Създаване на потребители

Функцията, описана в тази помощна тема, е достъпна само ако е инсталирана една от следните версии и на Office SharePoint Server 2007, и на Microsoft Office Enterprise 2007: китайски (традиционен), китайски (опростен), японски или корейски.

 1. Щракнете върху раздела Действия за сайта в горната дясна страна на страницата "Сайт", където е инсталирано "Групово одобрение". Ако разделът не е показан, погрижете се да влезете в системата като администратор.

 2. Щракнете върху Настройки на сайта, за да отидете на страницата "Настройки на сайта". Може би трябва да щракнете върху Настройки на сайта и Модифициране на всички настройки на сайта отново, според шаблоните, приложени към сайтовете.

 3. За да отидете на страницата "Потребители и организации" под Администриране на групово одобрение щракнете върху Потребители и организации.

 4. Върху организационната диаграма, показана в левия екран, изберете организацията, към която искате да добавите потребители. Десният екран показва информацията за тази организация.

 5. Върху лентата на задачите, показана в горната част на страницата, щракнете върху Добавяне на потребител, за да отидете на страницата "Добавяне на потребител".

 6. В полето Потребител, в дясната област въведете акаунта на потребителя. Вие можете или да въведете акаунта на потребителя директно, или да го зададете, като прегледате Active Directory. За да прегледате Active Directory:

  1. Щракнете върху Икона на преглед .

  2. В полето Търси въведете стойността, която искате, и стартирайте търсенето, като щракнете върху Икона на търсене . Записът ще се използва за търсене на акаунтите и за показване на имена за съвпаденията. Показват се до 200 резултата от търсенето.

  3. В резултатите от търсенето, показани в прозореца на резултатите, осветете лицето, което искате, и после щракнете върху OK. За отмяна щракнете върху Отказ.

 7. Уверете се, че потребителското поле показва избрания потребител, и щракнете върху Напред. Потребителското право е зададено по подразбиране на "Сътрудничество" и не може да се променя. Ако има конфликт на разрешенията с организацията на потребителя, по-високото разрешение замества по-ниското. Отбележете, че най-малко разрешение "Сътрудничество" е необходимо за подаване, а разрешение "Четене" е необходимо за одобрение/отхвърляне в "Групово одобрение".

 8. Информацията за избрания потребител се показва в дясната страна на екрана. Полетата с информация за съвпаденията, съхранени в Active Directory, се попълват автоматично. Регистрирайте печат или подпис за потребителя и модифицирайте или добавете информация, ако е необходимо. Внимавайте да не използвате символа ". Ако се включи " в някое поле на страницата, ще възникне грешка в процеса на одобряване.

  1. Акаунт      Показва потребителския акаунт. Това поле е забранено и не може да се редактира.

  2. Име      Показва показваното име.

  3. Имейл адрес      Въведете имейл адрес. На този адрес се изпраща уведомително съобщение.

  4. Организация      Изберете организацията на потребителя. Организацията, избрана в стъпка 4, се показва по подразбиране. Разширете падащото меню и ще се покажат всички организации, текущо регистрирани в организационната диаграма. Можете да промените до организацията, която искате, ако е нужно.

  5. Заглавие      Изберете заглавието. Разгънете падащото меню и всички регистрирани заглавия се показват. Ако въведете нерегистрирано заглавие, се появява червено предупредително съобщение на страницата с информация за потребителя. За да научите как се регистрират заглавия, вижте Регистриране на заглавие. Ако заглавието, което е било регистрирано в Active Directory, когато се импортира информацията за потребителя, съвпада със заглавието, регистрирано в "Групово одобрение", то автоматично се импортира и показва.

  6. Служебен телефон      Въведете номера на служебния телефон.

  7. Мобилен телефон      Въведете номера на мобилния телефон.

  8. Местоположение на сградата      Въведете местоположението на офиса.

  9. Печат      Изберете печат или подпис, който да използвате при подписване на документи. Ако изберете опцията Печат по подразбиране, се използва печатът по подразбиране, представляващ "Одобрено". За да се използва друг печат или подпис, щракнете върху Задаване на потребителски печат и щракнете върху Преглед, а след това задайте местоположението, където да се съхрани файлът на желания печат или подпис. Поддържаните формати на файл са gif, jpg, bmp и png.

 9. За да завършите добавянето на потребители, щракнете върху Готово. Ако щракнете върху Назад, можете да промените избора на потребителя.

  Забележка : Потребителите, които са използвали Microsoft Office SharePoint Server, преди да се активира "Групово одобрение", се добавят автоматично към "Изолирани потребители". За да използват "Групово одобрение", потребителите трябва да бъдат добавени като нови потребители в "Групово одобрение". След като потребителят е добавен, той вече не се появява в "Изолирани потребители".

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×