Създаване на начална презентация в PowerPoint 2007

Тази статия ви помага бързо и лесно да създадете начална презентация в Microsoft Office PowerPoint 2007 и посочва допълнителни възможности, които можете да използвате, за да подобрите работата си.

Какво искате да направите?

Запознайте се с работната област на PowerPoint

Наименуване и записване на презентацията ви

Добавяне, пренареждане и изтриване на слайдове

Добавяне и форматиране на текст

Прилагане на по-подходящ изглед към презентацията ви

Добавяне на графична колекция, графики SmartArt и други обекти

Добавяне на хипервръзки

Проверка на правописа и визуализация на презентацията ви

Научете повече за подготвянето за представянето на презентацията ви

Поздравления!

Може би ви е нужно да създадете презентация на PowerPoint в края на деня, но не сте създавали такава преди. Или пък сте създавали презентации на PowerPoint много отдавна, но не си спомняте как.

Тази статия е чудесното място за започване на изучаването (или припомнянето) на начините за използване на PowerPoint. В края на тази статия ще имате нова презентация на PowerPoint и солидни основи в познаването и увереността относно използването на Office PowerPoint 2007.

Забележки   

 • Ако вече познавате Office PowerPoint 2003 или по-ранна версия и искате информация за новите характеристики в Office PowerPoint 2007, вижте статията Какво е новото в Microsoft Office PowerPoint 2007.

 • Може да сметнете за полезно да отпечатате тази статия, преди да започнете работа, така че да няма нужда да превключвате между статията на екрана и прозореца на PowerPoint. За да отпечатате тази статия, натиснете CTRL+P.

Най-горе на страницата

Запознайте се с работната област на PowerPoint

Направете едно от следните неща:

 • Ако Office PowerPoint 2007 вече се изпълнява, запишете и затворете всички отворени презентации и след това излезте от PowerPoint 2007 и го рестартирайте.

  Връзки към информация за записване на презентации можете да намерите в секцията Вж. също.

 • Ако Office PowerPoint 2007 не се изпълнява, стартирайте го сега.

Когато стартирате PowerPoint, той се отваря в изглед, наречен нормален изглед, където създавате и работите по слайдове.

Работната област, когато първоначално стартирате PowerPoint

1. В екрана Слайд можете да работите направо с отделни слайдове.

2. Пунктираните граници определят контейнери, където можете да въвеждате текст или да вмъквате картини, диаграми и други обект.

3. Разделът Слайдове показва миниатюра версия на всеки слайд с пълен размер, показан в екрана Слайд. След като добавите други слайдове, можете да щракнете върху миниатюра в раздела Слайдове, за да накарате слайда да се появи в екрана Слайд. Или пък можете да плъзнете миниатюри, за да пренаредите слайдовете в презентацията си. Можете също да добавяте или изтривате слайдове в раздела Слайдове.

4. В екрана екран за бележки можете да въведете бележки за текущия слайд. Можете да поднесете бележките си на вашата аудитория или да отпратите към бележките си в изглед на представящия, когато представяте презентацията си.

Забележка   По подразбиране Office PowerPoint 2007 прилага към нови презентации шаблон за празна презентация, показан в предишната илюстрация. Празната презентация е най-простият и най-общият от шаблоните в Office PowerPoint 2007. Празната презентация е шаблон, който е добър за използване, когато за първи път започвате да работите с PowerPoint, тъй като той е прост и може да се адаптира за много типове презентации. За да създадете нова презентация, която се базира на шаблона за празна презентация, щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутон, щракнете върху Нови, щракнете върху Празни и най-нови под Шаблони и след това щракнете двукратно върху Празна презентация под Празни и най-нови.

След като отворите шаблона за празна презентация, вижда се само малка част от екрана Бележки. За да видите по-голяма част от екрана Бележки, така че да имате повече място да въвеждате в него, направете следното:

 1. Посочете горната граница на екрана Бележки.

 2. Когато показалецът се превърне в Хоризонтална разделителна линия, плъзнете границата нагоре, за да направите малко повече място за бележките на докладчика, както е показано в следващата илюстрация.

Работното пространство с преоразмерения екран ''Бележки''

Забележете, че слайдът в екрана Слайд се преоразмерява автоматично, за да се нагоди към наличното място.

Близо до горната част на екрана има три бутона, които можете да прецените за полезни:

 • Отмени Изображение на бутон, който отменя последната ви промяна. (За да видите екранно пояснение за това кое действие ще бъде отменено, оставете показалеца над бутона. За да видите меню за други скорошни промени, които също могат да се отменят, щракнете върху стрелката отдясно на Отмени Изображение на бутон.) Можете също да отмените промяна с натискане на CTRL+Z.

 • Върни Изображение на бутон или Повтори Изображение на бутон, което или повтаря или връща последната промяна, в зависимост от действието, което току-що сте извършили. (За да видите екранно пояснение за това кое действие ще бъде повторено или извършено отново, оставете показалеца върху бутона.) Можете също да повторите или върнете промяна с натискане на CTRL+Y.

 • Помощ за Microsoft Office PowerPoint Изображение на бутон, който отваря екрана Помощ за PowerPoint. Можете също да отворите помощта с натискане на клавиша F1.

Връзки към още информация

Намиране на необходимото ви съдържание в прозореца помощ

Персонализиране на лентата с инструменти за бърз достъп

Изгледи в PowerPoint

Най-горе на страницата

Наименуване и записване на презентацията ви

Както при работата с всяка програма, добра идея е да наименувате и запишете вашата презентация веднага и след това да записвате често промените си по време на работа:

 1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутон, посочете Запиши като, а след това направете едно от следните неща:

  • За презентация, която може да се отваря само в Office PowerPoint 2007, щракнете върху Презентация на PowerPoint.

  • За презентация, която да може да се отваря и в Office PowerPoint 2007 и в по-ранни версии на PowerPoint, щракнете върху Презентация на PowerPoint 97-2003.

   Ако изберете тази опция, не можете да използвате никои от характеристиките, които са нови в Office PowerPoint 2007.

 2. В диалоговия прозорец Запиши като, в списъка Запиши в изберете папката или друго местоположение, където искате да запишете вашата презентация.

 3. В полето Име на файл въведете име за презентацията ви или не правете нищо, за да приемете името на файла по подразбиране, и след това щракнете върху Запиши.

Отсега нататък можете да натискате CTRL+S или да щраквате върху Запиши Изображение на бутон до горната част на екрана, за да записвате презентацията си бързо по всяко време.

Връзки към още информация

Използване на PowerPoint 2007 за отваряне или записване на презентация в друг файлов формат

Запис на файл

Най-горе на страницата

Добавяне, пренареждане и изтриване на слайдове

Единственият слайд, който се предоставя автоматично в презентацията ви, има два контейнера – единият форматиран за заглавие, а другият – а подзаглавие. Подреждането на контейнери в слайда се нарича оформление. Office PowerPoint 2007 предоставя също други типове контейнери, като например тези за картини и графики SmartArt.

Когато добавяте слайд към презентацията си, можете също да направите следното, за да изберете едновременно оформление за новия слайд:

 1. В раздела Слайдове щракнете точно под единствения слайд, който вече е показан там.

 2. В раздела Начало, в групата Слайдове щракнете върху стрелката до Нов слайд.

  Стрелката до бутона ''Нов слайд''

  Появява се галерия, показваща миниатюри на различните оформления на слайдове, които са на разположение.

  Галерия от налични оформления на слайдове

  1. Името показва съдържанието, за което е проектирано всяко оформление.

  2. Контейнерите, които показват оцветени икони, могат да съдържат текст, но вие можете също да щракнете върху иконите, за да вмъквате автоматично обекти, включително графики SmartArt и графична колекция.

 3. Щракнете върху оформлението, което искате за новия слайд.

  Сега новият слайд се появява и в раздела Слайдове, където е осветен като текущ слайд, и в екрана Слайд. Повторете тази процедура за всеки нов слайд, който искате да добавите.

  Съвет   Ако искате новият ви слайд да има същото оформление като на предишния, можете да натиснете само Нов слайд, вместо да натискате стрелката до него.

Установяване на броя на необходимите ви слайдове

За да пресметнете броя на слайдовете, от които се нуждаете, постройте структура на материала, който планирате да покриете, и след това разделете материала в отделни слайдове. Вероятно искате поне:

 • Главен слайд за заглавие

 • Въвеждащ слайд, който описва основните точки или области във вашата презентация

 • По един слайд за всяка точка или област, която е посочена във въвеждащия слайд

 • Слайд за резюме, който повтаря списъка с основните точки или области във вашата презентация

Използвайки тази основна структура, ако имате три главни точки или области за представяне, можете да планирате да имате минимум шест слайда: заглавен слайд, въвеждащ слайд, по един слайд за всяка от трите главни точки или области и слайд за резюме.

Проста презентация от шест слайда

Ако има голямо количество материал за представяне във всяка от главните ви точки или области, може да искате да създадете подгрупи от слайдове за този материал, използвайки същата основна структура.

Съвет   Обмислете колко време трябва да се вижда на екрана всеки слайд по време на презентацията ви. Добра стандартна преценка е между две до пет минути за слайд.

Прилагане на ново оформление към слайд

За да промените оформлението на съществуващ слайд, направете следното:

 1. В раздела Слайдове щракнете върху слайда, към който искате да приложите новото оформление.

 2. В раздела Начало, в групата Слайдове щракнете върху Оформление, а след това щракнете върху желаното от вас ново оформление.

  Забележка   Ако прилагате оформление, което няма достатъчно от правилните видове контейнери за съдържание, което вече съществува в слайда, автоматично се създават допълнителни контейнери, за да поберат това съдържание.

Копиране на слайд

Ако искате да създадете два слайда, които са подобни по съдържание и оформление, можете да си спестите работа като създадете един слайд, притежаващ цялото форматиране и съдържание, което и двата слайда ще споделят, и след това да извършите копиране на този слайд, преди да добавите последните индивидуални щрихи към всеки от тях.

 1. В раздела Слайдове щракнете с десния бутон върху слайда, който искате да копирате, и след това щракнете върху Копирай в контекстно меню.

 2. Пак в раздела Слайдове щракнете с десния бутон там, където искате да добавите новото копие на слайда, и след това щракнете върху Постави в контекстното меню.

Можете също да вмъкнете копие на слайд от една презентация в друга презентация.

Пренареждане на реда на слайдовете

 • В раздела Слайдове щракнете върху слайда, който искате да преместите, и след това го плъзнете до желаното от вас местоположение.

  За да изберете няколко слайда, щракнете върху слайд, който искате да преместите, и след това натиснете и задръжте клавиша CTRL, докато щраквате върху всеки от другите слайдове, които искате да преместите.

Изтриване на слайд

 • В раздела Слайдове щракнете с десния бутон върху слайда, който искате да изтриете, и след това щракнете върху Изтрий слайда в контекстното меню.

Връзки към още информация

Създаване и отпечатване на презентация в структурен изглед

Копиране и поставяне на вашите слайдове

Общ преглед на оформленията

Най-горе на страницата

Добавяне и форматиране на текст

Най-разпространеното съдържание за слайдове в презентация на PowerPoint е текст – в заглавия и списъци с водещи символи.

 • За да добавите текст към кой да е слайд, щракнете върху контейнера, където искате да добавите текста, и след това въведете или поставете текста, който искате да добавите.

Форматиране на списъци с водещи символи

Някои контейнери автоматично форматират текста като списък с водещи символи, а други контейнери – не. В раздела Начало, в групата Абзац направете следните неща:

 • За да превключите между списък с водещи символи и списък без водещи символи, изберете текста и след това щракнете върху Водещи символи Изображение на бутон .

 • За да промените стила на водещите символи в списък с водещи символи, щракнете върху стрелката до Водещи символи Изображение на бутон, а след това щракнете върху желания от вас стил на водещ символ.

  Можете също да направите тези промени с помощта на минилентата, която е удобна, миниатюрна, полупрозрачна лента с инструменти, която става достъпна, когато изберете текст. За да видите минилентата, оставете показалеца върху нея. За да използвате минилентата, щракнете върху коя да е от наличните команди.

  Съвет   Можете също да покажете минилентата, щраквайки с десния бутон върху неизбран текст.

Промяна на външния вид на текста

Има много начини за промяна на външния вид на текст в слайд, обхващащи от основните бутони в раздела Начало за форматиране на шрифт, стил, размер, цвят и характеристики на абзац, до по-разширени опции, като например анимиране или преобразуване в графики SmartArt.

Добавяне на бележки на докладчика

Твърде много текст прави слайда претрупан и разсейващ аудиторията ви. Но ако част от необходимата ви информация не е на екрана, виждан от аудиторията ви, как можете да запазите връзка към него?

Решението на тази дилема са бележките на докладчика, които можете да въведете в екрана Бележки за всеки един слайд. Бележките на докладчика ви помагат да запазите екранната си презентация свободна от излишно съдържание, запазвайки връзка към цялата ви необходима информация по време на презентацията.

Съвет   Можете лесно да отрежете прекалено подробен текст от екрана Слайд по всяко време и след това да поставите текста направо в екрана Бележки, така че да продължавате да го ползвате за справки.

Можете да отпечатате вашите бележки на докладчика и след това правите справки с тях по време на презентацията. Като алтернатива, ако изпълните вашата презентация на Office PowerPoint 2007 от един монитор (например на подиум), докато вашата аудитория я разглежда на втори монитор, можете да използвате изглед на представящия, за да показвате бележките само на вашия монитор по време на представянето.

Връзки към още информация

Изнасяне на презентация на два монитора с помощта на изглед на представящия

Добавяне на форматиране към документа ви с помощта на минилентата

Използване на автоматично форматиране, докато въвеждате

Създаване и отпечатване на страници с бележки

Добавяне на текст към слайд

Най-горе на страницата

Прилагане на по-подходящ изглед към презентацията ви

До сега се фокусирахте върху подреждането и основното съдържание на вашите слайдове. Сега обмислете цялостния външен вид на вашата презентация. Какъв визуален нюанс желаете? Какъв изглед и усещане са ясни и привлекателни за аудиторията ви?

Office PowerPoint 2007 предоставя голямо разнообразие от тема на дизайн, които улесняват промяната на цялостния изглед за презентацията ви. Темата е набор от елементи за проектиране, които предоставят характерен, единен облик за всичките ви Office документи, използвайки конкретни комбинации от цветове, шрифт и ефекти.

Office PowerPoint 2007 автоматично прилага тема на Office към презентации, които са създадени с помощта на шаблона за празна презентация, но можете лесно да промените изгледа на презентацията си по всяко време, прилагайки различна тема.

Един и същи слайд, към който са приложени две различни теми

Прилагане на различна тема към презентацията ви

 • В раздела Проектиране, в групата Теми щракнете върху темата на документ, която искате да приложите.

  Забележки   

  • За да видите как изглежда текущият слайд с приложена конкретна тема, оставете показалеца над миниатюрата на темата.

  • За да видите миниатюри на допълнителни теми, щракнете върху стрелките до реда с миниатюри.

   Стрелки за показване на още теми

  • Освен ако не зададете друго, Office PowerPoint 2007 прилага теми към цялата презентация. За да промените външния вид само на избрани слайдове, в раздела Слайдове натиснете и задръжте клавиша CTRL, докато щраквате върху всеки от слайдовете, които искате да промените. Когато всички слайдове са избрани, щракнете с десния бутон върху темата, която искате да приложите към тях, и след това щракнете върху Приложи към избраните слайдове в контекстното меню.

  • Ако по-късно решите, че искате различна тема, щракнете върху тази тема, за да я приложите.

Връзки към още информация

Прилагане или персонализиране на тема на документ

Най-горе на страницата

Добавяне на графична колекция, графики SmartArt и други обекти

Искате да създадете възможно най-ефективната визуална презентация – а често поредица от слайдове, които съдържат само списъци с водещи символи, не е най-динамичният избор. Липсата на визуално многообразие може да причини загуба на внимание от страна на аудиторията ви. И много видове информация не се изразяват най-ясно в абзац или списък с водещи символи.

Едно и също съдържание на слайд със и без графично съдържание

За щастие Office PowerPoint 2007 прави възможно добавянето на много други видове аудио и визуално съдържание, включително таблици, графики SmartArt, графична колекция, фигури, диаграми, музика, филми, звуци и анимации. Можете също да добавяте хипервръзка – за да се придвижвате по-гъвкаво и в презентацията, и към местоположения извън нея – и можете да добавяте привличащи окото преход между слайдове.

Тази секция въвежда само няколко от най-основните видове обекти и ефекти, които можете да добавяте към слайдовете си.

Добавяне на графична колекция

 1. Щракнете върху контейнера, към който искате да добавите графична колекция.

  Ако не изберете контейнер, или ако изберете контейнер, който не може да съдържа изображение, графичната колекция се вмъква в центъра на слайда.

 2. В раздела Вмъкване, в групата Илюстрации щракнете върху Графични колекции.

  Отваря се прозорецът на задачите Графична колекция.

 3. В прозореца на задачите Графична колекция намерете желаната от вас графична колекция и след това щракнете върху нея.

Сега можете да преместите графичната колекция, да я преоразмерите, да я завъртите, да й добавите текст и да направите други промени.

Съвет   За да потърсите допълнителна графична колекция в сайта Microsoft Office Online, щракнете върху връзката Графична колекция в Office Online отдолу на прозореца на задачитеГрафична колекция.

Преобразуване на текст на слайд в графика SmartArt

Графиката SmartArt е визуално представяне на вашата информация, което можете изцяло да персонализирате. Преобразуването на текста в графика SmartArt е бърз начин за преобразуване на съществуващи слайдове в професионално проектирани илюстрации. Например с едно щракване на мишката можете да преобразувате слайд "Дневен ред" в графика SmartArt.

Преобразуван слайд ''Дневен ред'' на PowerPoint

Можете да избирате от много вградени оформления, за да предавате ефективно съобщението или идеите си.

За да преобразувате съществуващ текст в графика SmartArt:

 1. Щракнете върху контейнера, съдържащ текста, който искате да преобразувате.

 2. В раздела Начало, в групата Абзац щракнете върху Преобразуване в графика SmartArt Бутон ''Преобразуване в графика SmartArt'' .

 3. За да видите как изглежда графиката SmartArt с текста ви в галерията, оставете показалеца над миниатюрата за тази графика SmartArt. Галерията съдържа оформления за графики SmartArt, които работят най-добре със списъци с водещи символи. За да разгледате целия набор от оформления, щракнете върху Още графики на SmartArt.

  Когато намерите графика SmartArt, която ви харесва, щракнете върху нея, за да я приложите към текста.

  Сега можете да преместите графиката SmartArt, да я преоразмерите, да я завъртите, да й добавите текст, да приложите към нея различен Бързи стилове и да направите други промени.

Макар че създаването на графика SmartArt за съществуващ текст е особено лесно, можете също да работите по друг начин, вмъквайки първо желаната от вас графика SmartArt и добавяйки й текст след това:

 1. Щракнете върху контейнера, към който искате да добавите графика SmartArt.

  Ако не изберете контейнер, или ако изберете контейнер, който не може да съдържа изображение, графиката SmartArt се вмъква в центъра на слайда.

 2. В раздела Вмъкване, в групата Илюстрации щракнете върху SmartArt.

 3. В диалоговия прозорец Избор на графика SmartArt, в най-левия екран щракнете върху желания от вас тип на графиката SmartArt.

 4. В центъра на екрана намерете и щракнете върху желаното от вас оформление, а след това щракнете върху OK.

  Съвет   За да видите визуализация на кое да е оформление, щракнете върху това оформление. Визуализацията се появява в най-десния екран.

Добавяне на преход между слайдове

Преходите между слайдове са ефекти подобни на анимация, които настъпват, когато се придвижвате от един слайд към следващия. Office PowerPoint 2007 предоставя много типове преходи на слайдове, включително стандартни плавни изчезвания, разтваряния, изрязвания и изтривания, както и по-необичайни преходи, като например въртележки и шахматни дъски.

 • В раздела Анимации, в групата Преход към този слайд щракнете върху желания от вас преход.

  Забележки   

  • За да видите как изглежда текущият слайд с приложен конкретен преход, оставете показалеца над миниатюрата на този преход.

  • За да видите миниатюри на допълнителни преходи, щракнете върху стрелките до реда с миниатюри.

   Стрелки за показване на още преходи

  • Ако по-късно решите, че искате различен преход, щракнете върху този преход, за да го приложите.

Можете да изберете други опции в групата Преход към този слайд, за да управлявате скоростта на прехода, да добавите звук и да приложите същия преход към всички слайдове в презентацията.

Връзки към още информация

Прилагане или промяна на бързи стилове към фигури

Научете повече за графиките SmartArt

Добавяне на преходи между слайдовете

Добавяне, промяна или изтриване на фигури

Добавяне на таблица към слайд

Най-горе на страницата

Добавяне на хипервръзки

Можете да използвате хипервръзки за преместване от един слайд в друг, в мрежа или местоположение в Интернет, или дори изцяло в друг файл или програма.

 1. Изберете текста, върху който искате да щраквате, за да активирате хипервръзката.

  Можете също да изберете обект (например елемент от графична колекция или графика SmartArt).

 2. В раздела Вмъкване, в групата Връзки щракнете върху Хипервръзка.

 3. В диалоговия прозорец Вмъкване на хипервръзка щракнете върху подходящия бутон в полето Моите места за целта на вашата връзка (т. е. мястото, където ви отвежда връзката).

  За да отидете в друг слайд на презентацията си например, щракнете върху Място в този документ.

 4. Намерете и щракнете върху целевото местоположение, направете някакви желани от вас промени в полетата Текст за показване и Адрес, а след това щракнете върху OK.

Връзки към още информация

Създаване на хипервръзка

Най-горе на страницата

Проверка на правописа и визуализация на презентацията ви

Когато всичките ви слайдове изглеждат както искате, има още две стъпки за завършване на презентацията ви.

Проверка на правописа във вашата презентация

Въпреки че правописната проверка е включена автоматично в Office PowerPoint 2007, все пак е добра идея да проверите правописа отново, след като завършите работата си по презентацията:

 1. Натиснете CTRL+HOME, за да се преместите в началото на презентацията.

 2. В раздела Преглед, в групата Проверка щракнете върху Правопис.

  Ако Office PowerPoint 2007 намери правописни грешки, той показва диалогов прозорец и е избрана първата погрешно изписана дума, намерена от правописната проверка. Вие посочвате как да се поправи всяка грешка, намерена от програмата. След поправянето на всяка неправилно изписана дума, програмата избира следващата и т. н.

Визуализация на презентацията ви като слайдшоу

За да видите вашата презентация на компютърния екран точно по същия начин, по който ще изглежда за аудиторията ви, направете следното:

 1. В раздела Слайдшоу, в групата Започни слайдшоу направете едно от следните неща:

  • За да започнете с първия слайд в презентацията, щракнете върху От началото.

  • За да започнете със слайда, който е показан в момента в екрана Слайд, щракнете върху От текущия слайд.

   Презентацията се отваря в изглед на слайдшоу.

 2. Щракнете, за да преминете на следващия слайд.

  Съвет   За да се върнете в нормален изглед по всяко време, натиснете клавиша ESC.

Разбира се можете също да визуализирате вашата презентация по всяко време, докато я създавате.

Връзки към още информация

Проверка на правописа и граматиката

Най-горе на страницата

Научете повече за подготвянето за представянето на презентацията ви

Сега, когато вашата презентация е завършена, следващото нещо, което ще направите, зависи от това кой ще изнася презентацията, както и къде ще бъде показвана, и какво оборудване ще се използва:

 • Ще се изпълнява ли презентацията на компютъра, на който е създадена или на друг компютър, или ще бъде доставена чрез компактдиск или местоположение в мрежата?

 • Ако презентацията се извършва на живо, вие ли ще я представяте, някой друг ли, или ще бъде самоизпълняваща се?

В зависимост от отговорите на тези въпроси, може да се нуждаете от извършване на следния процес в дадения ред, в различен ред или (в някои случаи) изобщо да не го извършвате:

 • Репетиране и време    Важно е да остане достатъчно време за провеждащия презентацията, за да гарантира, че се побира в графика (включително време за въпроси накрая, ако е подходящо), и съответно да го репетира. Добра идея е репетирането на презентацията да е на мястото, където ще се показва, използвайки оборудването, което ще бъде използвано, и за предпочитане пред поне един-двама души. По този начин представящият може да остане спокоен с апаратурата и с живата аудитория – а обратната връзка от аудиторията може да бъде полезна в посочването на всякакви елементи, които е необходимо да се поправят преди истинското представление.

 • Отпечатване на изложения и бележки на докладчика    Можете да отпечатате вашата презентация или като бележки на докладчика, или като изложения:

  • Бележките на докладчика показват един слайд в горната част на всяка отпечатана страница, заедно със съдържанието на екрана Бележки за този слайд в долната част на страницата, и могат да се използват от докладчика като сценарий или структура по време на презентацията. Те могат също да се раздадат на аудиторията, така че всеки всеки член да има по-пълна информация за презентацията.

  • Изложенията показват един, два, три, четири, шест или девет слайда за една отпечатана страница и са предназначени за случаи, в които не е желателно да се включва съдържанието на екрана Бележки в разпространението за аудиторията. (Изложението с по три слайда на страница включва определено място, където слушателите могат да водят бележки.)

   Изложения и бележки на докладчика

 • Пакет за разпространение с компактдискове и уеб    Когато използвате функцията "Пакетиране за компактдиск", за да копирате завършената ви презентация на PowerPoint на компактдиск, в местоположение в мрежата или на твърдия диска на компютъра ви, Microsoft Office PowerPoint Viewer 2007 и всички файлове, които са свързани с презентацията ви (като например филми и звуци), също се копират. По този начин всички елементи на презентацията се включват и дори хората, които нямат инсталиран Office PowerPoint 2007 на компютрите си, могат да разгледат презентацията.

Връзки към още информация

Копиране на презентация на компактдиск, в мрежа или на локално дисково устройство

Репетиране и време за излагане на презентация

Създаване на самоизпълняваща се презентация

Създаване и отпечатване на страници с бележки

Създаване и отпечатване на изложения

Поздравления!

Сега сте запознати с процесите, от които се нуждаете, за да създадете начална презентация на Office PowerPoint 2007.

Сега, когато познавате основите, можете да започнете да се разпростирате и да експериментирате с други характеристики. PowerPoint предоставя широк диапазон от опции, за да направите презентациите си по-ефективни, гъвкави и вълнуващи. Ще намерите полезни идеи и съвети в "Помощ" и в Microsoft Office PowerPoint Home Page в Microsoft Office Online.

Най-горе на страницата

Отнася се за: PowerPoint 2007Беше ли полезна тази информация?

Да Не

Как можем да подобрим това?

255 оставащи знаци

За защита на поверителността на данните ви не включвайте информация за връзка във вашата обратна връзка. Прегледайте нашите правила за поверителност.

Благодарим ви за обратната връзка!

Промяна на езика