Създаване на нов шаблон

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

В Microsoft Word 2010, можете да създадете шаблон, като запишете документ като файл на .dotx, .dot файл или .dotm областта з (.dotm файлов тип ви позволява да разрешаване на макросите във файла).

Какво искате да направите?

Научете повече за шаблоните

Създаване на шаблон (Запиши като шаблон)

Добавяне на градивни блокове към шаблон

Добавяне на контроли на съдържанието в шаблон

Добавяне на защита към шаблон

Повече информация за шаблоните

Шаблон е тип на документ, който създава копие на себе си, когато го отворите.

Например бизнес планът е често използван документ, който се списва в Word. Вместо да създавате структурата на бизнес плана от нулата, можете да използвате шаблон с предварително зададено оформление на страница, шрифтове, полета и стилове. Всичко, което трябва да направите, е да отворите шаблона и да попълните текста и информацията, специфична за вашия документ. Когато запишете документа като .docx или .docm файл, вие записвате документа отделно от шаблона, на който е основан.

В шаблон можете да предоставите Препоръчителни секции или изисква текст за други на използване, както и контроли на съдържание, като предварително зададена падащ списък или специални емблема. Можете да добавите защита към част от шаблон, или можете да приложите парола към шаблона, за да помогне за защитата на съдържанието на шаблона от промени.

Можете да намерите шаблони на Word за повечето видове документи в Office.com. Ако имате интернет връзка, щракнете върху раздела файл , щракнете върху Създайи след това щракнете върху категорията на шаблона, който искате. Можете също така можете да създадете ваши собствени шаблони.

Забележка : Силно структурирани и сложни шаблони, като например данък подготовка на формуляр, може да се създаде най-добре в програма за създаване на формуляри, например Microsoft InfoPath 2010.

Най-горе на страницата

Създаване на шаблон (Запиши като шаблон)

Можете да започнете с празен документ и да го запишете като шаблон или да създадете шаблон, основан на съществуващ документ или шаблон.

Започване с празен шаблон

 1. Щракнете върху раздела Файл и после щракнете върху Създай.

 2. Щракнете върху Празен документ, след което щракнете върху Създай.

 3. Направете желаните промени в настройките за полетата, размера и ориентацията на страницата, стиловете и другите формати.

  Можете също да добавите контроли на съдържание, като избор на дата, пояснителен текст и графика, която искате да се показват във всички нови документи, които базирате на шаблона.

 4. Щракнете върху раздела Файл, след което щракнете върху Запиши като.

 5. В диалоговия прозорец Запиши като направете едно от следните неща:

  • На компютър, на който се изпълнява Windows 7 превъртете до горната част на списъка на папките и под Microsoft Word щракнете върху шаблони.

  • На компютър, на който се изпълнява Windows Vista, под Предпочитани връзкищракнете върху шаблони.

  • На компютър, на който се изпълнява Windows XP, под Запиши вщракнете върху Надеждни шаблони.

 6. Дайте име на новия шаблон, изберете Шаблон на Word в списъка Запиши като тип и щракнете върху Запиши.

  Забележка : Можете също да запишете шаблона като Шаблон на Word с разрешени макроси (.dotm файл) или Шаблон на Word 97-2003 (.dot файл).

 7. Затворете шаблона.

Създаване на шаблон, въз основа на съществуващ шаблон или документ

 1. Щракнете върху раздела Файл и после щракнете върху Създай.

 2. Под Налични шаблонищракнете върху Създай от съществуващ.

 3. Щракнете върху шаблон или документ, който е подобен на този, който искате да създадете и след това щракнете върху Създаване на нов.

 4. Направете желаните промени в настройките за полетата, размера и ориентацията на страницата, стиловете и другите формати.

  Можете също да добавите контроли на съдържание, като избор на дата, пояснителен текст и графика, която искате да се показват във всички нови документи, които базирате на шаблона.

 5. Щракнете върху раздела Файл, след което щракнете върху Запиши като.

 6. В диалоговия прозорец Запиши като направете едно от следните неща:

  • На компютър, на който се изпълнява Windows 7 превъртете до горната част на списъка на папките и под Microsoft Word щракнете върху шаблони.

  • На компютър, на който се изпълнява Windows Vista, под Предпочитани връзкищракнете върху шаблони.

  • На компютър, на който се изпълнява Windows XP, под Запиши вщракнете върху Надеждни шаблони.

 7. Дайте име на новия шаблон, изберете Шаблон на Word в списъка Запиши като тип и щракнете върху Запиши.

  Забележка : Можете също да запишете шаблона като Шаблон на Word с разрешени макроси (.dotm файл) или Шаблон на Word 97-2003 (.dot файл).

 8. Затворете шаблона.

Най-горе на страницата

Добавяне на градивни блокове към шаблон

Градивните блокове са многократно използваеми части от съдържание или други части на документа, които се съхраняват в галерии, за да могат да бъдат преглеждани и повторно използвани по всяко време. Можете също да записвате градивни блокове и да ги разпространявате с шаблони.

Например може да създадете шаблон за отчет, който предоставя на потребителите на шаблона два типа обяснителни записки, от които да избират, когато създават своя собствен отчет, базиран на вашия шаблон.

 1. Запишете и затворете шаблона, който сте създали по желания от вас начин и в който искате да добавите градивни блокове, между които да избират потребителите.

 2. Отворете шаблона.

  Дръжте отворен шаблона, към който искате да добавите опции на градивни блокове за потребителите на шаблона.

 3. Създайте градивните блокове, които искате да предоставите на вашите потребители на шаблона.

  Когато попълните информацията в диалоговия прозорец Създаване на нов градивен блок, в полето Запиши в щракнете върху името на шаблона.

  За повече информация относно създаването на градивни блокове и да ги добавите към галерии вижте Добавяне на градивен блок в галерия.

  Забележка : Ако искате да направите достъпни в контрола на съдържание за градивни блокове галерия сградивни блокове, задайте градивни блокове на уникални категория в диалоговия прозорец Създаване на нов градивен блок .

 4. Разпространете шаблона.

  Когато изпращате шаблона или го правите достъпен за другите, градивните блокове, които сте записали с шаблона, ще бъдат налични в галериите, които сте указали.

Най-горе на страницата

Добавяне на контроли на съдържанието в шаблон

Можете също да предложите гъвкавост на всеки, който ще използва вашия шаблон, като добавите и конфигурирате контроли на съдържанието, като например контроли на RTF текст, картини, падащи списъци или контроли за избор на дата.

Можете например да дадете на колега шаблон, който включва падащ списък, но вашият колега иска да използва друг набор от опции в базирания на вашия шаблон документ, който той ще разпространява. Тъй като вие сте разрешили редактиране на падащия списък, когато сте добавили контролата на съдържание в шаблона, вашият колега може лесно да променя шаблона, за да го пригоди към своите нужди.

Забележка : Ако не са налични контроли на съдържание, може да сте отворили документ или шаблон, който е създаден в предишна версия на Word. За да използвате контроли на съдържание, трябва да конвертирате документа във файлов формат на Word 2010, като щракнете върху раздела файл , щракнете върху информация, щракнете върху Конвертиранеи след това щракнете върху OK. След като конвертирате документа или шаблона, запишете го.

За да добавите контроли на съдържание, трябва да покажете раздела разработчик.

Показване на раздела "Разработчик"

 1. Щракнете върху раздела Файл.

 2. Изберете Опции.

 3. Щракнете върху Персонализиране на лентата.

 4. Под Персонализиране на лентата, щракнете върху Основни раздели.

 5. В списъка отметнете квадратчето Разработчик, а след това щракнете върху OK.

  квадратче за отметка ''разработчик''

Добавяне на контроли на съдържанието

В раздела Разработчик, в групата Контроли щракнете върху Режим на проектиране, а след това вмъкнете желаните контроли.

лентата на o14

Вмъкване на текстова контрола, в която потребителите могат да въвеждат текст

В контрола на съдържание за RTF текст потребителите могат да форматират текст като получер или курсив и могат да въвеждат множество абзаци. Ако искате да ограничите това, което потребителите въвеждат, вмъкнете контролата на съдържание за обикновен текст.

 1. Щракнете там, където искате да вмъкнете контролата.

 2. В раздела разработчик , в групата контроли щракнете върху Контрола за съдържание с RTF текст Първи стъпки или Контрола на съдържание за обикновен текст Първи стъпки .

За да зададете специфични свойства на контрола, вижте Задаване или променяне на свойства за съдържание контролира.

Вмъкване на контрола за картина

 1. Щракнете там, където искате да вмъкнете контролата.

 2. В раздела Разработчик, в групата Контроли щракнете върху Контрола за картина.

  контрола на съдържание за картина

За да зададете специфични свойства на контрола, вижте Задаване или променяне на свойства за съдържание контролира.

Вмъкване на разгъващ се списък или падащ списък

В разгъващ се списък потребителите могат да избират от списък с възможности за избор, който вие предоставяте, или те могат да въведат своя собствена информация. В падащ списък потребителите могат да избират само от списъка с възможности за избор.

 1. В раздела разработчик , в групата контроли щракнете върху Контрола за разгъващ се списък Изображение на бутон или Контрола за падащ списък Първи стъпки .

 2. Изберете контролата на съдържание и после в раздела Разработчик, в групата Контроли щракнете върху Свойства.

  лентата на o14

 3. За да създадете списък с възможности за избор, щракнете върху Добави под Свойства на разгъващ се списък или Свойства на падащ списък.

 4. Напишете избор в полето Показвано име, например Да, Не или Може би.

  Повторете тази стъпка, докато всички възможности за избор са в падащото меню.

 5. Попълнете всички други свойства, които желаете.

  Забележка :  Ако отметнете квадратчето Съдържанието не може да се редактира, потребителите няма да могат да щракват върху възможност за избор.

Вмъкване на контрола за избор на дата

 1. Щракнете там, където искате да вмъкнете контролата за избор на дата.

 2. В раздела Разработчик, в групата Контроли щракнете върху Контрола на съдържание за избор на дата.

  Контрола на съдържание за избор на дата

За да зададете специфични свойства на контрола, вижте Задаване или променяне на свойства за съдържание контролира.

Вмъкване на квадратче за отметка

 1. Щракнете там, където искате да вмъкнете контролата квадратче за отметка.

 2. В раздела Разработчик, в групата Контроли щракнете върху Контрола на съдържание на квадратче за отметка.

  Контрола на съдържание на квадратче за отметка

За да зададете специфични свойства на контрола, вижте Задаване или променяне на свойства за съдържание контролира.

Най-горе на страницата

Вмъкване на контрола за галерия с градивни блокове

Можете да използвате контроли за градивни блокове, когато искате хората да изберат конкретен текстов блок.

Например контролите за градивни блокове са полезни, ако настройвате шаблон за договор и трябва да добавите различни текстови шаблони в зависимост от специфичните изисквания на договора. Можете да създадете контроли на съдържание за RTF текст за всяка версия на текстовия шаблон и след това да използвате контроли за градивни блокове като контейнер за контролите на съдържание за RTF текст.

Можете също да използвате контрола за градивни блокове във формуляр.

 1. Щракнете там, където искате да вмъкнете контролата.

 2. В раздела "разработчик", в групата контроли щракнете върху Контрола на съдържание за градивни блокове Галерия.

  контрола на съдържание за градивни блокове

 3. Щракнете върху контролата на съдържание, за да я изберете.

 4. В раздела Център, в групата Контроли щракнете върху Свойства.

 5. Щракнете върху Галерия и Категория за градивните блокове, които искате да направите достъпни в контролата за градивни блокове.

За информация относно настройването други свойства на контролата, вижте Задаване или променяне на свойства за съдържание контролира.

Задаване или променяне на свойства за контроли на съдържание

 1. Изберете контролата на съдържание и щракнете върху Свойства в групата Контроли.

 2. В диалоговия прозорец Свойства на контрола на съдържание изберете дали контролата на съдържание може да бъде изтривана или редактирана, когато някой използва вашия шаблон.

 3. За да държите заедно няколко контроли на съдържанието или дори няколко абзаци текст, изберете контролите или текста, след което щракнете върху Групирай в групата Контроли.

  Например може да имате документ за отказ от отговорност на три страници. Ако използвате командата Групирай, за да групирате трите абзаца, този документ няма да може да бъде редактиран и ще може да бъде изтрит само като група.

Добавяне на текст с инструкции към шаблон

Текстът с инструкции може да подобри използваемостта на шаблона, който създавате. Можете да промените текста с инструкции по подразбиране в контролите на съдържание.

За да персонализирате текста с инструкции по подразбиране за потребителите на вашия шаблон, направете следното:

 1. В раздела разработчик , в " контроли " щракнете върху Режим на проектиране.

  лентата на o14

 2. Щракнете върху контролата на съдържание там, където искате да промените текста с инструкции на контейнера.

 3. Редактирайте текста на контейнера и го форматирайте, както искате.

 4. В раздела разработчик , в " контроли " щракнете върху Режим на проектиране , за да изключите функцията за проектиране и да запишете текста с инструкции.

Най-горе на страницата

Добавяне на защита към шаблон

Можете да добавите защита към отделни контроли на съдържание в шаблон, за да предотвратите възможността някой да изтрие или редактира определена контрола на съдържание или група контроли, или можете да защитите цялото съдържание на шаблона с парола.

Добавяне на защита към части от шаблон

 1. Отворете шаблона, на който искате да добавите защита.

 2. Изберете контролите на съдържание, за които искате да ограничите промените.

  За да изберете множество контроли задръжте натиснат клавиша CTRL, докато щраквате върху контролите.

 3. В раздела Разработчик, в групата Контроли щракнете върху Групиране, след което щракнете отново върху Групиране.

 4. В раздела Център, в групата Контроли щракнете върху Свойства.

 5. В диалоговия прозорец Свойства на контрола на съдържание, под Заключване направете едно от следните неща:

  • Поставете отметка до Контролата на съдържание не може да бъде изтривана, което позволява на съдържанието на контролата да бъде редактирано, но самата контрола не може да бъде изтривана от шаблона или документ, базиран на шаблона.

  • Поставете отметка до Съдържанието не може да се редактира, което позволява изтриването на контролата, но не позволява редактиране на съдържанието в нея.

   Използвайте тази настройка, когато искате да защитите текст, ако той е включен. Например ако често включвате отказ от отговорност, можете да подсигурите, че той ще бъде винаги един и същ, и можете да го изтриете от документите, които не го изискват.

Присвояване на парола на шаблон

За да присвоите парола на документа, така че само проверяващи, които знаят паролата, да могат да премахват защитата, направете следното:

 1. Отворете шаблона, на който искате да присвоите парола.

 2. В раздела Преглед , в групата защита щракнете върху Ограничаване на редактирането.

 3. Под Започване на прилагането изберете Да, започни прилагането на защита.

 4. Въведете парола в полето Въведете нова парола (не е задължително) и след това я потвърдете.

  Важно : Ако изберете да не използвате парола, всеки може да променя вашите ограничения на разрешенията.

  Използвайте сигурни пароли, съчетаващи главни и малки букви, цифри и символи. В несигурните пароли не се смесват такива елементи. Сигурна парола: Y6dh!et5. Несигурна парола: House27. Паролите трябва да бъдат с дължина от 8 или повече знака. По-добре е да използвате фраза за достъп с 14 знака или повече. За повече информация вж. Помощ за защитата на личните данни със сигурна парола.

  It is critical that you remember your password. If you forget your password, Microsoft cannot retrieve it. Store the passwords that you write down in a secure place away from the information that they help protect.

Най-горе на страницата

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×