Създаване на полета по избор

Използвайте галерията Полета, за да задавате полетата на страницата за документа по бърз начин. Ако никоя от предварителните настройки не е това, което искате, изберете Полета по избор.

 1. Ако още не сте в изглед за редактиране, щракнете върху Редактиране на документ > Редактиране в Word Online.

  Опцията "Редактиране в Word Web App" от менюто

 2. Щракнете върху Оформление на страниците > Полета, за да покажете галерията Полета.

  Изображение на галерията "Полета" в Word Web App

 3. В долния край на галерията щракнете върху Полета по избор.

 4. В полето Полета изберете полетата по избор.

  Изображение на диалоговия прозорец "Полета" в Word Web App

 5. Щракнете върху OK.

Забележка :  Ако документът съдържа много раздели, новият тип поле ще се приложи само към текущия раздел. Нови раздели се добавят чрез настолното приложение на Word. За да научите повече, вж. Добавяне на нови раздели в Word 2013 или Добавяне на нови раздели в Word for Mac 2011.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×