

   Съвет : При необходимост по-късно може да добавяте или променяте въпроси.

 14. За да видите проучването си, щракнете върху името му в трасираната навигация в горната част на страницата.

 15. Можете да зададете дали данните от проучването да са достъпни за офлайн преглед или анализ в клиенти от Office. За да направите данните достъпни за офлайн преглед, щракнете върху Настройки и след това върху Настройки на проучването. Щракнете върху Разширени настройки и след това в секцията Достъпност за клиенти от Office изберете Да.

Най-горе на страницата

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×