Създаване на правило за проверка на данни в поле

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Тази статия обяснява как да добавяте правила за проверка към база данни. Правила за проверка на ограничаване на това, което потребителите могат да влизат в дадена област и също така се гарантира, че вашата база данни на потребителите да въведете правилната типове или обем от данни.

Какво искате да направите?

Разбиране на правилата за проверка

Проверка на данни по време на запис в полета на таблица

Проверка на данни по време на записа във формуляри

Проверка на данни по време на операции за импортиране

Справочна информация за правилата за проверка

Разбиране на правилата за проверка

Правило за проверка не ограничава или контролира това, което потребителите могат да въвеждат в поле от таблица или контрола (например текстово поле) във формуляр. Microsoft Office Access 2007 предоставя много начини за проверка на данни и често използвате някои от тези техники да дефинирате правило за проверка. Може да приемете правилата за проверка като набор от слоеве – можете да използвате някои или всички слоеве, когато трябва да се уверите, че вашите потребители въведете данни правилно.

 • Типове данни    Типове данни обикновено предоставят на първия слой от проверка. Когато проектирате таблица на база данни, вие определяте тип данни за всяко поле в таблицата и тип данни да ограничава това, което потребителите могат да въвеждат. Например поле за дата/час приема само дати и часове, поле за валута приема само парични данни и т.н.

 • Размери на поле    Поле размери предоставят друг слой от проверка. Например ако създавате на поле, съхраняващо имена, можете да зададете да приемете максимум 20 знака. По този начин да предотвратите злонамерен потребител поставянето му в голям обем от бърборене текст в полето или тя може да предотврати неопитен потребител от погрешно въвеждане на собствено и фамилно име в поле, предназначени само за задържане на собствено име.

 • Свойства на таблица    Свойства на таблицата предоставя много специфични типове проверка на. Например можете да зададете свойството задължително да да и, като резултат, сила на потребителите да въведете стойност в полето.

  Можете също да използвате Правило за проверка да изискват конкретни стойности и Текст проверка свойството да напомнят на вашите потребители да грешки. Например, като например въвеждане на правило > 100 и < 1000 в Правило за проверка на свойството принуждава потребителите да въвеждат стойности между 100 и 1000. Правило като [EndDate] > = [StartDate] сила на потребителите да въведете крайна дата, което настъпва на или след началната дата. Въвеждане на текст, например "Въведете стойности между 100 и 1000" или "Въведете крайна дата на или след началната дата" в свойството Текст проверка ви показва потребители, когато те са направили грешка и как да коригирате грешката.

  За стъпките, необходими, за да добавите Проверяващо правило към поле от таблица вижте раздела Проверявай данните по време на запис в полета на таблица, по-нататък в тази статия.

 • Входни маски    Можете да използвате входна маска, за да проверявате данни, като изисквате от потребителите да въвеждат стойностите по определен начин. Например входна маска може да изисква от потребителите да въвеждат датите в европейски формат, например 2007.04.14.

Можете да използвате някои или всички от тези техники за проверка на данните ви. Някои от тези функции, като например типове данни, стават част от вашата база данни по подразбиране, но можете да използвате други техники, като например свойства на полето, правила за проверка на маски за въвеждане, по ваша преценка.

Тази статия обяснява как да използвате Проверка на текст и Правило за проверка на свойствата в полета на таблица, заявки и контроли на формуляри. Пълен обсъждане на други инструменти за проверка, като типове данни, размери на полетата и маски за въвеждане, е извън обхвата на тази статия.

За повече информация за типовете данни и размери на полетата, вижте статията Modify или промяна на типа данни за поле. За повече информация за маски за въвеждане вижте статията Създаване на маска за въвеждане да въведете поле или управлявате стойностите в конкретен формат.

Типове валидиращи правила

Можете да създавате два основни типа валидиращи правила:

 • Правила за проверка на поле    Използвайте правило за поле, за да проверите стойността, която въвеждате в поле, когато излезете от полето. Например имате поле за дата и въведете > = #01/01/2007 # в свойството Правило за проверка на това поле. Правилото сега изисква потребителите да въведете дати на или след 1 януари 2007. Ако въведете дата по-стара от 2007 и след това опитайте да поставите фокуса върху друго поле, Access ви пречи да напускате текущото поле, докато отстраните проблема.

 • Правила за проверка на запис (или таблица)    Използвайте валидиращо правило за запис, за да управлявате кога можете да запишете запис (ред в таблица). За разлика от правила за проверка на поле правила за проверка на запис се отнасят към други полета в същата таблица. Да създавате правила за проверка на запис, когато трябва да проверите стойностите в едно поле със стойностите в друг. Да предположим, че вашият бизнес се изисква да достави продукти в рамките на 30 дни и, ако не се доставят в рамките на това време, трябва да възстанови част от продажната цена на вашия клиент. Можете да дефинирате валидиращо правило за запис като [реquiredDate] < = [OrderDate] + 30 да се уверите, че някой не въведете доставка дата (стойността в полето "крайна дата") е твърде далеч в бъдещето.

Ако синтаксис за правила за проверка на изглежда тайнствената, таблиците в секцията Какво можете да поставите във валидиращо правило обясняват синтаксиса и предоставят някои примерни правила за проверка.

Къде можете да използвате валидиращи правила

Можете да дефинирате правила за проверка за таблици и за контроли във формуляри. Когато дефинирате правила за таблици, тези правила се прилагат, когато импортирате данни. За да добавите правила за проверка на таблица, отворете таблицата в изглед за проектиране и да зададете различни свойства на таблицата. За да добавите правила за проверка на формуляр, Отворете формуляра в изглед за проектиране и добавяне на правила към свойствата на отделни контроли.

Стъпките в раздела Проверявай данните по време на запис в полета на таблица обясняват как да добавяте правила за проверка на свойствата в полета на таблица. Стъпките в раздела Проверявай данните по време на записа във формуляри, по-нататък в тази статия, обясняват как да добавите правила на свойствата в отделни контроли.

Какво можете да поставите във валидиращо правило

Правила за проверка на вашия могат да съдържат изрази – функции, които връщат единична стойност. Можете да използвате изрази, за да извършва изчисления, манипулиране знаци или тестване на данни. Когато създавате правила за проверка, можете да използвате изрази главно за тестване на данни. Например израз да проверите за част от поредица от стойности, например "Tokyo" или "Москва" или "Париж" или "Хелзинки". Изрази да извършвате математически операции. Например изразът < 100 принуждава потребителите да въвеждат стойности, по-малко от 100. Изразът ([OrderDate]-[ShipDate]) изчислява броя на дните, изминали между поръчка и час това изпратени.

Обсъждане на функции за изрази и е извън обхвата на тази статия. За повече информация за изрази вижте статията Създаване израз. За повече информация за функции вижте статиите в Microsoft Office Online.

За примери за начините, можете да използвате изрази за проверка на данни, вижте секцията Проверявай данните в запис.

Стъпките в следващите раздели обясняват как да проверка на данни за таблици, формуляри, заявки и импортирайте операции.

Най-горе на страницата

Проверка на данни по време на запис в полета на таблица

Стъпките в този раздел обясняват как да създадете правила за проверка на поле за ниво и на ниво записи и как да тестване на съществуващи данни с ново валидиращо правило.

Можете да въведете правила за проверка за всички типове данни, с изключение на автономериране, OLE обекти и типове данни на прикачен файл и за числови полета, зададено на ReplicationID.

Проверка на данни в поле

 1. В навигационния екран щракнете с десния бутон върху таблицата, която искате да промените, и щракнете върху Режим на проектиране.

 2. В колоната Име на полето изберете полето, което искате да промените.

 3. В долната част на конструктора на таблица, в раздела Общи изберете полето на свойството Правило за проверка и след това въведете правилото за проверка.

  -или-

  Щракнете върху раздела " данни " на списъка със свойства, щракнете върху Бутон на конструктор до началото на конструктора и създайте вашия израз.

  За повече информация относно използването на конструктора на изрази вижте статията Създаване израз.

  Въведете правило, което се отнася само за полето. Например можете да въведете > 0 да накарате потребителите да въведете положителни стойности. Не забравяйте, че валидиращо правило за поле не се отнася други полета в таблицата. Ако правилото препращат към други полета, създавате нивото на запис за проверка.

 4. Изберете полето на свойството на Проверка на текст и въведете съобщение за проверка.

  Съобщението, което въвеждате зависи от правилото за проверка. Запазване на кратко съобщение и опитайте да обясните, където потребителят ще обърка. За да продължите пример от предишната стъпка, можете да използвате Enтрето само положителни числа като текст за проверка.

 5. Запишете работата си.

Забележка : За повече примери за проверка на ниво на поле вижте раздела проверка препратка, по-нататък в тази статия.

Проверка на данни в запис

 1. Повторете стъпки 1 и 2 в предишния раздел, за да отворите таблица в изглед за проектиране.

 2. В раздела Общи въведете правило нивото на запис в полето на свойството Правило за проверка .

  -или-

  Щракнете върху Бутон на конструктор до началото на конструктора и създайте вашия израз.

  За повече информация относно използването на конструктора на изрази вижте статията Създаване израз.

  На ниво записи валидиращо правило препраща към повече от едно поле от таблица. Например правило като [крайна дата] < = [OrderDate] + 30 препратки към таблица с две полета, крайна дата и OrderDate, и го гарантира, че потребителите въвеждат дати на доставка, които се не по-късно от 30 дни след поръчка. За повече примери за проверка на ниво записи вижте раздела справка за проверка.

 3. Запишете промените.

Тестване на вашите правила за проверка

 1. Отворете таблицата, която съдържа правилото за проверка в изглед за проектиране.

 2. В раздела Проектиране, в групата Инструменти щракнете върху Тествай правилата за проверка.

 3. Щракнете върху Да, за да затворите предупредителното съобщение и да стартирате теста.

 4. Ако бъдете подканени да запишете таблицата, щракнете върху Да.

 5. По-нататък е възможно да видите и други предупредителни съобщения. Прочетете инструкциите във всяко съобщение и след това щракнете според случая върху Да или Не, за да завършите или да прекратите тестването.

Тествай правилата за проверка с помощта на заявка

Забележка : Също така можете да тествате правилото за проверка, като създавате заявка, която проверява за записи, които не отговарят на правилото за проверка. Резултатите от такава заявка ви покаже точно кои записи не отговарят на изискванията ви за проверка. Например ако зададете свойството задължителнода " или" Е не е Null, вие тест за полета, които са null.

 1. В раздела Създаване, в групата Други щракнете върху Проектиране на заявка.

  изображение на лентата на access

  Access отваря нова заявка в изглед за проектиране и показва диалоговия прозорец Показване на таблица .

 2. В диалоговия прозорец Показване на таблица изберете таблиците, които искате да използвате във вашата заявка, щракнете върху Добави , за да ги добавите към заявката и след това щракнете върху Затвори.

  Избраните таблици се появяват като windows в горната част на конструктора на заявки.

 3. Във всяка таблица щракнете двукратно върху полетата, които искате да включите във вашата заявка.

  -или-

  Плъзнете полетата от таблицата и ги пуснете празна клетка в реда поле в долната част на мрежата за проектиране.

  Уверете се, че можете да добавите поле, което съдържа правилото за проверка.

 4. В клетката критерии от полето, съдържащо правилото за проверка въведете обратното на това правило.

  Например, ако използвате между 100 и 1000, въведете < 100 или > 1000.

 5. В раздела Проектиране, в групата Резултати, щракнете върху Изпълни.

Най-горе на страницата

Проверка на данни по време на записа във формуляри

Най-лесният и най-бързият начин да приложите валидиращо правило към формуляр е да първо да добавите правилото за полето в базовата таблица и след това използвайте автоматизирано създаване на формуляр за инструментите, които Access предоставя за създаване на формуляр. Например в раздела Създаване , в групата формуляри , можете да изберете да имат достъп Създайте прост формуляр, разделен формуляр "," формуляр за множество елементи и др. Когато използвате един от тези инструменти, контролите на формуляра наследяват основните свойства на таблицата, включително всички правила за проверка и проверка на текст.

Можете също да приложите валидиращо правило към контрола на формуляр, като отворите формуляра в изглед за проектиране и да добавите правило към Правило за проверка на свойство и съобщение текст за свойството Текст за проверка на контрола. Можете да добавяте правила за проверка към някои, но не във всички контроли на формуляр. Най-лесният начин да определите дали можете да добавите Проверяващо правило към контрола е да отворите формуляра в изглед за проектиране и следвайте стъпките в този раздел.

Не забравяйте, че контрола могат да имат различни валидиращо правило от полето от таблицата, към която е обвързана контролата. Когато конфликт развитието между правила за проверка, правилото, дефинирано за полето от таблицата има приоритет. Също така помнете, че правила в контролите и полета на таблица може да премахне помежду си и по този начин не можете да въвеждате данни изобщо. Да предположим например, че сте приложили следното правило към поле за дата в таблица:

< #01/01/2007 #

Но след това да приложите това правило към контролата на формуляра, обвързана с поле от таблица:

> = #01/01/2007 #

Полето от таблицата сега изисква стойности по-стара от 2007 г., но контролата на формуляра да въведете дати след тази година, принуждава по този начин ви пречат да въвеждате данни изобщо. Ако се опитате да въведете данни в тези условия, Access ви казва да въведете дати преди и след това тези, зададен с конфликтни правила за проверка и се почувствате уловени в цикъл.

Следващите стъпки обясняват как да добавяте правила за проверка на контролите и как да заключите контролите и следователно предпазване на потребителите от Променяне на данни.

Създаване на правило за проверка

 1. В навигационния екран щракнете с десния бутон върху формуляра, който искате да промените, и щракнете върху Режим на проектиране.

 2. Щракнете с десния бутон върху контролата, която искате да промените, и щракнете върху Свойства, за да отворите списъка със свойства за контролата.

 3. Щракнете върху раздела Всички и след това въведете правилото за проверка в полето на свойството Правило за проверка.

  -или-

  Щракнете върху Бутон на конструктор до началото на конструктора и създаване на израз.

  За повече информация относно използването на конструктора на изрази вижте статията Създаване израз.

 4. Въведете съобщение в полето на свойството Текст на проверка за валидност.

 5. Запишете промените.

Заключване на контрола

 1. Следвайте стъпки 1 и 2 в предишния раздел, за да отворите списъка със свойствата за контролата, която искате да заключите.

 2. Щракнете върху раздела всички , намерете полетата на свойство разрешен и заключена и след това направете едно от следните неща:

  • За да забраните контролата (да контролата се показват като недостъпни и не може да получава фокуса), задайте свойството на не.

  • За да направите данните в контролата четлив, но не позволяват на потребителите да променят данните, Задайте свойството заключена на да. Ако зададете свойството и заключена свойство да , да, контролата няма да се показват като недостъпни, но няма да може да получава фокуса.

Най-горе на страницата

Проверка на данни по време на операции за импортиране

Когато добавяте правила за проверка към таблица и след това импортирате данни в тази таблица, Access се отнася вашата правила за проверка за импортираните данни. Същото правило важи и за връзка с данни.

За повече информация за импортиране или свързване към данни вижте следните статии:

Най-горе на страницата

Справочна информация за правилата за проверка

Таблиците по-долу съдържат справочна информация за правила за проверка, включително синтаксис, който използвате най-често използваните правила, връзки към информация за използване на заместващи символи в своите правила, и примери, които можете да приспособите за използване с вашите данни.

Примери за валидиращи правила

Следващата таблица предоставя примери на правила за проверка на поле за ниво и ниво на запис, както и проверка на пояснителен текст. Можете да приспособите тези примери, за да се побере във вашето съдържание.

Правило за проверка

Проверка на текст

<>0

Въведете ненулева стойност.

>=0

Стойността трябва да бъде нула или по-голяма.

-или-

Трябва да въведете положително число.

0 или >100

Стойността трябва да бъде или 0, или по-голяма от 100.

BETWEEN 0 AND 1

Въведете стойност със знак за процент. (За използване с поле, което съхранява числови стойности като проценти).

<#01/01/2007#

Въведете дата преди 2007 г.

>=#01/01/2007# AND <#01/01/2008#

Датата трябва да е през 2007 г.

<Date()

Рождената дата не може да е в бъдещето.

StrComp(UCase([Фамилно_име]),
[Фамилно_име]],0) = 0

Данните в полето с име "Фамилно_име" трябва да бъдат с главни букви.

>=Int(Now())

Въведете текущата дата.

M Or F

Въведете "M" за мъже или "F" за жени.

LIKE "[A-Z]*@[A-Z].com" OR "[A-Z]*@[A-Z].net" OR "[A-Z]*@[A-Z].org"

Въведете валиден .com, .net или .org имейл адрес.

[Крайна_дата]<=[Дата_на_поръчка]+30

Въведете крайна дата, която не е по-късна от 30 дни след датата на поръчката.

[Крайна_дата]>=[Начална_дата]

Въведете крайна дата, която не е преди началната дата.

Синтаксис за често срещани правила за проверка

Изразите във вашия правила за проверка не използвайте някой специален синтаксис. Информацията в този раздел обяснява синтаксиса за някои от по-често срещаните видове правила за проверка. Докато напредвате, помнете, че изрази и функции може да бъде много сложен и изчерпателен обсъждане е извън обхвата на тази статия.

За повече информация за изрази вижте статията Създаване израз. За повече информация за функции вижте статията функции (подредени по категории).

Помнете тези правила, по който създавате изрази:

 • Заградете имената на полетата на таблицата с квадратни скоби, ето така: [крайна дата] < = [OrderDate] + 30.

 • Заградете дати с между знаци (#), ето така: < #01/01/2007 #

 • Заградете текстови стойности с двойни кавички, ето така: IN ("Tokyo","Париж","Москва"). Също така имайте предвид, че разделяйте елементите със запетаи, поставите списъци вътре в скобите.

В допълнение към тези правила таблицата по-долу показва общата аритметични оператори и дава примери за това как можете да ги използвате.

Оператор

Функция

Пример

NOT

Проверява за обратни стойности. Използва се преди операторите за сравнение, освен IS NOT NULL.

NOT > 10 (същото като <=10).

IN

Проверява за стойности, равни на членове в списък. Стойността за сравнение трябва да бъде разделен със запетаи списък, поставен в скоби.

IN (" Tokyo","Париж","Москва ")

BETWEEN

Проверява за диапазон от стойности. Трябва да използвате две стойности за сравнение – долна и горна – и да отделите тези стойности с разделителя AND.

BETWEEN 100 AND 1000 (също като >=100 AND <=1000)

КАТО

Проверява за съответствия с шаблонни низове в полета Text и Memo.

L АЙК "географско *"

НЕ Е NULL

Изисква от потребителите да въвеждат стойности в полето. Това е същото като настройване на полето на свойството Задължително на Да. Когато обаче зададете свойството Задължително и потребителят не въведе стойност, Access показва не особено дружелюбно съобщение за грешка. Обикновено във вашата база данни е по-добре да използвате IS NOT NULL и да въведете дружелюбно съобщение в свойството Текст на проверка за валидност.

НЕ Е NULL

И

Указва, че всички данни, които въвеждате трябва да бъде изпълнен или попадат в границите, които указвате.

>= #01/01/2007# AND <=#03/06/2008#

Забележка : Можете също да използвате AND, за да съчетавате правила за проверка. Например: NOT "UK" AND LIKE "U*".

"ИЛИ"

Указва, че един или повече части от данни могат да бъдат истина.

януари OR февруари

<

По-малко от.

<=

По-малко или равно на.

>

По-голямо.

>=

По-голямо или равно на.

=

Е равно на.

<>

Не е равно на.

Използване на заместващи символи в правила за проверка

Можете да използвате заместващи знаци, които Access предоставя във вашите правила за проверка. Не забравяйте, че Access поддържа два набора от заместващи символи. Access извършва така, понеже поддържа два стандарта за Structured Query Language (SQL), езикът, използван за създаване и управление на бази данни: ANSI-89 и ANSI-92. Всеки от тези стандарти използва различен набор от заместващи символи.

По подразбиране всички .accdb и .mdb файлове използват стандарта ANSI-89; от друга страна Access проекти използвате стандарта ANSI-92. Ако сте начинаещ в Access, в проект на Access, таблиците във вашата база данни се съхраняват на компютър с Microsoft SQL Server и формуляри, отчети и други обекти се съхраняват на други компютри. Можете да промените ANSI стандарта за .accdb и .mdb файлове с ANSI-92, ако искате.

За повече информация за използването на заместващи символи и ANSI стандартите за SQL вж. статията Справка за заместващите символи в Access.

Най-горе на страницата

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×