Създаване на отчет за проект

С Project можете да създавате и персонализирате забележителни графични отчети от всякакви данни за проекти, без да се налага да разчитате на никакъв друг софтуер. Докато работите по проекта, отчетите се променят, така че да отразяват най-новата информация – не се изискват ръчни актуализации! Вижте списък с всички отчети и начините, по които можете да ги използвате.

 1. Щракнете върху раздела Report (Отчет).

 2. В групата View Reports (Преглед на отчети) щракнете върху желания тип отчет и след това изберете конкретен отчет.

Например за да отворите отчета за общ преглед на проект, щракнете върху Report (Отчет) > Dashboards (Табла) > Project Overview (Общ преглед на проекта).

Dashboard menu on the Report tab.

Отчетът за общ преглед на проекта съчетава графики и таблици, за да покаже докъде се простира всеки етап на проекта, предстоящите контролни точки и задачите, чийто краен срок е изтекъл.

Project Overview report

Project предоставя десетки отчети, които можете да използвате веднага, но не е нужно да им позволявате да ограничават възможностите ви за избор. Можете да персонализирате съдържанието и външния вид на всеки отчет или да създадете съвсем нов отчет от самото начало.

Работа с отчета

Промяна на данните в отчет

Пример

Промяна на облика на отчет

Пример

Създаване на собствен отчет

Споделяне на отчет

Създаване на отчет, така че да е наличен за бъдещи проекти

Още начини за отчитане на информация за проект

Промяна на данните в отчет

Можете да избирате данните, които Project показва във всяка част на отчета.

 1. Щракнете върху таблицата или диаграмата, която искате да промените.

 2. Използвайте екрана със списък на полета от дясната страна, за да изберете полетата за показване и филтриране на информацията.

Съвет :  Когато щракнете върху диаграма, се появяват и три бутона непосредствено от дясната страна на диаграмата. Използвайте бутоните Chart Elements (Елементи на диаграма) бутон "елементи на диаграма" и Chart Filters (Филтри на диаграма) Chart Filters button за бързо избиране на елементи, като например етикети на данни, и филтриране на информацията, която попада в диаграмата.

Пример

В отчета за общ преглед на проекта можете да промените диаграмата за % на изпълнение, така че да показва критични подзадачи, а не обобщения на задачи от най-високо ниво:

 1. Щракнете някъде в диаграмата % Complete (% на изпълнение).

 2. В екрана Field List (Списък на полетата) отидете на полето Filter (Филтър) и изберете Critical (Критични).

 3. В полето Outline Level (Структурно ниво) изберете Level 2 (Ниво 2). За този пример това е първото ниво на структурата, което има подзадачи вместо обобщения на задачи.

  Диаграмата се променя, докато правите избора си.

  Project Overview report with Chart Data pane open

Най-горе на страницата

Промяна на облика на отчет

С помощта на Project можете да контролирате облика на вашите отчети – от ефектното черно-бяло до експлозии от цветове и ефекти.

Съвет :  Можете да направите даден отчет част от разделен изглед, така че да виждате как отчетът се променя в реално време, докато работите по данните от проекта. За да научите повече, вижте Разделяне на изглед.

Щракнете някъде в отчета и след това щракнете върху Report Tools Design (Инструменти за отчети, Проектиране), за да видите опциите за промяна на облика на целия отчет. От този раздел можете да промените шрифта, цвета или темата на целия отчет. Можете също да добавяте нови изображения (включително снимки), фигури, диаграми или таблици оттук.

.

Когато щраквате върху отделните елементи (диаграми, таблици и т.н.) на отчета, се появяват нови раздели в горния край на екрана с опции за форматиране на тази част.

Table Styles group on the Table Tools Design tab

 • Раздел Drawing Tools Format (Инструменти за рисуване, Формат). Форматиране на фигури и текстови полета.

 • Раздел Picture Tools Format (Инструменти за картини, Формат). Добавяне на ефекти към картини.

 • Раздели Table Tools Design (Инструменти за таблица, Проектиране) и Table Tools Layout (Инструменти за таблица, Оформление). Конфигуриране и фина настройка на таблици по същия начин като в други програми на Office.

 • Раздели Chart Tools Design (Инструменти за диаграма, Проектиране) и Chart Tools Format (Инструменти за диаграма, Формат). Конфигуриране и фина настройка на диаграми.

Съвет :  Когато щракнете върху диаграма, се появяват и три бутона непосредствено от дясната страна на диаграмата. Щракнете върху бутона Chart Styles (Стилове на диаграми) бутон за персонализиране на вида на вашата диаграма , за да промените бързо цвета или стила на диаграмата.

Пример

Да кажем, че решите, че диаграмата за % на изпълнение в отчета за общ преглед на проекта се нуждае от промяна.

Lync

 1. Щракнете някъде в диаграмата % Complete (% на изпълнение).и след това щракнете върху Chart Tools Design (Инструменти за диаграма, Проектиране).

 2. Изберете нов стил от групата Chart Styles (Стилове на диаграми). Този стил премахва редовете и добавя сенки към колоните.

  Chart Styles group on the Chart Tools Design tab

 3. Придайте на диаграмата известна дълбочина. Щракнете върху Chart Tools Design (Инструменти за диаграма, Проектиране) > Change Chart Type (Промяна на типа диаграма).

  Подканата "СЪЗДАВАНЕ... релация" в "Полета на обобщената таблица"

 4. Щракнете върху Column (Колонна) > 3-D Stacked Column (3D колонна с наслагване).

  Change Chart Type dialog box

 5. Добавете фонов цвят. Щракнете върху Chart Tools Format (Инструменти за диаграма, Формат) > Shape Fill (Запълване на фигура) и изберете нов цвят.

  Диалогов прозорец за заглавие на нов сайт на SharePoint Online

 6. Променете цвета на стълбовете. Щракнете върху стълбовете, за да ги изберете, а след това върху Chart Tools Format (Инструменти за диаграма, Формат) > Shape Fill (Запълване на фигура) и изберете нов цвят.

 7. Извадете числата от стълбовете. Щракнете върху числата, за да ги изберете, а след това ги плъзнете нагоре.

Само няколко щраквания водят до значителна промяна. И ние разгледахме само няколко бегли примера от опциите за форматиране.

Formatted % Complete chart on the Project Overview report

Най-горе на страницата

Създаване на собствен отчет

 1. Щракнете върху Report (Отчет) > New Report (Нов отчет).

 2. Изберете една от четирите опции и след това щракнете върху Select (Избор).

 3. Дайте име на вашия отчет и започнете да добавяте информация към него.

  New Report menu on the Report tab

  Blank (Празен)    Създава празно платно. Използвайте раздела Report Tools Design (Инструменти за отчети, Проектиране), за да добавяте диаграми, таблици, текст и изображения.

  Chart (Диаграма)    Project създава диаграма, която сравнява действителната работа, оставащата работа и работата по подразбиране. Използвайте екрана Field List (Списък на полетата), за да изберете различните полета за сравнение, и използвайте контролите, за да промените цвета и формата на диаграмата.

  Table (Таблица)    Използвайте екрана Field List (Списък на полетата), за да изберете кои полета да се показват в таблицата (тези за име, начало, край и % на изпълнение се показват по подразбиране). Полето за структурно ниво ви позволяват да изберете колко нива от структурата на проекта трябва да се показват в таблицата. Можете да промените облика на таблицата в разделите Table Tools Design (Инструменти за таблица, Проектиране) и Table Tools Layout (Инструменти за таблица, Оформление).

  Comparison (Сравнение)    Настройва две диаграми една до друга. Първоначално диаграмите имат едни и същи данни. Щракнете върху едната диаграма и изберете желаните данни в екрана Field List (Списък на полетата), за да започнете да ги разграничавате.

Всички диаграми, които създавате от самото начало, са напълно персонализируеми. Можете да добавяте и изтривате елементи и да променяте данните, така че да отговарят на вашите нужди.

Най-горе на страницата

Споделяне на отчет

 1. Щракнете някъде в отчета.

 2. Щракнете върху Report Tools Design (Инструменти за отчети, Проектиране) > Copy Report (Копиране на отчет).

  Copy Report button on the Report Tools Design tab

 3. Поставете отчета в някоя програма, която показва графика.

Съвет :  Можете да се наложи да преоразмерите и подравните отчета, когато го поставяте на новото му място.

Можете също да отпечатате отчета, за да го споделите по старомодния начин.

Най-горе на страницата

Създаване на отчет, така че да е наличен за бъдещи проекти

Използвайте организатора, за да копирате нов отчет в глобалния шаблон за използване в бъдеще проекти.

Още начини за отчитане на информация за проект

Най-горе на страницата

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×