Създаване на организационна диаграма

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Ако искате да илюстрирате отношенията в йерархията на вашата фирма или организация, можете да създадете графика SmartArt, която използва оформление на организационна диаграма, като например Организационна диаграма, или можете да използвате Visio за създаване на организационна диаграма. Ако разполагате с Visio, вж. статията Определяне коя програма да се използва за създаване на организационна диаграма.

Можете също да създадете организационна диаграма с картина, свързана с всяко лице в графиката SmartArt. Организационната диаграма със снимки не само изглежда професионално проектирана, но също така ще помогне на аудиторията да свърже имената с лицата на колегите си.

Какво искате да направите?

Общ преглед на създаването на организационна диаграма

Създаване на организационна диаграма

Създаване на организационна диаграма с картини

Добавяне или изтриване на полета в организационна диаграма

Смяна на плътна линия с пунктирана линия

Промяна на висящото оформление на организационна диаграма

Промяна на цветовете на организационна диаграма

Промяна на цвета на фона на поле в организационна диаграма

Прилагане на стил на SmartArt към организационна диаграма

Анимиране на организационна диаграма

Общ преглед на създаването на организационна диаграма

Организационната диаграма представя графично структурата на управление на организацията, като например ръководителите на отдели и служителите на неръководни длъжности в рамките на фирмата. С помощта на графика SmartArt в Excel, Outlook, PowerPoint или Word можете да създадете организационна диаграма и да я включите в работен лист, имейл съобщение, презентация или документ. За да създадете организационна диаграма бързо и лесно, можете да въведете или поставите текста в организационната си диаграма, а след това текстът да бъде автоматично разположен и подреден.

Когато добавите поле за помощник към оформление на организационна диаграма, като напр. Организационна диаграма, полето за помощника в текстовото поле се посочва с прикачен с линия водещ символ.

Оформление на организационна диаграма с фигури за един ръководител, двама подчинени и един помощник.

Въпреки че можете да използвате други йерархични оформления, за да създадете организационна диаграма, полето за помощник и висящите оформления са налични само с оформления на организационна диаграма.

За да придадете професионален и привлекателен вид на вашата графика SmartArt, можете да промените цветовете на организационната диаграма или да приложите стил на графика SmartArt към нея. В презентации на PowerPoint 2010 можете също да анимирате своята организационна диаграма.

Най-горе на страницата

Създаване на организационна диаграма

 1. В документа, презентацията, електронната таблица или имейл съобщението, в раздела Вмъкване, в групата Илюстрации щракнете върху SmartArt.

  групата "илюстрация" в раздела "вмъкване" на powerpoint 2010.
  Пример за групата Илюстрация в раздела Вмъкване в PowerPoint 2010

 2. В галерията Избор на графика SmartArt щракнете върху Йерархия, щракнете върху оформление на организационна диаграма (например Организационна диаграма), след което щракнете върху OK.

 3. За да въведете текста, направете едно от следните неща:

  • Щракнете в поле на графиката SmartArt, след което въведете текста.

   За да получите най-добри резултати, използвайте тази опция, след като добавите всички желани от вас полета.

  • Щракнете върху [Текст] в текстовия екран, след което въведете текста.

  • Копирайте текста от друго местоположение или програма, щракнете върху [Текст] в текстовия екран и поставете текста.

   Ако текстовият екран не се вижда, щракнете върху контролата.

   контролата ''текстов екран''

Най-горе на страницата

Изображение на групата ''Създаване на графика''

 1. В документа, презентацията, електронната таблица или имейл съобщението, в раздела Вмъкване, в групата Илюстрации щракнете върху SmartArt.

  групата "илюстрация" в раздела "вмъкване" на powerpoint 2010.
  Пример за групата Илюстрация в раздела Вмъкване в PowerPoint 2010

 2. В галерията Избор на графика SmartArt щракнете върху Йерархия и след това щракнете двукратно върху Организационна диаграма с картини.

  Организационна диаграма с картини

 3. За да добавите картина, в полето, където искате да я добавите щракнете върху иконата за картина, намерете папката, съдържаща картината, която искате да използвате, щракнете върху файла с картината, след което щракнете върху Вмъкни.

  икона на контейнера за картина.
  Икона за картина

 4. За да въведете текста, направете едно от следните неща:

  • Щракнете в поле на графиката SmartArt, след което въведете текста.

   За да получите най-добри резултати, използвайте тази опция, след като добавите всички желани от вас полета.

  • Щракнете върху [Текст] в текстовия екран, след което въведете текста.

  • Копирайте текста от друго местоположение или програма, щракнете върху [Текст] в текстовия екран и поставете текста.

   Ако текстовият екран не се вижда, щракнете върху контролата.

   контролата ''текстов екран''

Най-горе на страницата

Добавяне или изтриване на полета в организационна диаграма

Добавяне на поле

 1. Щракнете върху графиката SmartArt, към която искате да добавите поле.

 2. Щракнете върху съществуващото поле, което е разположена най-близо до мястото, в което искате да добавите новото поле.

 3. Под Инструменти за SmartArt, в раздела Проектиране, в групата Създаване на графика щракнете върху стрелката под Добавяне на фигура и след това направете едно от следните неща:

  групата "създаване на графика" на раздела "проектиране" под "инструменти за smartart"

  Ако не виждате разделите Инструменти за SmartArt или Проектиране, проверете дали сте избрали графика SmartArt. Може да се наложи да щракнете двукратно върху графиката SmartArt, за да я изберете и да отворите раздела Проектиране.

  • За да вмъкнете поле на същото ниво, като избраното поле, но след него, щракнете върху Добави фигурата след.

  • За да вмъкнете поле на същото ниво, като избраното поле, но пред него, щракнете върху Добави фигурата пред.

  • За да вмъкнете поле на едно ниво над избраното поле, щракнете върху Добави фигурата над.

   Новото поле заема позицията на избраното поле и избраното поле и всички полета непосредствено под него минават с едно ниво надолу.

  • За да вмъкнете поле на едно ниво под избраното поле, щракнете върху Добави фигурата под.

  • За да добавите поле на помощник, щракнете върху Добавяне на помощник.

   Полето на помощника се добавя над другите полета от същото ниво в графиката SmartArt, но се показва в текстовия екран след другите полета от същото ниво.

   Добавяне на помощник е налично само за оформления на организационна диаграма. То не е налично за йерархични оформления, като например Йерархия.

Изтриване на поле

За да изтриете поле, щракнете върху границата на полето, което искате да изтриете, и натиснете DELETE.

Забележки : 

 • Когато трябва да добавите поле към графика на отношения, експериментирайте с добавяне на фигурата пред или след избраната фигура, за да постигнете желаното разположение за новата фигура.

 • За да добавите фигура от текстовия екран:

  1. На нивото на фигурата, поставете курсора в края на текста, където искате да добавите нова фигура.

  2. Натиснете ENTER, след което въведете текста, който искате да се съдържа в новата фигура.

  3. За да добавите поле на помощник, натиснете ENTER, когато е избрано поле на помощник в текстовия екран.

 • Въпреки че не можете да свържете автоматично с линия две полета от най-високо ниво в оформленията на организационна диаграма, като например Организационна диаграма, можете да имитирате този изглед чрез добавяне на поле към най-високото ниво на графиката SmartArt, след което начертаете линия, за да свържете полетата.

 • За да преместите поле, щракнете върху полето, което искате да преместите, след което го плъзнете до новото му местоположение. За да преместите или "побутнете" полето на много малки стъпки, задръжте натиснат Ctrl, докато натискате клавишите със стрелки на клавиатурата.

Най-горе на страницата

Смяна на плътна линия с пунктирана линия

За да се покаже отношение на отчитане с пунктирана линия между две полета, променете стила на свързващата ги линия.

 1. Щракнете върху графиката SmartArt, чиято линия искате да промените.

 2. Щракнете с десния бутон върху линията, след което щракнете върху Форматиране на фигура в контекстното меню.

 3. Щракнете върху Стил на линия и след това изберете желания от вас Тип тире.

Най-горе на страницата

Промяна на висящото оформление на организационна диаграма

Висящото оформление засяга оформлението на всички полета под избраното поле.

 1. Щракнете върху полето в организационната диаграма, към което искате да приложите висящо оформление.

 2. Под Инструменти за SmartArt, в раздела Проектиране, в групата Създаване на графика щракнете върху Оформление и след това направете едно от следните неща:

  групата "създаване на графика" на раздела "проектиране" под "инструменти за smartart"

  Ако не виждате разделите Инструменти за SmartArt или Проектиране, проверете дали сте избрали графика SmartArt. Може да се наложи да щракнете двукратно върху графиката SmartArt, за да я изберете и да отворите раздела Проектиране.

  • За да центрирате всички полета под избраното поле, щракнете върху Стандартен.

   организационна диаграма със ''стандартно висящо'' оформление

  • За да центрирате избраното поле над полетата под него и да подредите полетата под него хоризонтално с по две полета на ред, щракнете върху И двете.

   организационна диаграма с висящо оформление ''и двете''

  • За да подредите избраното поле отдясно на полетата под него и да подравните полетата под него вертикално вляво, щракнете върху Ляво висящ.

   организационна диаграма с оформление ''ляво висящ''

  • За да подредите избраното поле отляво на полетата под него и да подравните полетата под него вертикално вдясно, щракнете върху Дясно висящ.

   Организационна диаграма с оформление ''Дясно висящ''

Най-горе на страницата

Промяна на цветовете на организационна диаграма

Можете да приложите комбинации на цветове, които са получени от цветове на тема, към полетата във вашата графика SmartArt.

 1. Щракнете върху графиката SmartArt, чийто цвят искате да промените.

 2. Под Инструменти за SmartArt, в раздела Проектиране, в групата Стилове на SmartArt щракнете върху Промяна на цветовете.

  групата "стилове на smartart" в раздела "проектиране" под "инструменти за smartart"

  Ако не виждате разделите Инструменти за SmartArt или Проектиране, проверете дали сте избрали графика SmartArt. Може да се наложи да щракнете двукратно върху графиката SmartArt, за да я изберете и да отворите раздела Проектиране.

 3. Щракнете върху желаната от вас комбинация на цветове.

Когато поставите показалеца върху миниатюра, можете да видите как въздействат цветовете върху графиката SmartArt.

Най-горе на страницата

Промяна на цвета на фона на поле в организационна диаграма

 1. Щракнете с десния бутон върху границата на поле, след което щракнете върху Форматиране на фигура в контекстното меню.

 2. Щракнете върху екрана Запълване и след това върху Плътно запълване.

 3. Щракнете върху Цвят Изображение на бутон , след което щракнете върху желания цвят.

 4. За да зададете до каква степен да може да се вижда през цвета на фона, преместете плъзгача Прозрачност или въведете число в полето до плъзгача. Можете да промените процентната стойност на прозрачността от 0% (напълно непрозрачно, настройката по подразбиране) до 100% (напълно прозрачно).

Най-горе на страницата

Прилагане на стил на SmartArt към организационна диаграма

Стилът на SmartArt представлява комбинация от различни ефекти, например стил на линия, релефна рамка или 3D, която можете да приложите към полетата в графика SmartArt, за да създадете уникален и професионално проектиран изглед.

 1. Щракнете върху графиката SmartArt, чийто стил на SmartArt искате да промените.

 2. Под Инструменти за SmartArt, в раздела Проектиране, в групата Стилове на SmartArt щракнете върху желания от вас стил на графика SmartArt.

  За да видите още стилове на графика SmartArt, щракнете върху бутона Още Изображение на бутон .

  Ако не виждате разделите Инструменти за SmartArt или Проектиране, проверете дали сте избрали графика SmartArt. Може да се наложи да щракнете двукратно върху графиката SmartArt, за да я изберете и да отворите раздела Проектиране.

Най-горе на страницата

Анимиране на организационна диаграма

Ако използвате PowerPoint, можете да анимирате организационна диаграма, за да подчертаете всяко поле, всяко разклонение или всяко йерархично ниво.

 1. Щракнете върху организационната диаграма с графика SmartArt, която искате да анимирате.

 2. В раздела Анимации, в групата Разширена анимация щракнете върху Добавяне на анимация и изберете ефекта, който искате.

  разделът "анимации" с осветено "добавяне на анимация" в powerpoint 2010

 3. За да промените анимацията на организационна диаграма, така че да се появява по нива, като например да направите така, че всички фигури от едно и също ниво да се появяват заедно, но преди фигурите от по-ниско ниво, направете следното:

  1. Изберете организационната диаграма.

  2. В раздела Анимации, в групата Анимация щракнете върху Опции за ефекти и след това щракнете върху По ниво едно по едно.

Ако копирате организационна диаграма, която има приложена към нея анимация, в друг слайд, анимацията също се копира.

Най-горе на страницата

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×