Създаване на прогноза в Excel 2016 за Windows

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Ако имате исторически данни, базирани на време, можете да го използвате за създаване на прогноза. Когато създавате прогноза, Excel създава нов работен лист, която съдържа и двата таблица на исторически и прогнозирани стойности и диаграма, която изразява тези данни. Прогноза може да ви помогне да се предвиждат неща като бъдещи продажби, изисквания към инвентар или потребителски тенденции.

Информация за това как се изчислява прогнозата, и за опциите, които можете да промените, можете да намерите в края на тази статия.

Създаване и записване

Създаване на прогноза

 1. В работен лист въведете две серии от данни, които съответстват помежду си:

  • Серия от записи с дата или час за времевата линия

  • Серия от съответните стойности

   Тези стойности ще бъдат прогнозирани за дати в бъдещето.

  Забележка : Времевата линия изисква съгласувани интервали между точки от данни в нея. Например месечни интервали със стойности на 1-во число всеки месец, годишни интервали или числови интервали. Няма проблем, ако в серията на вашата времева линия липсват до 30% от точките от данни или има няколко числа с едно и също клеймо с дата и час. Прогнозата все още ще бъде точна. Обобщаване на данните преди създаването на прогнозата обаче ще доведе до по-точни резултати от прогнозирането.

 2. Изберете и двете серии данни.

  Съвет : Ако изберете клетка в една от сериите, Excel автоматично избира останалата част от данните.

 3. В раздела данни , в групата прогнози щракнете върху Лист за прогнози.

  Бутонът "Лист за прогнози" в раздела "Данни"

 4. В полето Създаване на работен лист за прогнози изберете линейна диаграма или колонна диаграма за визуално представяне на прогнозата.

  Екранна снимка на диалоговия прозорец "Създаване на работен лист за прогнози" със свити "Опции"

 5. В полето Край на прогнозата изберете крайна дата и щракнете върху Създай.

  Excel създава нов работен лист, която съдържа и двата таблица на исторически и прогнозирани стойности и диаграма, която изразява тези данни.

  Ще намерите новия работен лист наляво ("пред") листа там, където сте въвели серията от данни.

Персонализиране на вашата прогноза

Ако искате да промените разширени настройки за вашата прогноза, щракнете върху Опции.

Ще намерите информация за всяка от опциите в таблицата по-долу.

Опции на прогноза

Описание

Стартиране на прогноза

Избиране на дата за прогноза за да започнете. Когато изберете дата преди края на исторически данни, само данни преди началната дата се използват в предсказване (това е понякога се нарича "ретроспективния анализ").

Съвети : 

 • Започването на вашата прогноза преди последната хронологична точка ви дава чувство за точност на предсказването, тъй като можете да сравните прогнозираната серия с действителните данни. Ако обаче сте стартирали прогнозата прекалено рано, генерираната прогноза няма непременно да представлява прогнозата, която ще получите при използването на всички хронологични данни. Използването на всички хронологични данни ви дава по-точна прогноза.

 • Ако данните ви са сезонни, се препоръчва започване на прогнозата преди последната хронологична точка.

Доверителен интервал

Отметнете или изчистете отметката от доверителния интервал , за да я покажете или скриете. Доверителния интервал е диапазон, ограждащ всяка прогнозираната стойност, в който 95 % от бъдещи моменти се очаква да попадат, въз основа на прогнозата (с нормално разпределение). Доверителен интервал може да ви помогне да разбера точността на прогнози. По-малък интервал предполага по-голямо доверие в прогноза за конкретна точка. По подразбиране нивото на надеждност 95 % могат да се променят чрез нагоре или надолу.

Сезонност

Сезонност е число за дължина (брой пунктове) на сезонен модел и се разпознава автоматично. Например в годишен цикъл на продажби с всяка точка представлява един месец, сезонността е 12. Можете да игнорирате автоматичното откриване, като изберете Задаване на ръчно и след това изберете число.

Забележка : Когато сезонността се настройва ръчно, избягвайте стойност по-малко от 2 цикъла на хронологични данни. При по-малко от 2 цикъла Excel не може да идентифицира сезонните компоненти. А когато сезонността не е достатъчно значима, за да бъде открита от алгоритъма, прогнозирането ще се върне към линейна тенденция.

Диапазон на времевата скала

Промяна на диапазона, използван за вашата времева линия тук. Този диапазон трябва да съответства на Диапазон от стойности.

Диапазон на стойности

Промяна на диапазона, използван за сериите стойност тук. Този диапазон трябва да бъде идентичен с Диапазон на времевата скала.

Попълване на липсващи точки, които използват

За да управлявате липсващи точки, Excel използва интерполация, което означава, че липсващи точка ще бъдат завършени като претеглена средна стойност от нейните съседни точки, докато по-малко от 30 % от точките липсват. За да разглеждате липсващи точки като нули вместо това, щракнете върху нули в списъка.

Дублиране на обединения чрез

Когато вашите данни съдържат множество стойности с една и съща клеймото, Excel ще средните стойности. За да използвате друг метод за изчисление, като например медианата, изберете изчислението от списъка.

Включване на статистика за прогнозиране

Отметнете това квадратче, ако искате допълнителна статистическа информация за прогнозата, включени в нов работен лист. Това добавя таблица на статистически данни, генерирани с помощта на прогноза. ETS. АТРИБУТИТЕ функционира и включва мерки, като например коефициентите изглаждане (алфа, бета, гама) и грешка метрики (MASE, SMAPE, MAE, RMSE).

Формули, използвани в прогнозирането на данни

Когато използвате формула, за да създадете прогноза, тя връща таблица с хронологични и прогнозирани данни и диаграма. Прогнозата предсказва бъдещи стойности с помощта на вашите съществуващи данни, базирани на време, и AAA версията на алгоритъма на експоненциално изглаждане (ETS).

Таблицата може да съдържа следните колони, три от които са изчисляеми колони:

 • Колона за хронологично време (вашата серия от данни, базирани на време)

 • Колона за хронологични стойности (вашата съответна серия от данни със стойности)

 • Колона за прогнозираните стойности (изчислени чрез FORECAST.ETS)

 • Две колони, представляващи доверителния интервал (изчислен чрез FORECAST.ETS.CONFINT). Тези колони се появяват само когато Доверителен интервал е отметнат в секцията Опции на полето.

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Вж. също

Функции за прогнозиране

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×