Създаване на организационна диаграма

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Ако искате да илюстрира отношенията на подчинение във вашата фирма или организация, можете да създадете графика SmartArt, която използва оформление на организационна диаграма, като например Организационна диаграма, или можете да използвате Microsoft Visio да създадете организационна диаграма. Ако имате Visio, можете да прочетете повече за това Кога Visio е най-добрият начин да създадете организационна диаграма.

Общ преглед на създаването на организационна диаграма

Организационна диаграма представя графично структурата на управление на организация, като например ръководители на отдели и неръководни служители във фирма. С помощта на графика SmartArt в Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft PowerPointили Microsoft Word, можете да създадете организационна диаграма и да го включите в работен лист, презентация или документ. За да създадете организационна диаграма, бързо и лесно, можете въведете или поставете текст в организационна диаграма и текст автоматично са разположени и подреден.

Когато добавите поле на помощник към оформление на организационна диаграма, например Организационна диаграма, водещ символ с прикачена линия показва полето на помощника в текстовия екран.

Оформление на организационна диаграма с фигури за един ръководител, двама подчинени и един помощник.

Въпреки че можете да използвате други йерархични оформления, за да създадете организационна диаграма, полето на помощника и висящите оформления могат да се използват само с оформления на организационна диаграма.

За бързо Добавяне на качеството на конструктор на преглед и полски към вашата графика SmartArt, можете да промените цветовете или да приложите стил на SmartArt към организационна диаграма. Можете също да добавите ефекти, като например блясъци, обли ръбове или 3D ефекти. В PowerPoint презентации можете да анимирате организационна диаграма.

Съвет: Щракнете върху заглавията по-долу за повече информация за всяка задача.

Съвет : Можете да създадете организационна диаграма с картини на хората във вашата организация.

 1. В раздела Вмъкване, в групата Илюстрации щракнете върху SmartArt.

  Групата 'Илюстрации'' от лентата

 2. Щракнете върху Йерархия в галерията Избор на графика SmartArt, щракнете върху оформлението на организационната диаграма (като например Организационна диаграма) и след това щракнете OK.

 3. За да въведете текста, направете едно от следните неща:

  • Щракнете в поле на графиката SmartArt, след което въведете текста.

   Забележка : За да получите най-добри резултати, използвайте тази опция, след като добавите всички желани от вас полета.

  • Щракнете върху [Текст] в текстовия екран, след което въведете текста.

  • Копирайте текста от друго местоположение или програма, щракнете върху [Текст] в текстовия екран и поставете текста.

   Забележка : Ако текстовият екран не се вижда, щракнете върху контролата.

   контролата ''текстов екран''

Добавяне на поле

 1. Щракнете върху графиката SmartArt, към която искате да добавите поле.

 2. Щракнете върху съществуващото поле, което е разположена най-близо до мястото, в което искате да добавите новото поле.

 3. Под Инструменти за SmartArt, в раздела Проектиране, в групата Създаване на графика щракнете върху стрелката под Добавяне на фигура и след това направете едно от следните неща:

  изображение на раздела ''проектиране'' в ''инструменти за smartart''

  Ако не виждате разделите Инструменти за SmartArt или Проектиране, проверете дали сте избрали графика SmartArt.

  • За да вмъкнете поле на същото ниво, като избраното поле, но след него, щракнете върху Добави фигурата след.

  • За да вмъкнете поле на същото ниво, като избраното поле, но пред него, щракнете върху Добави фигурата пред.

  • За да вмъкнете поле на едно ниво над избраното поле, щракнете върху Добави фигурата над.

   Новото поле заема позицията на избраното поле, а избраното поле и всички полета непосредствено под него се понижават с едно ниво.

  • За да вмъкнете поле на едно ниво под избраното поле, щракнете върху Добави фигурата под.

   Новото поле се добавя след другите полета от същото ниво.

  • За да добавите поле на помощник, щракнете върху Добавяне на помощник.

   Полето на помощника се добавя над другите полета от същото ниво в графиката SmartArt, но се показва в текстовия екран след другите полета от същото ниво.

   Добавяне на помощник е налично само за оформления на организационна диаграма. То не е налично за йерархични оформления, като например Йерархия.

Забележки : 

 • Когато трябва да добавите поле към графика на отношения, експериментирайте с добавяне на фигурата пред или след избраната фигура, за да постигнете желаното разположение за новата фигура. Просто е да коригирате често срещани грешки в графики SmartArt.

 • За да добавите фигура от текстовия екран:

  1. На нивото на фигурата, поставете курсора в края на текста, където искате да добавите нова фигура.

  2. Натиснете ENTER, след което въведете текста, който искате да се съдържа в новата фигура.

  3. За да добавите поле на помощник, натиснете ENTER, когато е избрано поле на помощник в текстовия екран.

 • Въпреки че не можете да свържете автоматично с линия две полета от най-високо ниво в оформленията на организационна диаграма, като Организационна диаграма, можете да имитирате този изглед чрез добавяне на поле към графиката SmartArt, като след това начертаете линия, свързваща полетата.

 • За да преместите поле, щракнете върху полето, което искате да преместите, след което го плъзнете до новото му местоположение. За да преместите или "побутнете" полето на много малки стъпки, задръжте натиснат CTRL, докато натискате клавишите със стрелки на клавиатурата.

Изтриване на поле

За да изтриете поле, щракнете върху границата на полето, което искате да изтриете, и натиснете DELETE.

За да се покаже отношение на отчитане с пунктирана линия между две полета, променете стила на свързващата ги линия.

 1. Щракнете върху графиката SmartArt, чиято линия искате да промените.

 2. Щракнете с десния бутон върху линията, след което щракнете върху Форматиране на фигура в контекстното меню.

 3. Щракнете върху Стил на линията и върху желания Тип тире.

Висящото оформление засяга оформлението на всички полета под избраното поле.

 1. Щракнете върху полето в организационната диаграма, към което искате да приложите висящо оформление.

 2. Под Инструменти за SmartArt, в раздела Проектиране, в групата Създаване на графика щракнете върху Оформление и след това направете едно от следните неща:

  изображение на раздела ''проектиране'' в ''инструменти за smartart''

  Ако не виждате разделите Инструменти за SmartArt или Проектиране, проверете дали сте избрали графика SmartArt.

  • За да центрирате всички полета под избраното поле, щракнете върху Стандартен.

   организационна диаграма със ''стандартно висящо'' оформление

  • За да центрирате избраното поле над полетата под него и да подредите полетата под него хоризонтално с по две полета на ред, щракнете върху И двете.

   организационна диаграма с висящо оформление ''и двете''

  • За да подредите избраното поле отдясно на полетата под него и да подравните полетата под него вертикално вляво, щракнете върху Ляво висящ.

   организационна диаграма с оформление ''ляво висящ''

  • За да подредите избраното поле отляво на полетата под него и да подравните полетата под него вертикално вдясно, щракнете върху Дясно висящ.

   Организационна диаграма с оформление ''Дясно висящ''

Можете да приложите комбинации на цветове, които са получени от цветове на тема, към полетата във вашата графика SmartArt.

 1. Щракнете върху графиката SmartArt, чийто цвят искате да промените.

 2. Под Инструменти за SmartArt, в раздела Проектиране, в групата Стилове на SmartArt щракнете върху Промяна на цветовете.

  изображение на раздела ''проектиране'' в ''инструменти за smartart''

  Ако не виждате разделите Инструменти за SmartArt или Проектиране, проверете дали сте избрали графика SmartArt.

 3. Щракнете върху желаната от вас комбинация на цветове.

Съвет : Когато поставите показалеца върху миниатюра, можете да видите как въздействат цветовете върху вашата графика SmartArt.

 1. Щракнете с десния бутон върху границата на поле, след което щракнете върху Форматиране на фигура в контекстното меню.

 2. Щракнете върху екрана Запълване, след което щракнете върху Плътно запълване.

 3. Щракнете върху Цвят Изображение на бутон , след което щракнете върху желания цвят.

 4. За да зададете до каква степен да може да се вижда през цвета на фона, преместете плъзгача Прозрачност или въведете число в полето до плъзгача. Можете да промените процентната стойност на прозрачността от 0% (напълно непрозрачно, настройката по подразбиране) до 100% (напълно прозрачно).

Стилът на SmartArt представлява комбинация от различни ефекти, например стил на линия, релефна рамка или 3D, която можете да приложите към полетата в графика SmartArt, за да създадете уникален и професионално проектиран изглед.

 1. Щракнете върху графиката SmartArt, чийто стил на SmartArt искате да промените.

 2. Под Инструменти за SmartArt, в раздела Проектиране, в групата Стилове на SmartArt щракнете върху желания от вас стил на SmartArt.

  За да видите още стилове на SmartArt, щракнете върху бутона Още Изображение на бутон .

  Ако не виждате разделите Инструменти за SmartArt или Проектиране, проверете дали сте избрали графика SmartArt.

Забележки : 

Ако използвате Microsoft PowerPoint, можете да анимирате организационна диаграма, за да подчертаете всяко поле, всяко разклонение или всяко йерархично ниво.

 1. Щракнете върху организационната диаграма в графика SmartArt, която искате да анимирате.

 2. В раздела Анимации, в групата Анимации щракнете върху Анимация и след това щракнете върху По разклонение едно по едно.

  изображение на раздела ''анимации''

Забележка : Ако копирате в друг слайд организационна диаграма, която има приложена към нея анимация, анимацията също се копира.

Вж. също

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×