Създаване на календар

Опциите за календар на Publisher ви позволяват да персонализирате календар, за да включва обхвати на дати от 1900 до 2200, а също да покажете един месец или цялата година на всяка страница.

Какво искате да направите?

Създаване на календар

Добавяне на календар към публикация

Създаване на календар

 1. В менюто Файл щракнете върху Създай.

 2. В списъка Типове публикации щракнете върху Календари.

 3. Под Календари щракнете върху типа календар, който искате да създадете (например Цяла страница или Размер на портфейл) и после щракнете върху проекта, който искате.

 4. В прозореца на задачите Персонализиране щракнете върху опциите, които искате, като например цвят или шрифтов набор.

 5. Щракнете в прозореца на задачите Опции за календара, за да изберете ориентацията на страницата, дали да показва един месец, или една година за страница на календара (за да промените месеца, от който започва календара, щракнете върху Задаване на календарни дати) и дали в календара да се включва разписание на събития.

 6. За да включите разписание на събития в календара си, отметнете квадратчето Включи разписание на събития.

  Забележка : Не всички шаблони за проекти на календари поддържат разписание на събития.

 7. Щракнете върху Създай.

Най-горе на страницата

Добавяне на календар към публикация

 1. В менюто Вмъкване щракнете върху Обект от галерия с проекти Изображение на бутон .

 2. В диалоговия прозорец Галерия с проекти щракнете върху Календари.

 3. Щракнете върху проекта на календар, който искате.

  Забележка : Някои проекти не включват обект календар.

 4. Под Опции щракнете върху месеца и годината, които искате.

  Важно : Сега трябва да направите всички промени. Не можете да се върнете назад и да промените месеца и годината, след като вмъкнете календара.

 5. Щракнете върху Вмъкване на обект.

Най-горе на страницата

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×