Създаване на нов шаблон

Функцията, описана в тази помощна тема, е достъпна само ако е инсталирана една от следните версии и на Office SharePoint Server 2007, и на Microsoft Office Enterprise 2007: китайски (традиционен), китайски (опростен), японски или корейски.

 1. Стартирайте програмата, с която се създава шаблон. "Групово одобрение" поддържа файлове в .docx, dotx, doc, xltx, xlsx и xls формати, създадени в Microsoft Office Word 2007 или в Microsoft Office Excel 2007.

 2. Проектирайте файла на шаблона си. Ако е необходимо, добавете етикет към номера на документ за шаблоните и покажете номера на документа. Когато премествате или копирате документ в друго местоположение, избраните свойства на номера на документа не се запазват. Затова се уверете, че сте добавили етикет към номера на документ за документа, за да проверите оригиналния номер на документа след копиране. В тази точка просто оставете място за етикета на номера на документ, тъй като той може да се вмъкне само ако документът е записан на сървъра. За да създадете ред за подпис, направете следното:

  1. Преместете точката на вмъкване в позиция на реда за подпис.

  2. В раздела Вмъкване, в групата Текст разгънете падащото меню на реда за подпис. Щракнете върху Печат на ред за подпис.

  3. Щракнете върху OK в диалоговия прозорец за ограничено правно пълномощие на подписа.

  4. В диалоговия прозорецНастройка на подпис     въведете информация в полетата, ако е необходимо.

   • Предложен подписал      Оставете полето празно, тъй като името на потребителя се добавя автоматично, когато потребителят подписва документа.

   • Предлагана длъжност на подписващия      Оставете полето празно, тъй като длъжността на потребителя се добавя автоматично, когато потребителят подписва документа.

   • Предлаган имейл адрес на подписващия:      Оставете това поле празно, ако е ред за подпис за нормален одобряващ, или въведете звездичка (*), ако е ред за подпис за съподписващ в сценарий "Корпоративен/съодобряващ".

   • Инструкции за подписващия      Това съобщение се показва на одобряващия, когато подписва документа. То се показва отгоре на диалоговия прозорец Подпис. Модифицирайте съобщението, ако е необходимо.

   • Разрешение на подписващия да добавя коментари в диалога за подпис      Определете дали да се показва полето Цел за подписване на този документ в диалоговия прозорец Подпис. Препоръчваме ви да изберете тази опция, така че одобряващият да може да остави необходимите коментари.

   • Показване на датата на подписване в реда за подпис      Определете дали да се показва датата на подписване в горната част на реда за подпис.

  5. Щракнете върху OK, за да затворите диалоговия прозорец.

  6. Създайте толкова реда за подпис, колкото искате.

 3. Запишете създадения документ.

 4. Излезте от програмата.

 5. Щракнете върху OK.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×