Създаване на измерение член

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

В Моделиране на бизнес планиране на PerformancePointразмерност е организиран йерархия на категории или членове, които описват данни в таблица с факти. Брой измерения е една позиция или елемент в измерение.

Забележка : Можете да създадете членове на измерение в измерение, дефинирани от потребителя. Можете също да създадете членове на измерение в няколко размерите, които Моделиране на бизнес планиране определя автоматично, когато създавате сайт на модела. Въпреки това, някои предварително дефинирани размери приеме входни данни само от системата (тоест от PerformancePoint Server или от Моделиране на бизнес планиране). За да научите повече за предварително зададени размери, вижте предварително определени размери.

Когато създавате нов измерение член, трябва да решите как новият член е свързана със съществуващи членове в измерението. Например измерение член може да бъде член от същото ниво (от същото йерархично ниво като другите членове) или дете (на едно ниво по-малка неговия родителски член).

Какво искате да направите?

Създаване на нов измерение член

Задаване на измерение член по подразбиране

Създаване на нов измерение член

 1. В прозореца на Браузъра на работната област щракнете върху размери.

 2. В работната област на измерения изберете измерение, към която ще принадлежи новият член.

 3. В екрана Размерите задачи щракнете върху Извличане за отваряне на измерение за промяна.

 4. Щракнете върху Член поддръжка или раздела Член колективни папки за поддръжка , за да отворите работната област.

 5. За да покажете списък на членове, изберете член зададете от Задаване на член от падащия списък в лентата с инструменти на работна област.

 6. В списъка на членовете изберете члена, които ще бъдат свързани с нов член. Направете едно от следните стъпки:

  • Ако нов член ще бъде сестра на избрания член, щракнете върху иконата Създаване на нов елемент от същото ниво на лентата с инструменти за работна област или от менюто действия изберете Нов елемент от същото ниво.

  • Ако нов член ще бъде наследник на избрания член, щракнете върху иконата Създаване на нов наследник на лентата с инструменти за работна област или от менюто действия изберете Нов наследник.

   Моделиране на бизнес планиране вмъква нов член ред. Обърнете внимание, че контейнер стойностите се показват във всяка клетка, която представлява колона на свойство на член.

 7. Преди да можете да запишете промените си и да използвате нов член, трябва да зададете член свойства за него. За да зададете член свойства, изпълнете следните стъпки:

  • Въведете стойности за свойствата на дефинирани от системата име, етикети Описание. За информация за имена и етикети ограничения знак и word вижте информация за имена и етикети.

  • Въведете стойностите за размерност специфични свойства, ако има такава.

 8. (По желание) Използвайте бутоните Премести нагоре или Премести надолу и бутони за увеличаване или Outdent , за да позиционирате нов член в списъка.

Най-горе на страницата

Задаване на измерение член по подразбиране

Моделиране на бизнес планиране използва по подразбиране измерение член в изчисления, когато няма измерения за размерност е зададен.

За да зададете по подразбиране измерение член, изпълнете следните стъпки:

 1. В прозореца на Браузъра на работната област щракнете върху размери.

 2. В работната област щракнете върху измерението, в която избирате измерение член по подразбиране.

 3. В екрана Задачи измерение на работната област щракнете върху Извличане да направите достъпни за промяна на измерения.

 4. Изберете раздела Резюме , за да отворите работната област.

 5. В раздела По подразбиране на член на екрана с Действия за работна област щракнете върху Многоточието (бутона "...") .

 6. Намерете измерения, които искате да направите член по подразбиране. В реда за този член Поставете отметка в квадратчето и след това щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×